Tài liệu tham khảo là gì?

Tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu tham khảo có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tác phẩm nghiên cứu cũng như người tác giả dày công nghiên cứu. Vậy tài liệu tham khảo là gì? Cách thức trích dẫn tài liệu tham khảo như thế nào? Vậy, để giúp quý độc giả nắm rõ hơn về tài liệu tham khảo tài liệu tham khảo là gì? Chúng tôi xin gửi tới quý độc giả những thông tin qua bài viết sau đây:

Tài liệu tham khảo là gì?

Tài liệu tham khảo là một thuật ngữ tổng quát để chỉ định danh sách các nguồn tư vấn được sử dụng trong nghiên cứu của một chủ đề nhất định để xây dựng một tác phẩm bằng văn bản.

Cũng có khái niệm cho răng : ” Tài liệu tham khảo là đề cập đến hạng mục mạng lưới hệ thống những tác phẩm của một tác giả hoặc nghành nghề dịch vụ kiến ​ ​ thức đơn cử ”. – Tài liệu tham khảo gồm có những tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong luận văn, luận án, khóa luận, bài báo … .

Trích dẫn tài liệu tham khảo là gì?

Trích dẫn tài liệu tham khảo là hành động đề cập đến một cái gì đó bằng văn bản hoặc lời nói để sao lưu một nguồn thông tin.

Bạn đang đọc: Tài liệu tham khảo là gì?

Nguồn trích dẫn phải được ghi nhận ngay khi thông tin được sử dụng. Nguồn trích dẫn hoàn toàn có thể được đặt ở đầu, giữa hoặc cuối một câu, cuối một đoạn văn hay cuối một trích dẫn trực tiếp ( ví dụ hình vẽ, sơ đồ, công thức, một đoạn nguyên văn ) .

Tầm quan trọng của trích dẫn tài liệu tham khảo

Bên cạnh tài liệu tham khảo là gì? thì tầm quan trọng của việc trích dẫn tài liệu cũng rất được quan tâm.

Việc trích dẫn tài liệu tham khảo sẽ giúp để chứng tỏ rằng tác phẩm của mình có cơ sở thực tiễn. Một bài viết được lập luận ngặt nghèo với nhiều kỹ năng và kiến thức hỗ trợ được trích dẫn từ những nguồn uy tín sẽ tăng thêm tính xác nhận cho lập luận của bạn. Việc trích dẫn tài liệu tham khảo sẽ chứng mình người viết có sự tìm tòi, nghiên cứu và điều tra tham khảo những nguồn tài liệu cũng như giúp cho tác phẩm của mình có nhiều sức thuyết phục so với người đọc hay fan hâm mộ .
Bên cạnh đó việc trích dẫn tài liệu tham khảo giúp người đọc thuận tiện tìm thấy nguồn của tài liệu được trích dẫn nếu họ muốn .
Trích dẫn tài liệu tham khảo cũng giúp cải tổ kỹ năng và kiến thức viết của bạn. Việc lựa chọn phương pháp trích dẫn gián tiếp sử dụng sáng tạo độc đáo, hiệu quả, hoặc ý của một yếu tố trong tác phẩm gốc để miêu tả lại theo cách viết của mình sẽ giúp người viết nâng cao năng lực diễn đạt của mình. ` Bên cạnh đó, với người viết báo cáo giải trình còn tăng trưởng năng lượng điều tra và nghiên cứu : nhờ quy trình tìm kiếm và tinh lọc những thông tin có chất lượng, giúp làm tăng khả nặng tự học, tự tìm kiếm thông tin và khai thác thông tin ;
Cuối cùng, rất quan trọng, việc trích dẫn tài liệu tham khảo một cách đúng mực, đúng nguyên tắc sẽ giúp bài luận của bạn tránh khỏi những yếu tố tương quan đến quyền sở hữu trí tuệ, tu dưỡng ý thức đạo đức nghề nghiệp .

Các hình thức trích dẫn tài liệu tham khảo

Trích dẫn trực tiếp là trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quá trình, … của bản gốc vào bài viết. Trích dẫn nguyên văn phải bảo vệ đúng đúng chuẩn từng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn. “ Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép ”, [ số TLTK ] đặt trong ngoặc vuông. Không nên dùng quá nhiều cách trích dẫn này vì bài viết sẽ nặng nề và đơn điệu .
Trích dẫn gián tiếp là sử dụng ý tưởng sáng tạo, hiệu quả, hoặc ý của một yếu tố để diễn đạt lại theo cách viết của mình nhưng phải bảo vệ đúng nội dung của bản gốc. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu và điều tra khoa học. Khi trích dẫn theo cách này cần thận trọng và đúng mực để tránh diễn dịch sai, bảo vệ trung thành với chủ với nội dung của bài gốc .
Trích dẫn thứ cấp là khi người viết muốn trích dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giả khác. Ví dụ khi người viết muốn trích dẫn một thông tin có nguồn gốc từ tác giả A, nhưng không tìm được trực tiếp bản gốc tác giả A mà trải qua một tài liệu của tác giả B. Khi trích dẫn theo cách này không liệt kê tài liệu trích dẫn của tác giả A trong hạng mục tài liệu tham khảo. Một tài liệu có nhu yếu khoa học càng cao thì càng hạn chế trích dẫn thứ cấp mà phải tiếp cận càng nhiều tài liệu gốc càng tốt .

Cách trích dẫn tài liệu tham khảo

Nội dung cuối cùng của bài viết tài liệu tham khảo là gì chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý vị cách để trích dẫn tài liệu tham khảo

– Danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp theo trình tự sử dụng (trích dẫn) trong luận văn, luận án, bài viết…không phân biệt tiếng Việt, Anh, Pháp…Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số (đã được xác định trong danh mục tài liệu tham khảo), không theo tên tác giả và năm. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Những tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài ít người Việt biết thì có thể ghi thêm phần tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu. Không nên dùng luận văn, luận án, Website và hạn chế dùng sách giáo khoa làm tài liệu tham khảo.

– Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, tập san được trình diễn như ­ sau :
Họ và tên tác giả được viết rất đầy đủ so với tên người Nước Ta ; Họ ( viết vừa đủ ), tên gọi và tên đệm ( viết tắt ) so với tên người quốc tế. Nếu bài báo có nhiều tác giả, cần ghi tên 3 tác giả đầu và tập sự ( et al-tiếng Anh ), năm xuất bản ( trong ngoặc đơn ). Tên bài báo. Tên tạp chí, tập san ( ghi nghiêng ), tập ( số, không có dấu ngăn cách, đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn ), những số trang ( gạch nối giữa hai số, dấu chấm kết thúc ) .
– Tài liệu tham khảo là một chương ( một phần ) trong cuốn sách ghi như sau :
Họ và tên tác giả của chương ( phần ) sách hoặc cơ quan phát hành ; năm xuất bản ( đặt trong ngoặc đơn ). Tên chương ( hoặc phần ), Tên sách ( ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên ), lần xuất bản ( chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi ), nhà xuất bản ( dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản ) ; nơi xuất bản ( ghi tên thành phố, không phải ghi tên vương quốc ), tập, trang .. Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và ( hoặc chữ and ) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ tập sự ( hoặc et al. ) .
Bottom of Form
– Tài liệu tham khảo là sách ghi như sau :
Tên tác giả hoặc cơ quan phát hành ; năm xuất bản ( đặt trong ngoặc đơn ). Tên sách ( ghi nghiêng, dấu phẩy cuối ), lần xuất bản ( chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi ), nhà xuất bản ( dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản ) ; nơi xuất bản ( ghi tên thành phố, không phải ghi tên vương quốc, đặt dấu chấm kết thúc ). Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và ( hoặc chữ and ) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ tập sự ( hoặc et al. ) .
– Tài liệu tham khảo là luận án, luận văn, khóa luận ghi như sau :
Tên tác giả, năm bảo vệ ( đặt trong ngoặc đơn ). Tên đề tài luận án, luận văn ( ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên luận án / luận văn ), bậc học, tên chính thức của cơ sở giảng dạy .
– Tài liệu tham khảo là bài báo đăng trong những kỷ yếu của hội nghị, hội thảo chiến lược, forum … ghi như sau :

Tên tác giả (năm). Tên bài báo. Tên kỷ yếu/tên hội nghị/diễn đàn (ghi nghiêng),  Địa điểm, thời gian tổ chức, cơ quan tổ chức, số thứ tự trang của bài báo trong kỷ yếu.

– Tài liệu tham khảo là những giáo trình, bài giảng hay tài liệu lưu hành nội bộ : Cần phân phối thông tin cơ bản về tên tác giả, năm xuất bản, tên giáo trình, bài giảng, nhà xuất bản ( nếu có ), đơn vị chức năng chủ quản .
– Tài liệu tham khảo trích dẫn từ nguồn internet, báo mạng ( rất là hạn chế loại trích dẫn này ), nếu thật thiết yếu thì ghi trích dẫn như sau :

Tên tác giả (nếu có), năm (nếu có). Tên tài liệu tham khảo là gì, <đường dẫn để tiếp cận tài liệu đó>, thời gian trích dẫn.

Rate this post