Quy định về xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán hiện nay được quy định như thế nào? Sau đây, Lawkey xin được giải đáp thắc mắc này của bạn đọc trong bài viết dưới đây:

Giá trị tài sản ròng là gì ?

– Hiện nay, pháp lý chưa có bất kể một pháp luật đơn cử nào định nghĩa về giá trị tài sản ròng. Nhưng trải qua những giáo trình, tài liệu tìm hiểu thêm hoàn toàn có thể rút đưa ra định nghĩa về trị giá tài sản ròng như sau :Giá trị tài sản ròng là giá trị của tổng thể tài sản kinh tế tài chính và phi kinh tế tài chính thuộc chiếm hữu của một tổ chức triển khai trừ đi giá trị của toàn bộ những khoản nợ chưa thanh toán giao dịch. Nói cách khác, giá trị tài sản ròng là những gì được sở hữu trừ đi những gì còn nợ. Giá trị tài sản ròng hoàn toàn có thể vận dụng cho cá thể, công ty và chính phủ nước nhà hoặc hàng loạt những vương quốc .

– Từ đó, có thể đưa ra một định nghĩa về giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

“ Giá trị tài sản ròng của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán là giá trị của tổng thể tài sản kinh tế tài chính và phi kinh tế tài chính thuộc chiếm hữu của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán trừ đi giá trị của toàn bộ những khoản nợ mà quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán chưa giao dịch thanh toán ”– Công thức tính giá trị ròng của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ( ĐTCK )

Giá trị tài sản ròng của quỹ  ĐTCK = Tổng tài sản của quỹ ĐTCK  – Nợ của quỹ ĐTCK phải trả 

Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoánTheo Điều 106 Luật chứng khoán 2019 pháp luật :

Thẩm quyền xác lập

– Việc xác lập giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chức năng quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán do công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán triển khai và được ngân hàng nhà nước giám sát xác nhận ;– Việc xác nhận giá trị tài sản ròng so với quỹ thành viên do ngân hàng nhà nước giám sát hoặc ngân hàng nhà nước lưu ký triển khai .

Nguyên tắc xác lập

Việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

a ) Đối với chứng khoán niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch, giá của những chứng khoán được xác lập là giá đóng cửa hoặc giá trung bình của ngày thanh toán giao dịch gần nhất trước ngày định giá ;b ) Đối với những tài sản là chứng khoán nhưng không có thanh toán giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá hoặc không phải là chứng khoán thì việc xác lập giá trị tài sản phải dựa trên quá trình và giải pháp xác lập giá trị tài sản được nêu rõ trong Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán. Quy trình và phương pháp định giá phải được ngân hàng nhà nước giám sát xác nhận và Ban đại diện thay mặt quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Đại hội nhà đầu tư quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phê chuẩn. Các bên tham gia định giá tài sản phải độc lập với công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán và ngân hàng nhà nước giám sát hoặc ngân hàng nhà nước lưu ký ;c ) Các tài sản bằng tiền gồm có cổ tức, trái tức, tiền lãi được tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán tại thời gian xác lập .

Công bố thông tin định kỳ

Giá trị tài sản ròng của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải được công bố công khai minh bạch định kỳ theo lao lý tại khoản 1 Điều 124 của Luật này. Cụ thể, phải công cố công khai minh bạch những nội dung sau :a ) Báo cáo kinh tế tài chính năm đã được truy thuế kiểm toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý, báo cáo giải trình kinh tế tài chính quý ;b ) Báo cáo biến hóa giá trị tài sản ròng ;c ) Báo cáo hoạt động giải trí góp vốn đầu tư ;

d) Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ.

Như vậy việc xác lập giá trị tài sản ròng của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán là vô cùng quan trọng. Do đó, khi xác lập cần phải dựa trên lao lý của pháp lý nhằm mục đích bảo vệ việc xác lập giá trị tài sản ròng được khách quan, đúng chuẩn .Xem thêm : Quy định về nhà đầu tư tham gia vào quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán

Trên đây là bài viết “Quy định về xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán” của Lawkey. Mọi thắc mắc bạn đọc hãy gọi ngay cho Lawkey để được tư vấn trực tiếp!

Rate this post