Tiếp viên hàng không tiếng anh là gì ? – Dịch thuật Hanu

Tiếp viên hàng không (hoặc chiêu đãi viên hàng không) là những người thuộc phi hành đoàn trên các chuyến bay thương mại của các hãng hàng không.[1] Họ là những người đảm trách các công tác phục vụ hành khách trên các chuyến bay thương mại.[2]Nhiệm vụ hàng đầu là hướng dẫn và theo dõi công tác an toàn cho hành khách trong suốt chuyến bay, cung cấp các dịch vụ khác như: ăn uống, báo chí, và hỗ trợ các hành khách cần chăm sóc đặc biệt như trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật, người già.

Theo pháp luật của hiệp hội hàng không quốc tế, số tiếp viên tối thiểu trên một chuyến bay chở khách phải bằng 50% số cửa trong khoang khách và phải lớn hơn tổng số khách chia cho 36. Để trở thành tiếp viên, người ta phải được đào tạo và giảng dạy qua những lớp học chuyên về hàng không, nơi đó họ sẽ được giảng dạy và huyến luyện những nhiệm vụ thích hợp. Ngoại ngữ là một nhu yếu bắt buộc biết tiếng Anh. Các tiếp viên trong những chuyến bay quốc tế ngoài tiếng Anh ra còn thông thuộc một ngôn từ khác như : tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Ả Rập … tùy theo tuyến bay. Đối với 1 số ít hãng hàng không, trên một chuyến bay quốc tế thường đội tiếp viên có nhiều quốc tịch khac nhau. Riêng hàng không Nước Ta chỉ có tuyến đường Nhật và Nước Hàn thì có tiếp viên hai nước đó mà thôi, còn những chuyến bay quốc tế khác đều do tiếp viên Nước Ta đảm trách .

Tiếp viên hàng không (tiếng Anh: Flight attendant) là những người thuộc phi hành đoàn trên các chuyến bay thương mại của các hãng hàng không.

Tiếp viên hàng không tiếng Anh là flight attendant hoặc cabin crew.

Phiên âm : / flaɪt əˈten. dənt /, / ˈkæb. ɪn ˌkruː / .
Tiếp viên hàng ko là những người đảm nhiệm những công tác làm việc Giao hàng hành khách trên những chuyến bay thương nghiệp, người hướng hẫn và theo dõi công tác làm việc bảo đảm an toàn cho hành khách, sản xuất những dịch vụ như : nhà hàng, tạp chí, tương hỗ người cao tuổi, con nhỏ, đàn bà sở hữu thai, người tật nguyền .
từ vị tiếng Anh can hệ tới nghành hàng không :
Pilot / ˈpaɪ. lət / : Phi công .
Co-pilot / ˈkəʊˌpaɪ. lət / : Phi công phụ trên phi cơ .
Air stewardess / eər ˈstjuːədes / : Nữ tiếp viên hàng không .
Air steward / eər ˈstjuː. əd / : Nam tiếp viên hàng ko .
Airport / ˈeə. pɔːt / : trường bay .
Ticket agent / ˈtɪk. ɪt ˈeɪ. dʒənt / : nhân viên cấp dưới kiểm vé .

Airplane /ˈeə.pleɪn/: máy bay .

Xem thêm: Vai trò của gia đình trong xã hội hiện nay

Seat belt / ˈsiːt ˌbelt / : Dây bảo đảm an toàn .
Window seat / ˈwɪn. dəʊ ˌsiːt / : Ghế ngay hành lang cửa số .
Visa / ˈviː. zə / : Thị thực .
Passport / ˈpɑːs. pɔːt / : Hộ chiếu .
Oxygen mask / ˈɒk. sɪ. dʒən ˌmɑːsk / : Mạt nạ oxy .
Luggage / ˈlʌɡ. ɪdʒ / : Hành lý .
Ex : Hana decides to train to be a flight attendant .
( Hana quyết định hành động giảng dạy để trở thành 1 tiếp viên hàng không ) .

Ex: The flight attendant directed out attention to a safety video.

Xem thêm: Torrent là gì? Cách sử dụng Torrent như thế nào?

( Người tiếp viên hàng không cho chúng tôi xem 1 video về sự bảo đảm an toàn ) .
Ex : She has been a flight attendant for over five years .
( Cô đó đã khiến tiếp viên hàng ko hơn 5 năm ) .

Rate this post