Tất tần tật về tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn

Tài khoản 242 dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi hạch toán tài khoản cần tuân thủ gì? Kết cấu nội dung phản ánh của tài khoản ra sao? Để hiểu rõ hơn vấn đề trên chúng ta tìm hiểu nhé.

Bài tham khảo: Chi tiết hạch toán tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo thông tư 200

Tất tần tật về tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn

Định nghĩa tài khoản 242

Tài khoản 242 là ngân sách trả trước dài hạn. Tài khoản này dùng để phản ánh những ngân sách thực tiễn đã phát sinh. Thế nhưng có tương quan đến hiệu quả hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh. Nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất, kinh doanh của niên độ kế toán sau.

Hạch toán tài khoản 242 cần tuân thủ một số quy định

Khi hạch toán tài khoản tất cả chúng ta cần phải tuân thủ những lao lý sau đây :

  • Thuộc loại ngân sách trả trước dài hạn

+ giá thành trả trước về thuê hoạt động giải trí TSCĐ ship hàng cho sản xuất, kinh doanh thương mại nhiều năm kinh tế tài chính. Trường hợp trả trước tiền thuê đất có thời hạn nhiều năm. Và sẽ được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất. Thì số tiền trả trước về thuê đất có thời hạn không được hạch toán vào TK 242. Mà phải hạch toán vào TK 213 .
+ Tiền thuê hạ tầng đã trả trước cho nhiều năm và ship hàng cho kinh doanh thương mại nhiều kỳ. Thế nhưng vẫn không được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng .
+ Chi tiêu trả trước Giao hàng cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của nhiều năm kinh tế tài chính .

  • Chỉ hạch toán vào tài khoản 242 những khoản ngân sách phát sinh có tương quan đến một năm kinh tế tài chính .
  • Việc tính và phân chia ngân sách trả trước dài hạn vào những ngân sách. Chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại từng niên độ kế toán. Cần phải địa thế căn cứ vào đặc thù, mức độ từng loại ngân sách. Và lựa chọn chiêu thức tiêu thức tương thích nhất .
  • Kế toán cần phải theo dõi chi tiết cụ thể từng khoản ngân sách trả trước dài hạn đã phát sinh. Hoặc đã phân chia vào những đối tượng người dùng chịu ngân sách của từng kỳ hạch toán. Và 1 số ít còn lại chưa phân chia vào ngân sách .
  • Doanh nghiệp cần phải mở sổ chi tiết cụ thể theo dõi riêng không liên quan gì đến nhau chênh lệch tỷ giá hối đoái. Là lỗ tỷ giá của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư XDCB phát sinh. Trong tiến trình trước hoạt động giải trí chưa phân chia vào ngân sách .

Kế cấu nội dung phản ánh của tài khoản 242

Bên nợ

+ Các khoản ngân sách trả trước dài hạn phát sinh trong kỳ .
+ Phản ánh số kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh. Và chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. LÀ quy trình tiến độ trước hoạt động giải trí khi hoàn thành xong góp vốn đầu tư để phân chia dần vào ngân sách kinh tế tài chính .

Bên có

+ Các khoản ngân sách trả trước dài hạn đã tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ .
+ Phản ánh số phân chia chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh. Và nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ( lỗ tỷ giá ) của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư XDCB. Đây là quy trình tiến độ trước hoạt động giải trí khi hoàn thành xong góp vốn đầu tư vào ngân sách kinh tế tài chính trong kỳ .

Số dư bên nợ

+ Các khoản ngân sách trả trước dài hạn chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ .
+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ. Những khoản có gốc ngoại tệ ( lỗ tỷ giá ) của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư XDCB tiến trình trước hoạt động giải trí. Khi triển khai xong góp vốn đầu tư giải quyết và xử lý tại thời gian cuối năm kinh tế tài chính .

Trên đây đã làm rõ cho chúng ta những vấn đề cơ bản nhất của tài khoản 242. Khi hạch toán tài khoản cần tuân thủ gì? Kết cấu nội dung phản ánh của tài khoản ra sao,… Nếu như có gì thắc mắc bạn có thể tham khảo để nắm bắt được thông tin chính xác hơn. Hy vọng bài thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn nhiều khi hạch toán.

Xem thêm

Thời gian thử việc hoàn toàn có thể lên đến 6 tháng kể từ năm 2021
Trách nghiệm của doanh nghiệp khi chấm hết hợp đồng với người lao động
Hướng dẫn cách tra cứu bảo hiểm xã hội mới nhất

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Rate this post