10 cụm từ tiếng Anh liên quan đến thương mại điện tử

10 cụm từ tiếng Anh tương quan đến thương mại điện tử giúp bạn tự tin và nói tiếng Anh trôi chảy hơn về chủ đề này

Hãy học từ vựng tiếng Anh cùng với cụm từ tiếng Anh thì bạn mới giao tiếp tiếng Anh trôi chảy. Vì thế, English4u thường xuyên chia sẻ các cụm từ tiếng Anh bổ ích giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn. 10 cụm từ tiếng Anh liên quan đến thương mại điện tử sau đây sẽ hữu ích cho các bạn.

=> Cụm từ tiếng Anh về khí hậu và thời tiết thông dụng

=> Từ vựng tiếng Anh chủ đề khoa học công nghệ

=> Từ vựng tiếng Anh ngược dòng thời gian

10 cụm từ tiếng Anh tương quan đến thương mại điện tử

1. (be) set to take off: bùng nổ, “cất cánh”

Ví dụ :
Mobile electronic commerce or m-commerce is soon set to take off in Viet Nam thanks to the increasing number of mobile phones and rapid internet development, experts have predicted .
=> Thương mại điện tử di động hay m-commerce sẽ sớm bùng nổ tại Nước Ta nhờ số lượng điện thoại di động ngày càng tăng và sự tăng trưởng internet nhanh gọn, những chuyên viên đã Dự kiến .

2. Consumer behavior: hành vi của người tiêu dùng

Ví dụ :
According to a report by Google Viet Nam, mobile devices have driven a major shift in consumer behavior .
Theo một báo cáo giải trình của Google Nước Ta, những thiết bị di động đã thôi thúc một sự biến hóa lớn trong hành vi tiêu dùng .

3. Online shopping platform: trang mua sắm trực tuyến

Ví dụ :
Lazada is the biggest trực tuyến shopping platform in Viet Nam where it is growing rapidly .
=> Lazada là trang shopping trực tuyến lớn nhất tại Nước Ta có sự tăng trưởng nhanh gọn .

4. Online payment methods: phương thức thanh toán trực tuyến

Ví dụ :
Experts have said that consumers ’ lack of confidence in trực tuyến payment methods, which have encountered problems, are hindering e-commerce development .
=> Các chuyên viên đã cho rằng, việc thiếu niềm tin vào phương pháp thanh toán trực tuyến là người tiêu dùng đang cản trở sự tăng trưởng thương mại điện tử .

5. E-wallet and payment portals: ví điện tử và cổng thanh toán

Ví dụ:

This means that banks, e-wallet and payment portals will have to work together to ensure ‘ seamless connections ’, so that customers can complete transactions simply .
=> Điều này có nghĩa là những ngân hàng nhà nước, thẻ thanh toán điện tử và những cổng thanh toán sẽ phải thao tác với nhau để bảo vệ ‘ liên kết liền mạch ‘, do đó người mua hoàn toàn có thể hoàn tất giao dịch đơn thuần .

6. Traditional retail models: mô hình bán lẻ truyền thống

Ví dụ :
Websites attracted over 444,000 visitors and the sự kiện proved that e-commerce is becoming increasingly popular and throwing out a competitive challenge to traditional retail models .
=> Các website đã lôi cuốn hơn 444.000 khách thăm quan và sự kiện này đã chứng tỏ rằng thương mại điện tử đang ngày càng trở nên phổ cập và tung ra một thử thách cạnh tranh đối đầu với những quy mô kinh doanh bán lẻ truyền thống lịch sử .

7. Loyal customers: những khách hàng trung thành

Ví dụ :
This also helps e-commerce enterprises measure the number of customers because those who tải về apps are usually loyal customers .
=> Điều này cũng giúp những doanh nghiệp thương mại điện tử đo lường và thống kê được số lượng người mua vì những người tải về những ứng dụng thường là người mua trung thành với chủ .

8. (to) provide favorable condition for… : tạo điều kiện thuận lợi cho (cái gì đó)

Ví dụ :
Tax policy, however, is said to be a major obstacle for enterprises in e-commerce. The report suggested improvements in tax policy to provide favorable condition for e-commerce development .
Tuy nhiên Chính sách thuế được cho là một trở ngại lớn cho những doanh nghiệp trong thanh toán giao dịch thương mại điện tử. Báo cáo ý kiến đề nghị nâng cấp cải tiến chủ trương thuế để tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc tăng trưởng thương mại điện tử .

9. Mergers and acquisitions: sự xác nhập và mua lại

Ví dụ :
CEO Tran Kinh Doanh told the website that The Gioi Di Dong has planned to expand its business through mergers and acquisitions since last year, but has yet to find a suitable marketing .
=> Giám đốc điều hành quản lý Tran Kinh Doanh nói trên website rằng The Gioi Di Dong đã có kế hoạch lan rộng ra kinh doanh thương mại trải qua việc sáp nhập hoặc mua lại kể từ cuối năm rồi, nhưng do vẫn chưa tìm được một thỏa thuận hợp tác mua và bán tương thích .

10. (to) change the way consumer: thay đổi cách thức người dùng

Ví dụ:

E-commerce is changing the way Chinese consumers think about shopping : trực tuyến, it is more social than a hard sell .
=> Thương mại điện tử đang đổi khác phương pháp người tiêu dùng Trung Quốc tâm lý về shopping : đó là trực tuyến thay vì shopping theo cách truyền thống lịch sử .

Hy vọng các cụm từ trên sẽ giúp bạn phản xạ nhanh trong giao tiếp tiếng Anh về chủ đề thương mại – điện tử. Tham khảo cách học từ vựng tiếng Anh của English4u để việc học đơn giản hơn nhé. Chúc bạn luôn thành công!

Rate this post