So sánh chế độ trách nhiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn

Khi kinh doanh thương mại thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về những vấn đề tài chính, đặc biệt quan trọng là những khoản nợ với bên cho vay. Hiện nay sống sót hai chính sách là trách hiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn đực vận dụng tuỳ theo những mô hình doanh nghiệp .

Trách nhiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn là gì?

Trách nhiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn là chính sách ( hình thức ) chịu trách nhiệm về những gia tài và khoản nợ trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .
Trong đó :

– Trách nhiệm hữu hạn: Chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.

+ Cụ thể : Khi doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản, chủ sở hữu, người góp vốn kinh doanh thương mại chỉ phải thanh toán giao dịch những khoản nợ tối đa bằng số vốn đã góp vào công ty .
+ Loại hình doanh nghiệp đặc trưng : Công ty CP, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên

– Trách nhiệm vô hạn: Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp và bằng cả tài sản cá nhân của mình.

+ Cụ thể : Khi doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản, chủ sở hữu, người góp vốn kinh doanh thương mại phải thanh toán giao dịch những khoản nợ bằng số vốn góp vào doanh nghiệp. Nếu chưa thanh toán giao dịch đủ, chủ sở hữu, người góp vốn kinh doanh thương mại phải dùng gia tài cá thể của mình để giao dịch thanh toán .
+ Loại hình doanh nghiệp đặc trưng : Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân
trach nhiem huu han va trach nhiem vo hanTrách nhiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn (Ảnh minh hoạ)
 

Ưu và nhược điểm của chế độ trách nhiệm vô hạn và trách nhiệm hữu hạn

Tiêu chí

Trách nhiệm hữu hạn

Trách nhiệm vô hạn

Ưu điểm

– Tài sản của công ty tách biệt với gia tài của chủ sở hữu, người góp vốn ;

– Các rủi ro kinh doanh (đặc biệt là các khoản nợ…) sẽ được phân bổ cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp;

Ví dụ : Chủ sở hữu ( công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên ) không phải chịu trách nhiệm kinh tế tài chính một mình mà sẽ có thêm những thành viên góp vốn ;
– Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân .

– Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định hành động mọi hoạt động giải trí của công ty và hưởng mọi doanh thu từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại công ty ;
– Doanh nghiệp tạo được tin cậy cho những đối tác chiến lược, nhà đầu tư. Từ đó, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thuận tiện trong việc kêu gọi vốn để tăng trưởng kinh doanh thương mại ;
– Có năng lực tịch thu được khoản vay, khoản góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp ;

Nhược điểm

– Lợi nhuận sẽ được chia đều cho những thành viên góp vốn ;
– Gặp khó khăn vất vả hơn trong việc kêu gọi vốn : đối tác chiến lược, nhà đầu tư, người góp vốn sẽ hạn chế việc góp vốn, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoặc số tiền góp vốn đầu tư sẽ ở mức thấp để hạn chế rủi ro đáng tiếc trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thương mại thua lỗ, phá sản ;
– Người cho vay, góp vốn sẽ khó được giao dịch thanh toán rất đầy đủ khi công ty làm ăn thua lỗ hoặc dẫn đến phá sản .

– Không có sự tách biệt giữa tài sản công ty và tài sản cá nhân;

– Rất dễ xảy ra thực trạng phá sản khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ do chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng cả gia tài của cá thể ;
– Không có tư cách pháp nhân .

Như vậy, trách nhiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn đều có những ưu và nhược điểm riêng. Khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp, chủ sở hữu, người góp vốn nên cân nhắc vấn đề này.

Rate this post