JFT định nghĩa: Chỉ cần cho hôm nay

JFT: Chỉ cần cho hôm nay

JFT có nghĩa là gì ? JFT là viết tắt của Chỉ cần cho ngày hôm nay. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Chỉ cần cho ngày hôm nay, vui mừng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Chỉ cần cho thời điểm ngày hôm nay trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của JFT được sử dụng thoáng rộng trong những ngành công nghiệp như ngân hàng nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất. Ngoài JFT, Chỉ cần cho ngày hôm nay hoàn toàn có thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

JFT = Chỉ cần cho hôm nay

Tìm kiếm định nghĩa chung của JFT? JFT có nghĩa là Chỉ cần cho hôm nay. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của JFT trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của JFT bằng tiếng Anh: Chỉ cần cho hôm nay. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.
Tìm kiếm định nghĩa chung của JFT ? JFT có nghĩa là Chỉ cần cho thời điểm ngày hôm nay. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của JFT trong cơ sở tài liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của JFT bằng tiếng Anh : Chỉ cần cho ngày hôm nay. Bạn hoàn toàn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn hữu của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

JFT: Chỉ cần cho hôm nay

Ý nghĩa của JFT bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, JFT được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Chỉ cần cho hôm nay. Trang này là tất cả về từ viết tắt của JFT và ý nghĩa của nó là Chỉ cần cho hôm nay. Xin lưu ý rằng Chỉ cần cho hôm nay không phải là ý nghĩa duy chỉ của JFT. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của JFT, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của JFT từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Just For Today

Ý nghĩa khác của JFT

Bên cạnh Chỉ cần cho hôm nay, JFT có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của JFT, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Chỉ cần cho hôm nay bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Chỉ cần cho hôm nay bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bên cạnh Chỉ cần cho hôm nay, JFT có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của JFT, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Chỉ cần cho hôm nay bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Chỉ cần cho hôm nay bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

JFT định nghĩa:

    … Thêm
    Như đã đề cập ở trên, JFT được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho Chỉ cần cho ngày hôm nay. Trang này là toàn bộ về từ viết tắt của JFT và ý nghĩa của nó là Chỉ cần cho ngày hôm nay. Xin quan tâm rằng Chỉ cần cho thời điểm ngày hôm nay không phải là ý nghĩa duy chỉ của JFT. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của JFT, vì thế hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho toàn bộ những ý nghĩa của JFT từng cái một .

    Rate this post