tay vịn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thậm chí giải thích bằng cách nào anh ta giật văng cái tay vịn khỏi giường.

Even explains how he had the strength to rip the rail off his bed.

OpenSubtitles2018. v3

Anh Mark Littleford tuột tay và bị ném vào phía cái tay vịn thấp bằng sắt.

Brother Mark Littleford lost hold and was thrown against the low iron rail.

LDS

Rung động được cảm nhận ở vô-lăng, ghế ngồi, tay vịn hoặc sàn và bàn đạp.

Vibrations are sensed at the steering wheel, the seat, armrests, or the floor and pedals.

WikiMatrix

Hãy giảm tải trọng lượng đôi tay của mình với tay vịn để giảm 20 phần trăm trọng lượng.

Just relieving your arms with armrests takes 20 percent of that load off .

QED

Nó đã té dập cằm trên tay vịn cái ghế sofa đó

He busted his chin on the arm of that sofa right there.

OpenSubtitles2018. v3

Bà ấy đi lên các tay vịn cầu thang.

She goes UP the bannisters.

OpenSubtitles2018. v3

Tay vịn phải chắc chắn.

These supports should be strong and firmly mounted.

jw2019

Tay vịn cầu thang, ghế ngồi tắm và xe Rascal.

Hand rails, shower bench, Rascal Scooter.

OpenSubtitles2018. v3

Không có tay vịn nào hết

No arms at all .

QED

tay vịn thì rất trơn.

There are, like, 200 steps, and the rails are garbage.

OpenSubtitles2018. v3

Mình xin mini Nhật cùng với một em tay vịn thế mà ông già Noel lại cho cái này.

I asked for the one with the sissy bar and the banana seat, but Santa gave me this instead.

OpenSubtitles2018. v3

Một tay vịn hay từ năm bậc thang trở lên, chúng sẽ trượt ván trên đó, ngã và cần khâu.

A handrail on a set of five or more cement steps, they’d ride it on a skateboard, fall and need stitches.

Literature

□ Lối thoát và cầu thang có chữ ghi rõ, đủ sáng và không chướng ngại, tay vịn phải được an toàn.

□ Exits and stairs should be clearly marked, well-lit, and freely accessible, and the handrails should be secure.

jw2019

Đầu của anh bị cắt một đường, nhưng cái tay vịn bằng sắt đã giữ anh lại không bị cuốn trôi.

His head was cut, but the rail kept him from being washed away.

LDS

Rất ít các tay vịn ban đầu còn tồn tại nhưng một dây an toàn chạy suốt theo chiều dài của con đường.

Few of the original handrails existed, although a safety wire ran the length of the path.

WikiMatrix

● Nên làm tay vịn trong phòng tắm để trợ giúp khi bạn bước vào hay ra khỏi buồng tắm hoặc dùng bồn cầu.

● It is good to have grab bars for support when you step into or out of the bathtub or use the toilet.

jw2019

Những cây cầu này có hoặc không có tay vịn, rất khó đi và nguy hiểm đối với những người không quen sử dụng.

These bridges, with or without handrails, are very difficult and dangerous for those who are not accustomed to them.

WikiMatrix

Ngôi mộ đã được mở cửa cho khách du lịch với một cái sàn được cải thiện, tay vịn và ánh sáng được bổ sung..

The tomb has been opened to tourists with improved flooring, handrails and lighting.

WikiMatrix

Nhưng tôi cảm thấy như thế là đòi hỏi quá nhiều để phải điều chỉnh cho mỗi tay vịn để đạt đến mức bạn muốn.

But I felt it was too much to ask to have to adjust each individual armrest in order to get it where you wanted .

QED

Chúng tôi trở vào phòng xử án, lên các bậc thang, lên hai lượt bậc thang nữa, và len lỏi dọc theo tay vịn ban công.

We raced back to the courthouse, up the steps, up two flights of stairs, and edged our way along the balcony rail.

Literature

Và hãy để ý đến thiết kế rộng và phẳng của tay vịn ban công để bạn có thể đặt bữa trưa hoặc máy tính lên.

And see how the railing widens and flattens out so you can lay down your lunch or your laptop.

ted2019

Và tôi bị rối loạn trên cái thứ này, và tôi nhận ra rằng tay tôi trông như bộ vuốt nguyên thủy đang bám chặt vào tay vịn.

And I’m jamming away on this thing, and I’m realizing that my hands look like primitive claws grasping onto the bar.

ted2019

Rate this post