Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500, 1/2.000, 1/5.000 là gì ?

Nhiệm vụ, ý nghĩa của các loại bản đồ theo từng tỉ lệ 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/2.000, 1/500… như thế nào không phải ai cũng biết, nhất là với những người chưa “đụng chuyện” liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bồi thường, giải tỏa.

Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/5000 là gì ? Có thể nói, bản đồ quy hoạch 1/5.000 là cơ sở gốc để xác định mục tiêu phát triển, kêu gọi đầu tư cũng như vấn đề giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân…
– Một số lưu ý khi mua đất dự án có quy hoạch 1/500 tìm hiểu tại đây Đầu tư đất nền dự án cần lưu ý

=> Xem thêm : Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới nhất

Thông tin liên quan đến quy hoạch đất đai

Vụ “thất lạc” bản đồ quy hoạch 1/5.000 khu đô thị mới Thủ Thiêm mới đây khiến nhiều người dân tự hỏi: Bản đồ quy hoạch có ý nghĩa gì mà gây tranh cãi dữ vậy?

Ý nghĩa và trách nhiệm của từng loại map được pháp luật đơn cử tại những văn bản luật và dưới luật về quy hoạch, thiết kế xây dựng và có tính bắt buộc những cơ quan quản trị nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ .

Quy hoạch bắt buộc phải có bản đồ

Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, phần giải thích từ ngữ (điều 3) định nghĩa: “Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị”.

Khoản 6, điều 3 giải thích: “Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch đô thị, bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô thị”. Có nghĩa là các bản vẽ (bản đồ) là tài liệu bắt buộc phải có trong mỗi đồ án quy hoạch.

Điều 23 luật này quy định nhiệm vụ của quy hoạch chung là xác định tính chất, vai trò của đô thị, yêu cầu cơ bản cho việc nghiên cứu để khai thác tiềm năng, động lực phát triển, hướng phát triển, mở rộng đô thị, bố trí hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong nội thị và khu vực ngoại thị.

Trong khi đó, trách nhiệm của quy hoạch phân khu phải xác lập khoanh vùng phạm vi ranh giới, diện tích quy hoạnh, đặc thù khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật ; nhu yếu, nguyên tắc cơ bản về phân khu tính năng để bảo vệ tương thích về khoảng trống kiến trúc, đấu nối hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch chung đã được phê duyệt và những khu vực xung quanh .Riêng trách nhiệm quy hoạch chi tiết cụ thể phải xác lập số lượng giới hạn về chỉ tiêu sử dụng đất, dân số ; nhu yếu, nguyên tắc về tổ chức triển khai khoảng trống kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực lập quy hoạch, bảo vệ tương thích với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và khu vực xung quanh .Tùy theo tính năng, trách nhiệm của từng đồ án ( quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cụ thể ) mà những map được lao lý tỉ lệ tương ứng .

Chẳng hạn, khoản 2 điều 25 Luật quy hoạch đô thị quy định: “Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương được thể hiện theo tỉ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000. Đồ án quy hoạch phải thể hiện rõ khu vực nội thị và các khu vực dự kiến phát triển”.

Tương tự, tỉ lệ bản đồ quy hoạch chung đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã là 1/10.000 hoặc 1/25.000 (khoản 2 điều 26) và đối với thị trấn là 1/5.000 hoặc 1/10.000 (khoản 2, điều 27).

Ý nghĩa của một số loại bản đồ

Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000 có giá trị xác định các khu vực chức năng, những định hướng tính giao thông, sẽ rõ ràng mốc giới, địa giới của các phần đất dành để phát triển hạ tầng đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước…

Có thể nói, bản đồ quy hoạch 1/5.000 là cơ sở gốc để xác định mục tiêu phát triển, kêu gọi đầu tư cũng như vấn đề giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân…

Bản đồ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 nhằm phân chia và xác định chức năng sử dụng đất và mạng lưới công trình hạ tầng nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung đô thị.

Nội dung của quy hoạch phân khu gồm có : xác lập khoanh vùng phạm vi ranh giới, diện tích quy hoạnh, đặc thù khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật so với từng ô phố và đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung ; xác lập tính năng sử dụng đất cho từng khu đất ; nguyên tắc tổ chức triển khai khoảng trống, kiến trúc cảnh sắc và nhìn nhận tác thiên nhiên và môi trường kế hoạch .

Mặt khác quy hoạch này có nhiều nội dung xác định vị trí công trình kỹ thuật và ranh giới trên đất. Do đó quy hoạch này liên quan mật thiết với quyền sờ hữu về đất đai (về quyền sử dụng đất), vì vậy nó có giá trị pháp lý cao, nó là căn cứ để giải quyết tranh tụng.

Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung.

Bản đồ quy hoạch cụ thể sắp xếp đơn cử tổng thể những khu công trình trên đất. Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết cụ thể sắp xếp đến từng ranh giới lô đất .Nói cách khác, map quy hoạch chi tiết cụ thể 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt phẳng của những dự án Bất Động Sản dầu tư kiến thiết xây dựng, là cơ sở để xác định khu công trình, phong cách thiết kế cơ sở, phong cách thiết kế kỹ thuật xây dụng khu công trình và thực thi thiết kế xây dựng .

Đất đô thị là gì ?

Đất đô thị là đất nội thành phố, nội thị xã, thị xã theo lao lý tại Điều 55 Luật Đất đai .Đất ngoài thành phố, ngoại thị đã có quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để tăng trưởng đô thị cũng được quản trị như đất đô thị .

Thế nào là quy hoạch treo ?

Tôi muốn biết thế nào là quy hoạch treo ( quy hoạch 1/500 hết hạn ) ? Dựa vào cơ sở nào để xác lập một dự án Bất Động Sản thuộc quy hoạch treo, khi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc dự án Bất Động Sản treo thì trong thời hạn bao lâu bị nhà nước tịch thu, và khi tịch thu dự án Bất Động Sản đó có được trả lại tiền đã bồi thường, tương hỗ về đất và gia tài trên đất cho chủ góp vốn đầu tư hay không ?

Bộ Tài nguyên Và Môi trường

1 / Việc xác lập quy hoạch “ treo ” địa thế căn cứ vào Khoản 3 Điều 29 của Luật Đất đai. Để giải quyết và xử lý trường hợp quy hoạch “ treo ”, Điều 29 của Nghị định số 181 / 2004 / NĐ-CP đã lao lý :1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phép kiểm soát và điều chỉnh vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này hoặc kỳ tiếp theo so với diện tích quy hoạnh đất đã được xác lập phải tịch thu hoặc phải chuyển mục tiêu sử dụng trong kế hoạch sử dụng đất đã được công bố mà sau 3 năm không được triển khai trong những trường hợp sau :a ) Diện tích đất để triển khai những khu công trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư Giao hàng mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh, quyền lợi vương quốc, quyền lợi công cộng nhưng chưa đủ kinh phí đầu tư để thực thi .b ) Diện tích đất để thực thi những khu công trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư Giao hàng mục tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính mà xác lập được nhà đầu tư vào năm cuối của thời hạn 3 năm phải công bố kiểm soát và điều chỉnh hoặc hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất theo lao lý tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đất đai .2. Các trường hợp không thuộc lao lý tại khoản 1 Điều này thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải công bố hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất đã được xác lập phải tịch thu hoặc phải chuyển mục tiêu sử dụng .Như vậy, hoàn toàn có thể hiểu so với những khu công trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước sau 3 năm, kể từ ngày kế hoạch sử dụng đất được công bố mà chưa đủ kinh phí đầu tư để thực thi thì được phép kiểm soát và điều chỉnh. Đối với những khu công trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư khác mà không đủ kinh phí đầu tư hoặc chưa xác lập được nhà đầu tư để triển khai thì phải công bố huỷ bỏ. Hiện nay, một số ít địa phương không triển khai việc công bố kế hoạch sử dụng đất hoặc có công bố nhưng sau 3 năm kế hoạch sử dụng đất đó chưa được triển khai vẫn không công bố kiểm soát và điều chỉnh hoặc hủy bỏ cho nhân dân biết, có trường hợp lại thông tin bằng miệng với nhân dân về quy hoạch khu công trình này, dự án Bất Động Sản nọ. v.v.. đều là không đúng với lao lý của pháp lý về đất đai .2 / Dự án “ treo ” được hiểu là dự án Bất Động Sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mà chủ góp vốn đầu tư không thực thi dự án Bất Động Sản theo đúng thời hạn, tiến trình đã được đề ra khi xin giao đất, cho thuê đất. Theo pháp luật tại khoản 12 Điều 38 của Luật Đất đai, đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực thi dự án Bất Động Sản mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc quy trình tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến trình ghi trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, kể từ khi nhận chuyển giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động giao đất, cho thuê đất đó được cho phép thì Nhà nước sẽ tịch thu. Việc trả lại tiền đã bồi thường, tương hỗ về đất ( tiền sử dụng đất ) và gia tài trên đất của chủ góp vốn đầu tư bị tịch thu đất được thực thi theo pháp luật tại Điều 35 của Nghị định số 181 / 2004 / NĐ-CP .

LỘC HÀ

Bản đồ quy hoạch tỷ suất 1/500, 1/2. 000, 1/5. 000 là gì ?

Đất đô thị là gì ?

Là đất nội thành phố, nội thị xã, thị xã theo pháp luật tại Điều 55 Luật Đất đai. Đất ngoài thành phố, ngoại thị đã có quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để tăng trưởng đô thị cũng được quản trị như đất đô thị

Thế nào là quy hoạch treo ?

Có thể hiểu so với những khu công trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước sau 3 năm, kể từ ngày kế hoạch sử dụng đất được công bố mà chưa đủ kinh phí đầu tư để thực thi thì được phép kiểm soát và điều chỉnh

Rate this post