Hiểu sự khác biệt giữa thẩm thấu và khuếch tán

Học sinh thường được nhu yếu lý giải những điểm giống và khác nhau giữa thẩm thấu và khuếch tán hoặc so sánh và so sánh giữa hai hình thức luân chuyển. Để vấn đáp thắc mắc, bạn cần biết những định nghĩa về thẩm thấu và khuếch tán và thực sự hiểu ý nghĩa của chúng .

Các định nghĩa

 • Thẩm thấu : Thẩm thấu là sự di chuyển của các hạt dung môi qua màng bán thấm từ dung dịch loãng thành dung dịch đậm đặc. Dung môi di chuyển để pha loãng dung dịch đậm đặc và cân bằng nồng độ trên cả hai mặt của màng.
 • Khuếch tán : Khuếch tán là sự di chuyển của các hạt từ khu vực có nồng độ cao hơn đến nơi có nồng độ thấp hơn. Hiệu quả tổng thể là cân bằng nồng độ trong toàn bộ môi trường.

Ví dụ

 • Ví dụ về thẩm thấu:  Ví dụ bao gồm các tế bào hồng cầu sưng lên khi tiếp xúc với nước ngọt và lông rễ cây hút nước. Để dễ dàng thấy được sự thẩm thấu, hãy ngâm những viên kẹo dẻo trong nước. Gel của kẹo hoạt động như một lớp màng bán thấm.
 • Ví dụ về sự khuếch tán:  Ví dụ về sự khuếch tán bao gồm mùi nước hoa tràn ngập khắp căn phòng và sự di chuyển của các phân tử nhỏ qua màng tế bào. Một trong những minh chứng đơn giản nhất về sự khuếch tán là thêm một giọt màu thực phẩm vào nước. Mặc dù các quá trình vận chuyển khác có xảy ra, nhưng sự khuếch tán là yếu tố quan trọng.

Điểm tương đương

Thẩm thấu và khuếch tán là những quy trình có tương quan với nhau biểu lộ những điểm tương đương :

 • Cả thẩm thấu và khuếch tán đều làm cân bằng nồng độ của hai dung dịch.
 • Cả khuếch tán và thẩm thấu đều là quá trình vận chuyển thụ động, có nghĩa là chúng không yêu cầu bất kỳ đầu vào của năng lượng bổ sung để xảy ra. Trong cả khuếch tán và thẩm thấu, các hạt di chuyển từ vùng có nồng độ cao hơn đến vùng có nồng độ thấp hơn.

Sự độc lạ

Đây là cách chúng khác nhau :

 • Sự khuếch tán có thể xảy ra trong bất kỳ hỗn hợp nào, bao gồm hỗn hợp bao gồm màng bán thấm, trong khi thẩm thấu luôn xảy ra qua màng bán thấm .
 • Khi mọi người thảo luận về thẩm thấu trong sinh học, nó luôn đề cập đến sự chuyển động của nước. Trong hóa học, các dung môi khác có thể tham gia. Trong sinh học, đây là một sự khác biệt giữa hai quá trình.
 • Một điểm khác biệt lớn giữa thẩm thấu và khuếch tán là cả các phần tử dung môi và chất tan đều tự do di chuyển trong quá trình khuếch tán, nhưng trong thẩm thấu, chỉ các phân tử dung môi (phân tử nước) đi qua màng. Điều này có thể gây nhầm lẫn vì trong khi các phần tử dung môi đang di chuyển từ nồng độ dung môi cao hơn đến thấp hơn qua màng, chúng đang di chuyển từ nồng độ chất tan thấp hơn đến cao hơn, hoặc từ một dung dịch loãng hơn đến một vùng có dung dịch đậm đặc hơn. Điều này xảy ra một cách tự nhiên vì hệ thống tìm kiếm sự cân bằng hoặc cân bằng. Nếu các hạt chất tan không thể vượt qua hàng rào, cách duy nhất để cân bằng nồng độ ở cả hai bên của màng là để các hạt dung môi di chuyển vào.Bạn có thể coi thẩm thấu là một trường hợp khuếch tán đặc biệt, trong đó sự khuếch tán xảy ra qua màng bán thấm và chỉ có nước hoặc dung môi khác di chuyển.

Khuếch tán so với thẩm thấuKhuếch tánThẩm thấuBất kỳ loại chất nào cũng chuyển từ vùng có năng lượng hoặc nồng độ cao nhất đến vùng có năng lượng hoặc nồng độ thấp nhất.Chỉ có nước hoặc một dung môi khác mới chuyển từ vùng có năng lượng hoặc nồng độ cao sang vùng có năng lượng hoặc nồng độ thấp hơn.Sự khuếch tán có thể xảy ra trong bất kỳ môi trường nào, dù là chất lỏng, chất rắn hay chất khí.Sự thẩm thấu chỉ xảy ra trong môi trường lỏng.Khuếch tán không cần màng bán thấm.Sự thẩm thấu cần có màng bán thấm.Nồng độ của chất khuếch tán cân bằng để lấp đầy không gian có sẵn.Nồng độ của dung môi không trở nên bằng nhau trên cả hai mặt của màng.Áp suất thủy tĩnh và áp suất turgor thường không áp dụng cho quá trình khuếch tán.Áp suất thủy tĩnh và áp suất turgor chống lại sự thẩm thấu.Sự khuếch tán không phụ thuộc vào thế chất tan, thế áp, ​​hoặc thế nước.Sự thẩm thấu phụ thuộc vào thế chất tan.Sự khuếch tán chủ yếu phụ thuộc vào sự hiện diện của các hạt khác.Sự thẩm thấu chủ yếu phụ thuộc vào số lượng các hạt chất tan hòa tan trong dung môi.Sự khuếch tán là một quá trình thụ động.Thẩm thấu là một quá trình thụ động.Chuyển động trong khuếch tán là cân bằng nồng độ (năng lượng) trong toàn hệ thống.Sự chuyển động trong thẩm thấu tìm cách cân bằng nồng độ dung môi, mặc dù nó không đạt được điều này.

Những điểm chính

Những điều cần nhớ về khuếch tán và thẩm thấu:

 • Khuếch tán và thẩm thấu đều là quá trình vận chuyển thụ động nhằm cân bằng nồng độ của dung dịch.
 • Trong sự khuếch tán, các hạt di chuyển từ vùng có nồng độ cao hơn đến vùng có nồng độ thấp hơn cho đến khi đạt được trạng thái cân bằng. Trong thẩm thấu, một màng bán thấm có mặt, do đó chỉ các phân tử dung môi tự do di chuyển để cân bằng nồng độ.

Rate this post