Tập đoàn là gì? Khi nào được gọi là tập đoàn?

Các doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động giải trí đa ngành nghề thường được gọi là tập đoàn. Số lượng tập đoàn ở Nước Ta lúc bấy giờ không quá nhiều. Vậy tập đoàn là gì ? Khi nào doanh nghiệp được gọi là tập đoàn .

Tập đoàn là gì?

Khoản 1 Điều 194 Luật Doanh nghiệp 2020 lao lý về tập đoàn kinh tế tài chính như sau :

“1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.”

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 2 Nghị định 69/2014 / NĐ-CP cũng pháp luật : “ Tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty có công ty mẹ được tổ chức triển khai dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ chiếm hữu hoặc công ty mẹ là công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có CP, vốn góp chi phối của Nhà nước. ”

Theo đó, một số đặc điểm nổi bật của tập đoàn như sau:

– Không có tư cách pháp nhân, không được thành lập theo quy định của pháp luật doanh nghiệp;
– Hoạt động dưới hình thức công ty mẹ, công ty con. Công ty mẹ, công ty con có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật;

– nhà nước là cơ quan xem xét lựa chọn và đề xuất xây dựng tập đoàn kinh tế tài chính ;
– Việc xây dựng tập đoàn kinh tế tài chính phải được trải qua bởi đề án xây dựng và địa thế căn cứ trên quyết định hành động xây dựng của Thủ tướng chính phủ nước nhà ;
– Tên của tập đoàn thường mở màn bằng từ “ Tập đoàn ”. Tuy nhiên không bắt buộc phải có cụm từ này .

Cơ cấu tổ chức của tập đoàn kinh tế

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 69/2014 / NĐ-CP, tập đoàn kinh tế tài chính là nhóm công ty, gồm công ty mẹ, những doanh nghiệp thành viên và công ty link ; cung ứng những điều kiện kèm theo lao lý tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định này .
Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 4 Nghị định Nghị định 69/2014 / NĐ-CP, tập đoàn kinh tế tài chính có không quá ba cấp doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức như sau :
– Công ty mẹ ( sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp I ) là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ hoặc giữ quyền chi phối ;
– Công ty con của doanh nghiệp cấp I ( sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp II ) là doanh nghiệp do công ty mẹ nắm quyền chi phối ;
– Công ty con của doanh nghiệp cấp II ( sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp III ) là doanh nghiệp do doanh nghiệp cấp II nắm quyền chi phối .
tap doan la giKhi nào được gọi là tập đoàn? (Ảnh minh hoạ)
 

Công ty được chuyển thành tập đoàn khi nào?

Theo khoản 3 Điều 9 Nghị định 69/2014 / NĐ-CP, tập đoàn kinh tế tài chính được xây dựng khi có đủ điều kiện kèm theo sau :

1. Về ngành, nghề kinh doanh

Có ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia về kinh tế; tạo nền tảng về hạ tầng kinh tế quốc gia; tạo động lực nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

Lưu ý: Thủ tướng Chính phủ quy định các ngành, lĩnh vực kinh doanh được xem xét thành lập tập đoàn kinh tế trong từng thời kỳ;

2. Đối với riêng công ty mẹ

– Vốn điều lệ của công ty mẹ không thấp hơn 10.000 tỷ đồng. Trường hợp công ty mẹ được tổ chức triển khai dưới hình thức công ty CP, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên thì phần vốn nhà nước phải chiếm tối thiểu 75 % vốn điều lệ của công ty mẹ .
– Có nguồn nhân lực đủ trình độ, kinh nghiệm tay nghề và năng lực kinh doanh thương mại ngành nghề chính và những ngành nghề có tương quan ; quản trị vốn góp vốn đầu tư và quản trị điều hành quản lý, phối hợp hoạt động giải trí những công ty con, công ty link .
– Có năng lực sử dụng tuyệt kỹ công nghệ tiên tiến, tên thương hiệu, thị trường để chi phối những công ty con và thực thi link với những công ty link khác .
– Có nguồn lực kinh tế tài chính hoặc có giải pháp khả thi để kêu gọi nguồn lực kinh tế tài chính, bảo vệ góp vốn đầu tư đủ vốn vào những công ty con và những công ty link .

3. Đối với mối quan hệ công ty mẹ – công ty con

– Tập đoàn kinh tế tài chính phải có tối thiểu 50 % số công ty con hoạt động giải trí trong những khâu, quy trình then chốt trong ngành, nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại chính và tổng giá trị CP, phần vốn góp của công ty mẹ tại những công ty con này tối thiểu bằng 60 % tổng nguồn vốn góp vốn đầu tư của công ty mẹ tại những công ty con, công ty link .
– Công ty con do công ty mẹ chiếm hữu 100 % vốn điều lệ phải là những công ty được xây dựng để tăng trưởng, nắm giữ những tuyệt kỹ công nghệ tiên tiến ship hàng trực tiếp việc triển khai những trách nhiệm, ngành nghề kinh doanh thương mại chính của công ty mẹ .
Sau khi đã có đủ những điều kiện kèm theo như trên, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động những công ty mẹ trong tổng công ty .
Nhóm công ty được phép kiến thiết xây dựng Đề án xây dựng tập đoàn kinh tế tài chính trong từng thời kỳ trên cơ sở đề xuất của Bộ quản trị ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) và quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .
Như vậy, tập đoàn là tổ chức triển khai không có tư cách pháp nhân và hoạt động giải trí dưới quy mô công ty mẹ, công ty con. Để trở thành tập đoàn, doanh nghiệp phải phân phối những điều kiện kèm theo rất ngặt nghèo như trên .
Nếu có thắc mắc về vấn đề liên quan đến tập đoàn kinh tế, độc giả vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Nếu có vướng mắc về yếu tố tương quan đến tập đoàn kinh tế tài chính, fan hâm mộ sung sướng liên hệ đến tổng đàiđể được tương hỗ nhanh nhất .

Rate this post