Tổ chức tín dụng – Wikipedia tiếng Việt

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Trong đó hoạt động ngân hàng có thể được hiểu là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác.

Hoạt động ngân hàng nhà nước là hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tiền tệ và dịch vụ ngân hàng nhà nước với nội dung tiếp tục là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và đáp ứng những dịch vụ thanh toán giao dịch .

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Công ty cho thuê tài chính là loại hình công ty tài chính có hoạt động chính là cho thuê tài chính theo quy định của Luật này.

(Khoản 4 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 [1])

Tổ chức tín dụng và định chế kinh tế tài chính[sửa|sửa mã nguồn]

Nội hàm của khái niệm Tổ chức Tín dụng nhỏ hơn của khái niệm Định chế kinh tế tài chính. Định chế kinh tế tài chính hay Tổ chức kinh tế tài chính là những tổ chức thương mại và công cộng hoạt động giải trí trong nghành kinh tế tài chính, tham gia vào việc trao đổi, cho vay, đi mượn và góp vốn đầu tư tiền tệ. Thuật ngữ này thường được sử dụng để sửa chữa thay thế cho thuật ngữ những trung gian kinh tế tài chính. Theo quy ước, những định chế kinh tế tài chính gồm có những Tổ chức tín dụng, Công ty bảo hiểm, Công ty Quản lý quỹ, Quỹ góp vốn đầu tư và những người môi giới góp vốn đầu tư

Hoạt động của tổ chức tín dụng[sửa|sửa mã nguồn]

Các hoạt động giải trí hầu hết của một tổ chức tín dụng

 • Huy động vốn: gồm Nhận tiền gửi, Phát hành giấy tờ có giá, Vay vốn giữa các tổ chức tín dụng, Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước.
 • Cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính.
 • Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: Mở tài khoản, Dịch vụ thanh toán, Dịch vụ ngân quỹ, tham gia các hệ thống thanh toán.
 • Các hoạt động khác: Góp vốn, mua cổ phần, Tham gia thị trường tiền tệ, Kinh doanh ngoại hối và vàng, Nghiệp vụ uỷ thác và đại lý, Kinh doanh bất động sản, Kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm, Dịch vụ tư vấn…

Các loại tổ chức tín dụng ở Nước Ta[sửa|sửa mã nguồn]

Theo Luật Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật những tổ chức tín dụng ( 2004 ), ở Nước Ta có những loại tổ chức tín dụng sau :

 • Các tổ chức tín dụng nhà nước
 • Các ngân hàng thương mại cổ phần đô thị
 • Các ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn
 • Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Các ngân hàng liên doanh
 • Các công ty tài chính
 • Các công ty cho thuê tài chính
 • Văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài
 • Ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài.
Rate this post