Khái niệm và ý nghĩa của thời hiệu theo quy định của pháp luật

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. Vậy hiểu khái niệm thời hiệu như thế nào?

Thời hiệu là gì?

Khoản 1 Điều 149 Bộ luật dân sự năm ngoái ( BLDS ) Thời hiệu là thời hạn do luật lao lý mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý so với chủ thể theo điều kiện kèm theo do luật pháp luật .Trong giao lưu dân sự chủ thể tham gia quan hệ dân sự được hường những quyền và phải triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự .

Sự ổn định các quan hệ dân sự là một trong những mục đích điều chỉnh của pháp luật dân sự. Mặt khác, đối tượng của giao lưu dân sự chủ yếu là tài sản để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh, cho nên tài sản luôn có sự biến đổi về hình thức và tính năng, tác dụng. Do vậy cùng với sự thay đổi về thời gian thì tài sản có thể không còn tồn tại.

Khi có hành vi vi phạm đến quyền gia tài của mình, người khởi kiện phải chứng tỏ nguồn gốc gia tài, loại gia tài, hình thức của gia tài … Tuy nhiên, với thời hạn càng lâu thì việc chứng tỏ càng gặp khó khăn vất vả và nhiều trường hợp không hề chứng tỏ được .

Do vậy pháp lý lao lý một thời hạn nhất đinh cho sự phát sinh, sống sót hay chấm hết quyền nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, thời hạn này được gọi là thời hiệu. Thời hiệu là thời hạn do pháp lý lao lý mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự, được miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự hoặc mất quyền khởi kiện ( Điều 150 BLDS ) .

Như vậy, Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.

Xem thêm: Những trường hợp cần lưu ý về thời hiệu

Ý nghĩa của thời hiệu

Thời hiệu đóng một vai trò quan trọng trong việc không thay đổi những quan hệ dân sự. Nếu không lao lý thời hiệu, mỗi chủ thể tham gia vào quan hộ dân sự luôn bị rình rập đe dọa bởi tranh chấp hoàn toàn có thể xảy ra, làm ảnh hưởng tác động đến quyền lợi và nghĩa vụ và đời sống của họ. Hơn nữa những địa thế căn cứ phát sinh quan hệ dân sự do thời hạn làm cho quy trình chứng tỏ phức tạp. Khi xử lý những tranh chấp dân sự, Toà án cần phải thực thi tìm hiểu tích lũy chứng cứ để xác lập thực sự khách quan nên nếu thời hạn đã qua đi quá lâu, quy trình tích lũy chứng cứ khó bảo vệ đúng mực .

Trên đây là nội dung Khái niệm và ý nghĩa của thời hiệu theo quy định của pháp luật Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm : Phân biệt thời hạn và thời hiệu

Rate this post