Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ? Khái niệm và các quy định pháp luật

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Khái niệm và các quy định liên quan đến thuế TNDN hiện hành theo quy định pháp luật.

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp

Hiện nay, chưa có một khái niệm đơn cử về thuế thu nhập doanh nghiệp ( Thuế TNDN ). Tuy nhiên, dựa theo những lao lý như luật thuế thu nhập doanh nghiệp, những Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu thuế TNDN như sau :Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp gồm có thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo lao lý của pháp lý .

Để tìm hiểu rõ về thuế TNDN chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm các khái niệm quan trọng liên quan tới loại thuế này. 

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo lao lý tại Điều 2 Luật thuế TNDN, người nộp thuế TNDN là tổ chức triển khai hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế ( sau đây gọi là doanh nghiệp ) gồm có :– Doanh nghiệp được xây dựng theo pháp luật của pháp lý Nước Ta– Doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý quốc tế ( sau đây gọi là doanh nghiệp quốc tế ) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Nước Ta ;– Tổ chức được xây dựng theo Luật hợp tác xã ;– Đơn vị sự nghiệp được xây dựng theo pháp luật của pháp lý Nước Ta ;– Tổ chức khác có hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại có thu nhập .

Thu nhập chịu thuế TNDN

Theo pháp luật tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá thể 2008, Luật TNDN sửa đổi 2013, Luật sửa đổi bổ trợ một số ít điều của những luật về thuế năm trước. Các khoản thu nhập phải chịu thuế TNDN gồm :

Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ là những thu nhập đến từ hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đáp ứng cho thị trường. Lưu ý hàng hoá, dịch vụ phải được ĐK mã ngành nghề với cơ quan nhà nước và cung ứng đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại ( nếu là ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ) .

Các khoản thu nhập khác

Về những khoản thu nhập khác, địa thế căn cứ vào điều 3 Nghị định 218 / 2013 / NĐ-CP được sửa đổi bổ trợ bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 12/2015 / NĐ-CP, thu nhập chịu thuế gồm có :

– Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn

+ Thu nhập từ việc chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt số vốn đã góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp, chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán, chuyển nhượng ủy quyền quyền góp vốn+ Các hình thức chuyển nhượng ủy quyền vốn khác theo pháp luật của pháp lý ;– Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên theo pháp luật của pháp lý ; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản theo pháp luật tại Điều 13 và Điều 14 Nghị định 218 / 2013 / NĐ-CP .– Thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ, thu nhập từ chuyển giao công nghệ tiên tiến theo lao lý của pháp lý .– Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, thanh lý tài sản ( trừ bất động sản ), trong đó có những loại sách vở có giá khác .

– Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ, bao gồm :

+ Lãi tiền gửi tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo lao lý của pháp lý gồm có cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng thanh toán và những khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn ;+ Thu nhập từ bán ngoại tệ ;+ Khoản chênh lệch tỷ giá do nhìn nhận lại những khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm kinh tế tài chính ;+ Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ ( riêng chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quy trình góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản để hình thành gia tài cố định và thắt chặt của doanh nghiệp mới xây dựng mà gia tài cố định và thắt chặt này chưa đi vào hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính ) .

Đối với khoản nợ phải thu, khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ thì chênh lệch tỷ giá hối đoái của các khoản nợ phải thu, khoản cho vay này là khoản chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái tại thời điểm thu hồi nợ với tỷ giá hối đoái tại thời điểm ghi nhận khoản nợ phải thu hoặc khoản cho vay ban đầu;

– Các khoản trích trước vào ngân sách nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết theo kỳ hạn trích lập mà doanh nghiệp không hạch toán kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách ;– Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được ;– Khoản nợ phải trả không xác lập được chủ nợ ;– Khoản thu nhập từ kinh doanh thương mại của những năm trước bị bỏ sót phát hiện ra ;– Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính hoặc thưởng do triển khai tốt cam kết theo hợp đồng ( không gồm có những khoản tiền phạt, tiền bồi thường được ghi giảm giá trị khu công trình trong quá trình góp vốn đầu tư ) trừ ( – ) đi khoản bị phạt, trả bồi thường do vi phạm hợp đồng theo lao lý của pháp lý ;– Các khoản hỗ trợ vốn bằng tiền hoặc hiện vật nhận được ;– Chênh lệch do nhìn nhận lại gia tài theo pháp luật của pháp lý để góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, quy đổi mô hình doanh nghiệp .Doanh nghiệp nhận gia tài được hạch toán theo giá nhìn nhận lại khi xác lập ngân sách được trừ theo lao lý của pháp lý ;– Thu nhập nhận được từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại ở ngoài Nước Ta ;– Các khoản thu nhập khác gồm có cả thu nhập được miễn thuế pháp luật tại Khoản 6, Khoản 7 Điều 4 Nghị định này .Xem thêm : Cách xác lập thu nhập tính thuế TNDN

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác lập theo năm dương lịch hoặc năm kinh tế tài chính, trừ trường hợp lao lý so với doanh nghiệp quốc tế dưới đây .2. Kỳ tính thuế TNDN theo từng lần phát sinh thu nhập vận dụng so với doanh nghiệp quốc tế được lao lý :– Doanh nghiệp quốc tế có cơ sở thường trú tại Nước Ta nộp thuế so với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Nước Ta mà khoản thu nhập này không tương quan đến hoạt động giải trí của cơ sở thường trú ;– Doanh nghiệp quốc tế không có cơ sở thường trú tại Nước Ta nộp thuế so với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Nước Ta .

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thuế suất thuế TNDN hiện hành là 20 % vận dụng chung cho những doanh nghiệp .– Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng vận dụng thuế suất 20 % .Doanh thu làm địa thế căn cứ xác lập doanh nghiệp thuộc đối tượng người tiêu dùng được vận dụng thuế suất 20 % tạikhoản này là lệch giá của năm trước liền kề .– Thuế suất thuế TNDN so với hoạt động giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý và hiếm khác tại Nước Ta từ 32 % đến 50 % tương thích với từng dự án Bất Động Sản, từng cơ sở kinh doanh thương mại .

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Công thức chung tính thuế TNDN như sau :

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp trích quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến thì thuế TNDN phải nộp được xác lập như sau :

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KHCN) x thuế suất thuế TNDN

Xem thêm : Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật mới nhất gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Hoặc tìm hiểu thêm dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp của chúng tôi để yên tâm với thuế thu nhập doanh nghiệp : Thương Mại Dịch Vụ kế toán trọn gói

Rate this post