Nhiều bạn chưa phân biệt được tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình | Phần mềm dự toán dự thầu GXD

Nhiều bạn chưa phân biệt được tổng mức góp vốn đầu tư và dự toán thiết kế xây dựng khu công trình. Nhân GXD có tăng trưởng ứng dụng Tổng mức góp vốn đầu tư và nghiên cứu và phân tích Hiệu quả dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, chúng tôi san sẻ với bạn 1 số nội dung, bạn tải ứng dụng Tổng mức góp vốn đầu tư ở cuối bài nhé .

1. Bạn cần phân biệt được tổng mức góp vốn đầu tư và dự toán kiến thiết xây dựng khu công trình

Kiểu như đây là 1 kỹ năng và kiến thức cơ bản nền tảng. Nếu bạn nắm được thì bạn sẽ có thêm lý luận để giải quyết và xử lý nhiều yếu tố trong nghành nghề dịch vụ : Kinh tế kiến thiết xây dựng, Kinh tế và Quản lý kiến thiết xây dựng, quản trị dự án Bất Động Sản .
Chẳng hạn, vừa mới qua có nhiều bạn gọi điện hỏi tôi là : thầy ơi Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP có hiệu lực hiện hành lâu rồi. Dự toán khu công trình của em đã lập xong và gửi đi thẩm định và đánh giá, chưa kịp phê duyệt, giờ có phải lập lại theo Nghị định số 68 không ? Gói thầu của em phải update theo mặt phẳng giá ở thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu, có cần tính lại theo Nghị định 68 không ? Em đã đọc Điều khoản chuyển tiếp của Nghị định số 68 rồi mà chưa rõ nên hỏi thầy .

Để giải đáp câu hỏi này bạn xem Điều 36 Quy định chuyển tiếp của nghị định số 68. Bạn xem vẫn chưa rõ là bởi vì không phân biệt được: Dự án đầu tư xây dựng và Công trình, Tổng mức đầu tư xây dựng (TMĐT) và Dự toán công trình. Bạn cứ hiểu đơn giản như này:

 

Tổng mức đầu tư (TMĐT)

Dự toán xây dựng công trình (DTCT)

TMĐT được lập cho dự án Bất Động Sản. Dự án hoàn toàn có thể có 1 hoặc n khu công trình Dự toán được xác lập cho khu công trình
TMĐT có ngân sách đền bù, tương hỗ tái định cư ( gọi tắt là Giải phóng mặt phẳng ) lại tính cho tính cho n khu công trình, nên TMĐT thường lớn hơn Dự toán khu công trình Dự toán khu công trình người ta không tính phân chia ngân sách giải phóng mặt phẳng
Chi tiêu thiết kế xây dựng trong TMĐT bằng xích ma ngân sách kiến thiết xây dựng những khu công trình của dự án Bất Động Sản Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng trong dự toán khu công trình chỉ tính cho 1 khu công trình
TMĐT được xác lập ở tiến trình sẵn sàng chuẩn bị dự án Bất Động Sản, phê duyệt dự án Bất Động Sản ( xem hình trên ) Dự toán khu công trình được xác lập khi đã có phong cách thiết kế, mới bóc tách được và đó là ở tiến trình thực thi dự án Bất Động Sản
TMĐT có trước, dự toán thiết kế xây dựng lập sau. Bạn hoàn toàn có thể tra cứu số liệu TMĐT trong Quyết định đó để Giao hàng tính dự toán khu công trình .

Khi tiến hành phong cách thiết kế và lập dự toán khu công trình, ( thường thì ) đã có Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản trong đó có TMĐT rồi .
Ở thời gian xác lập TMĐT do thông tin, số liệu còn chưa đủ nên chưa đúng chuẩn ( so với Quyết toán vốn ) nên Dự phòng khối lượng được tính 10 % Ở thời gian lập dự toán khu công trình, do có bản vẽ phong cách thiết kế nên bóc tách được, thông tin, số liệu rõ ràng hơn nên thống kê giám sát đã đúng chuẩn hơn, nên dự trữ khối lượng chỉ được tính 5 % .

Do các kỹ sư xây dựng của ta ngại đọc, ngại học lý thuyết, ngại trang bị cơ sở lý luận, nên mới dẫn đến những câu hỏi như trên. Nếu vững lý luận, đường lối làm việc của bạn sẽ rất rõ ràng, làm việc tự tin.

Khi hiểu và phân biệt được TMĐT vs Dự toán kiến thiết xây dựng, đọc Điều 36 Quy định chuyển tiếp của nghị định số 68/2019 / NĐ-CP bạn sẽ thấy người ta duy định cho “ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ”. Nếu dự án Bất Động Sản của bạn đã triển khai theo Nghị định số 32/2015 / NĐ-CP thì giờ dự toán khu công trình, gói thầu cứ theo đó thôi .
Dự án vài ngàn tỷ, giao cho người thẩm định và đánh giá vừa không biết việc, vừa không hiểu trình độ, cũng không chịu khó lấp lỗ hổng trình độ, lại không có đủ sự tập trung chuyên sâu thích đáng. Nhấc lên đặt xuống mãi, giảm được 1 vài tỷ mà vẫn không phê duyệt được TMĐT kiểm soát và điều chỉnh, tính ra tiền lãi do ứ đọng vốn đã hơn cái chỗ nhấc lên đặt xuống nhiều lần, chưa kể rủi ro tiềm ẩn cả dự án Bất Động Sản đổ bể vì loại sản phẩm ra chậm mất thời cơ sở hữu thị trường .

2. Về dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng đã phê duyệt nhưng chưa tiến hành

Nhân đây tôi cũng trao đổi thêm: Quy định chuyển tiếp “Dự án đầu tư xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt, hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai“. Nhiều bạn còn lăn tăn như thế nào là dự án đầu tư xây dựng đã triển khai?

Chúng ta cần hiểu rằng không cứ phải đấu thầu, thi công rồi mới là tiến hành dự án Bất Động Sản. Mà tiến hành khảo sát thiết kế xây dựng, phong cách thiết kế, lập dự toán là tiến hành dự án Bất Động Sản rồi. Mất bao sức lực lao động, thời hạn và ngân sách để làm theo một lao lý rồi giờ cứ thế làm tiếp thôi, không làm lại nữa. Theo lao lý tại Điều 26, Thông tư số 09/2019 / TT-BXD của Bộ Xây dựng :
Đó là nguyên do tại những khóa học của GXD, chúng tôi luôn hướng dẫn và nghiên cứu và phân tích rất kỹ cho những Kỹ sư hiểu rõ những sơ đồ như trong ảnh minh họa đầu bài này .
Câu hỏi : Dự toán lập theo Nghị định số 32/2015 / NĐ-CP. Vậy có phải kiểm soát và điều chỉnh định mức, nhân công, ca máy theo Thông tư số 10, 11, 15/2019 / TT-BXD với những hợp đồng ký sau 15/02/2020 không ?
Trả lời : Thông tư số 10, 11, 15/2019 / TT-BXD có hiệu lực thực thi hiện hành từ 15/02/2020 hướng dẫn Nghị định số 68/2019. Mà mình thực thi theo 32 thì chú ý đến nó làm gì ?

3. Điều 36. Quy định chuyển tiếp của Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP

Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP ngày 14/08/2019 của nhà nước về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng lao lý :

1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực và đang triển khai thì tiếp tục thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm cả việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng) theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/05/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
2. Dự án đầu tư xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt, hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai thì các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định này; việc điều chỉnh lại cơ cấu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt theo quy định tại Nghị định này do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả trong công tác quản lý. Đối với các công việc, gói thầu đã triển khai ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

4. Điều 6. Trình tự góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng của Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP

Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP ngày 18/06/2015 của nhà nước về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng pháp luật

1. Trình tự triển khai góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo lao lý tại Khoản 1 Điều 50 của Luật Xây dựng năm năm trước được pháp luật đơn cử như sau :
a ) Giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản gồm những việc làm : Tổ chức lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi ( nếu có ) ; lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng để xem xét, quyết định hành động góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng và thực thi những việc làm thiết yếu khác tương quan đến chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản ;
b ) Giai đoạn thực thi dự án Bất Động Sản gồm những việc làm : Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất ( nếu có ) ; chuẩn bị sẵn sàng mặt phẳng kiến thiết xây dựng, rà phá bom mìn ( nếu có ) ; khảo sát kiến thiết xây dựng ; lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt phong cách thiết kế, dự toán kiến thiết xây dựng ; cấp giấy phép kiến thiết xây dựng ( so với khu công trình theo lao lý phải có giấy phép thiết kế xây dựng ) ; tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng kiến thiết xây dựng ; xây đắp kiến thiết xây dựng khu công trình ; giám sát thiết kế kiến thiết xây dựng ; tạm ứng, thanh toán giao dịch khối lượng triển khai xong ; nghiệm thu sát hoạch khu công trình thiết kế xây dựng hoàn thành xong ; chuyển giao khu công trình triển khai xong đưa vào sử dụng ; quản lý và vận hành, chạy thử và triển khai những việc làm thiết yếu khác ;
c ) Giai đoạn kết thúc thiết kế xây dựng đưa khu công trình của dự án Bất Động Sản vào khai thác sử dụng gồm những việc làm : Quyết toán hợp đồng thiết kế xây dựng, Bảo hành khu công trình thiết kế xây dựng .

5. Tải ứng dụng Tổng mức góp vốn đầu tư

Để học thực hành hiểu sâu hơn và trang bị thêm cho năng lực định giá xây dựng, bạn hãy tải phần mềm Tổng mức đầu tư ở bài sau: Phần mềm Lập Tổng mức đầu tư Xây dựng của dự án chạy trên Excel

♣ Nhiều bạn hỏi là : em học chuyên ngành kỹ thuật, hoặc em đi công trường thi công nhiều năm, hoặc em trái ngành … giờ muốn về văn phòng làm Kinh tế kiến thiết xây dựng, em chưa biết khởi đầu từ đâu … Thì những kỹ năng và kiến thức kiểu như trên là những thứ mà làm Kinh tế thiết kế xây dựng, quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cần trang bị. Tìm kiếm đâu xa nữa .

Ghi danh Lớp xác định Tổng mức đầu tư và phân tích Hiệu quả dự án với Ms Huyền Thanh 0985 099 938.

Đăng ký Lớp học dự toán công trình tốt nhất tại GXD mời bạn liên hệ Ms Thu An 0974 889 500.

Rate this post