Hai tia đối nhau là gì

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênÂm nhạcMỹ thuậtBạn đang xem : Hai tia đối nhau là gì *
*
*
*

Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.

Bạn đang đọc: Hai tia đối nhau là gì

– Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau .
Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O bất kể trên xya ) Viết tên hai tia chung gốc O. Tô đỏ một trong hai tia. Tô xanh tia còn lạib ) Viết tên hai tia đối nhau. Hai tia đối nhau có những đặc thù gì ?
Xem thêm : Xây Dựng Ma Trận Đề Kiểm Tra Là Gì, Thiết Kế Ma Trận Và Biên Soạn Đề Kiểm Tra Với hình bs 3, thì mỗi câu sau đây đúng hay sai ?*a ) Us và Vt là hai tia đối nhaub ) Vs và Ut là hai tia đối nhauc ) Us và Ut là hai tia đối nhaud ) Vs và Vt là hai tia đối nhaue ) Us và Vs là hai tia trùng nhauf ) Vs và VU là hai tia trùng nhaug ) Utvà Vs là hai tia phân biệth ) Ut và UV là hai tia phân biệt

Vẽ hình để thấy rằng mỗi câu sau đây sai :

a ) Hai tia chung gốc luôn là hai tia đối nhaub ) Hai tia chung gốc luôn là hai tia trùngnhauc ) Hai tia chung gốc luôn là hai tia phân biệtd ) Hai tia có nhiều điểm chung chỉ khi chúng là hai tia trùng nhaue ) Hai tia phân biệt và có chung gốc luôn là hai tia đối nhauf ) Hai tia không chung gốc luôn là hai tia không có điểm chung
Trong những câu sau, em hãy chọn câu đúng :a ) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhaub ) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhauc ) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau
Vẽ tia Ox ; Oy không đối nhau ; không trùng nhau : a ) Vẽ hai điểm M và N thuộc tia Ox sao cho O,M nắm cùng phía đối với N .b ) Vẽ hai điểm P và Q thuộc tia Ox sao cho O, P nằm khác phía đối với Qc ) Vẽ đoạn thẳng MP và NQ cắt nhau tại I
Vẽ tia Ox ; Oy không đối nhau ; không trùng nhau : a ) Vẽ hai điểm M và N thuộc tia Ox sao cho O, M nắm cùng phía so với N. b ) Vẽ hai điểm P. và Q. thuộc tia Ox sao cho O, P. nằm khác phía so với Qc ) Vẽ đoạn thẳng MP và NQ cắt nhau tại IVẽ hai tia đối nhau Ox, Oya ) Lấy \ ( A \ in Ox, B \ in Oy \ ). Viết tên những tia trùng với tia Ayb ) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không ? Vì sao ?c ) Hai tia Ax và By có đối nhau không ? Vì sao ?
vẽ hai tia Ox, Oy đối nhaulấy E ∈ Ox, F ∈ Oy, P ∈ Oy OFnằm giữa O và P.

a)Kể tên các tia đối nhau của tia Ex

b ) kể tên những tia trùng nhau với tia Oy
Trong những khẳng định chắc chắn sau, chứng minh và khẳng định nào đúng ?A.Hai tia phân biệt có gốc chung là hai tia đối nhau.B.Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên đường thẳng thì đối nhauC.Hai tia có một điểm gốc chung và một điểm chung khác nữa thì trùng nhau.D.Hai tia có vô số điểm chung là hai tia trùng nhau.
A.Hai tia phân biệt có gốc chung là hai tia đối nhau. B.Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên đường thẳng thì đối nhauC. Hai tia có một điểm gốc chung và một điểm chung khác nữa thì trùng nhau. D.Hai tia có vô số điểm chung là hai tia trùng nhau .

Rate this post