Thuộc tính vật lý – Wikipedia tiếng Việt

Thuộc tính vật lý hay tính chất vật lý là bất kỳ thuộc tính nào có thể đo lường được, có giá trị mô tả trạng thái của một hệ vật lý.[1] Những thay đổi về tính chất vật lý của một hệ thống có thể được sử dụng để mô tả những thay đổi của nó giữa các trạng thái nhất thời. Tính chất vật lý thường được gọi là thuộc tính quan sát được. Chúng không phải là thuộc tính phương thức. Thuộc tính vật lý định lượng được gọi là đại lượng vật lý.

Tính chất vật lý thường được đặc trưng là tính chất sâu xa và thoáng đãng. Một thuộc tính sâu xa không nhờ vào vào size hoặc mức độ của mạng lưới hệ thống, cũng không nhờ vào vào lượng vật chất trong đối tượng người tiêu dùng, trong khi một thuộc tính thoáng đãng cho thấy mối quan hệ phụ gia / cộng thêm. Các phân loại này nói chung chỉ có giá trị trong những trường hợp khi những phân vùng nhỏ hơn của mẫu không tương tác trong một số ít tiến trình vật lý hoặc hóa học khi phối hợp .

Các thuộc tính cũng có thể được phân loại theo tính chất định hướng của chúng. Ví dụ, các tính chất đẳng hướng không thay đổi theo hướng quan sát và các tính chất dị hướng không có phương sai không gian.

Có thể khó xác định liệu một thuộc tính nhất định có phải là thuộc tính vật lý hay không. Màu sắc, ví dụ, có thể được nhìn thấy và đo lường; tuy nhiên, những gì người ta coi là màu sắc thực sự là một sự giải thích các tính chất phản chiếu của một bề mặt và ánh sáng được sử dụng để chiếu sáng nó. Trong ý nghĩa này, nhiều thuộc tính vật lý bề ngoài là thuộc tính mang tính giám sát. Một thuộc tính giám sát là một thuộc tính thực tế, nhưng là thứ yếu đối với một số thực tế cơ bản. Điều này tương tự như cách mà các đối tượng được giám sát trên cấu trúc nguyên tử. Một cái cốc có thể có các tính chất vật lý về khối lượng, hình dạng, màu sắc, nhiệt độ, v.v., nhưng các tính chất này có tính giám sát đối với cấu trúc nguyên tử cơ bản, do đó có thể được giám sát trên cấu trúc lượng tử cơ bản.

Thuộc tính vật lý tương phản với thuộc tính hay tính chất hóa học quyết định hành động phương pháp vật chất phản ứng trong phản ứng hóa học .

Danh sách thuộc tính[sửa|sửa mã nguồn]

Các tính chất vật lý của một đối tượng người tiêu dùng được xác lập theo truyền thống lịch sử của cơ học cổ xưa thường được gọi là tính chất cơ học. Các loại thuộc tính khác, thường được trích dẫn, là tính chất điện và tính chất quang học. Ví dụ về những tính chất vật lý gồm có : [ 2 ]

Rate this post