tem thư trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tem thư.

Postage stamps.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày 14-6-2007, Bưu điện Quốc gia Estonia phát hành tem thư để tưởng niệm, như hình bên.

On June 14, 2007, the Estonian National Post Office issued a commemorative postage stamp, shown at right.

jw2019

Một bộ tem thư đặc biệt đã được đặt mua với trị giá lên đến 400.000 drachma.

A special set of postage stamps were commissioned; the sale of which raised 400,000 drachmas.

WikiMatrix

Không, không phải, không phải một mẩu giấy, mà là một tem thư.

No, not a scrap of paper, a postage stamp.

Literature

Thành Vatican có công dân riêng, có đoàn ngoại giao, có quốc kỳ và có tem thư.

The Vatican City State has its own citizenship, diplomatic corps, flag, and postage stamps.

WikiMatrix

Mua tem thư.

Buy stamps.

OpenSubtitles2018. v3

Anh/chị cho biết tôi có thể mua tem thư/nước cam/ thức ăn cho mèo ở đâu?

Do you know where I can buy some postage stamps/ orange juice/cat food?

Literature

Kích thước của thẻ MMC bằng một con tem thư: 24 mm x 32 mm x 1.4 mm.

MMC is about the size of a postage stamp: 24 mm × 32 mm × 1.4 mm.

WikiMatrix

Đây là tem thư.

These are stamp stamps.

OpenSubtitles2018. v3

Nó đã được in trên lịch, tem thư ở nhiều nước khác nhau.

It’s been on calendars, postage stamps in many different countries.

ted2019

Tem thư – nhưng không giống con tem thời nay đâu.

‘A postage stamp, sir – but not like the ones you sees nowadays.

Literature

Ở đây có bán tem thư không?

Do you sell stamps?

OpenSubtitles2018. v3

Và tất nhiên chúng tôi đã không có tiền, chúng tôi chơi ghita và kiếm tiền cho những tem thư chúng tôi gửi đi

And of course we didn’t have the money; we were playing guitars and getting the money for the stamps that we were sending out all of [ this mail ].

QED

Năm 2007, Bưu điện Quốc gia Estonia đã phát hành tem thư để tưởng nhớ những người Estonia trong nạn diệt chủng của chủ nghĩa Stalin.

In 2007 the National Post Office issued a stamp focusing on the Stalinist genocide of Estonians.

jw2019

Năm 1976, loài bướm này trở thành một trong bốn loài bướm đầu tiên Bưu điện Hoa Kỳ chọn để in hình trên tem thư Hoa Kỳ.

In 1976, it became one of the first four butterflies that the United States Postal Service placed on a U.S. stamp.

WikiMatrix

Lá cờ cũng được in trên tem thư, dán trên bảng số xe, hoặc những công văn, giấy tờ hay món đồ do chính phủ sản xuất.

A flag might also appear on postage stamps, automobile license plates, or other government-produced items.

jw2019

Cùng với 4 thành viên khác của Super Junior, anh trở thành một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trên tem thư của Trung Quốc.

Along with four other Super Junior members, he is one of the first Korean artists to appear on Chinese postage stamps.

WikiMatrix

Hình của Washington được in trên tem thư Hoa Kỳ nhiều hơn tất cả những người Mỹ nổi tiếng khác cộng lại, kể cả Abraham Lincoln và Benjamin Franklin.

He is honored more frequently on U.S. stamps than any other than Washington, Franklin and Lincoln.

WikiMatrix

Dân biểu Tom Lantos, một trong những người được Wallenberg cứu sống, nói rằng: “Chúng ta tôn vinh (ông ta) bằng một tem thư Hoa Kỳ là thích đáng nhất.

Representative Tom Lantos, one of those saved by Wallenberg’s actions, said: “It is most appropriate that we honor with a U.S. stamp.

WikiMatrix

Sau đó, hình tượng này trở thành đại diện được chia sẻ phổ biến nhất của người Pháp, được các quân chủ Pháp sử dụng, và sau đó là Cách mạng Pháp cùng các chế độ cộng hoà kế tiếp nhau với vị thế là đại diện cho bản sắc quốc gia, được sử dụng trên một số tem thư và đồng xu.

Then this figure gradually became the most widely shared representation of the French, used by French monarchs, then by the Revolution and under the successive republican regimes as representation of the national identity, used for some stamps and coins.

WikiMatrix

Làm sao em có thời gian để viết, rồi dán tem, rồi còn tìm thùng thư?

Where do you have the time to write it, put a stamp on it, find a mailbox?

QED

Những lá thư với những con tem.

Letters with stamps.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thì phải mất cả thập kỷ chỉ để nghĩ tới việc cho cái gì đó vào phong thư và dán tem.

It took me over a decade to even imagine putting something in an envelope and licking a stamp.

ted2019

Gần một nửa tổng số thư tín tại Hoa Kỳ đều dùng tem máy của công ty.

Nearly half of all mail in the United States passed through the company’s machines.

Literature

Rate this post