Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại – Luật sư Quang Thái

I. Tranh chấp kinh doanh thương mại

Tranh chấp trong kinh doanh thương mại ( hay tranh chấp thương mại ) là những xích míc về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa những bên trong quy trình thực thi những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hoặc có tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

Tranh chấp trong kinh doanh phải hội đủ các yếu tố sau đây:

 • Là những mâu thuẫn (bất đồng) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong mối quan hệ cụ thể;
 • Những mâu thuẫn (bất đồng) đó phải phát sinh từ hoạt động kinh doanh hoặc có liên quan đến hoạt động kinh doanh;
 • Những mâu thuẫn (bất đồng) đó phát sinh chủ yếu giữa các thương nhân (cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh hay đăng ký doanh nghiệp).

II. Một số chú ý khi giải quyết tranh chấp

Các tranh chấp trong kinh doanh thương mại đa phần là những tranh chấp phát sinh giữa những thương nhân ( cá thể, tổ chức triển khai có ĐK kinh doanh thương mại ) với nhau. Ngoài thương nhân là chủ thể đa phần của tranh chấp trong kinh doanh thương mại, trong những trường hợp nhất định, những cá thể, tổ chức triển khai khác ( không phải là thương nhân ) cũng hoàn toàn có thể là chủ thể của tranh chấp trong kinh doanh thương mại, như : Tranh chấp giữa công ty và thành viên của công ty ; giữa những thành viên của công ty với nhau tương quan đến việc xây dựng, hoạt động giải trí, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, quy đổi hình thức tổ chức triển khai của công ty, hay tranh chấp về thanh toán giao dịch giữa một bên không nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi với thương nhân triển khai trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta trong trường hợp bên không nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi đó chọn vận dụng Luật Thương mại .

Hệ thống pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh là một thể thống nhất, bao gồm các quy định chung của pháp luật về hợp đồng (còn gọi pháp luật hợp đồng dân sự) và các quy định của pháp luật về từng lĩnh vực của hoạt động kinh doanh (các quy định riêng về từng lĩnh vực hợp đồng trong kinh doanh).

Các lao lý chung của pháp lý về hợp đồng gồm có những pháp luật của Bộ luật Dân sự và những văn bản hướng dẫn Bộ luật Dân sự tương quan đến hợp đồng, như : Những pháp luật chung, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, những pháp luật về gia tài, thời hạn, thời hiệu ; thanh toán giao dịch dân sự ; đại diện thay mặt và uỷ quyền ; nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự và hợp đồng dân sự ; nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ; những hợp đồng dân sự thông dụng .
Các pháp luật riêng của pháp lý về từng nghành hợp đồng được lao lý trong những văn bản pháp lý, như : Luật Thương mại ; Luật Đầu tư ; Luật Xây dựng ; Luật Kinh doanh bảo hiểm ; Luật Viễn thông ; Luật Tần số vô tuyến điện ; Luật Đất đai ; Luật Kinh doanh bất động sản ; Luật Nhà ở ; những luật về luân chuyển như Luật Hàng không gia dụng, Bộ luật Hàng hải, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường đi bộ, Luật Giao thông thuỷ trong nước …

Khi áp dụng pháp luật điều chỉnh một quan hệ hợp đồng cụ thể, ngoài các nguyên tắc áp dụng pháp luật nói chung, cần lưu ý nguyên tắc áp dụng phối hợp luật chung và luật luật chuyên ngành, theo đó:

 • Luật chuyên ngành có quy định thì áp dụng luật chuyên ngành;
 • Luật chuyên ngành không quy định thì áp dụng quy định của luật chung;
 • Luật chuyên ngành và luật chung cùng quy định về một vấn đề thì ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành.

Chế tài trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong thương mại:

Phần chế tài trong Luật Thương mại năm 2005 được bổ trợ thêm hai loại chế tài là tạm ngừng triển khai hợp đồng và đình chỉ triển khai hợp đồng. Mối quan hệ giữa những chế tài cũng được xác lập rõ để tạo thuận tiện cho việc vận dụng. Đồng thởi, chia hành vi vi phạm hợp đồng làm hai loại, vi phạm cơ bản và vi phạm không cơ bản. Việc đưa ra khái niệm về hai loại vi phạm này là cơ sở quan trọng để quyết định hành động việc vận dụng những chế tài trong thương mại .
Luật Thương mại năm 2005 đã bổ trợ hai chế tài mới là tạm ngừng thực thi hợp đồng và đình chỉ triển khai hợp đồng. Các chế tài như tạm ngừng thực thi hợp đồng, đình chỉ thực thi hợp đồng và hủy hợp đồng chỉ vận dụng so với vi phạm cơ bản. Và điều quan trọng nhất là, Luật Thương mại năm 2005 đã thừa nhận những giải pháp chế tài khác do những bên thoả thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp lý Nước Ta, điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên và tập quán thương mại quốc tế. Mối quan hệ giữa những chế tài cũng được xác lập rõ để tạo thuận tiện cho việc vận dụng .

giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mai

III. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp

Văn phòng Luật sư Quang Thái  cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại Toà Án, Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại:

 • Tư vấn hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, Hợp đồng dịch vụ … Quy định về buộc triển khai đúng hợp đồng, giải quyết và xử lý vi phạm, buộc bồi thường, đình chỉ, huỷ bỏ hợp đồng. Tư vấn về tập quán thương mại quốc tế ;
 • Tư vấn luật về phương pháp xử lý tranh chấp, nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của những bên tranh chấp. Đưa ra những giải pháp đơn cử có lợi nhất trong quy trình đàm phán, hòa giải ( nếu có ) ;
 • Hướng dẫn và tư vấn cho người mua trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện kèm theo khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Kiến nghị những cơ quan triển khai tố tụng tương quan khi phát hành những quyết định hành động không đúng thủ tục, trình tự … Ảnh hưởng đến quyền và quyền lợi hợp pháp của người mua .
 • Tiến hành tìm hiểu tích lũy chứng cứ – tài liệu, kiểm tra nhìn nhận chứng cứ – tài liệu để trình trước Tòa, Trọng tài, Hội đồng cạnh tranh đối đầu ;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp hoặc các Cơ quan tiến hành tố tụng khác;

 • Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện thay mặt chuyển nhượng ủy quyền – nhân danh người mua triển khai tổng thể những giải pháp và phương pháp theo lao lý của pháp lý để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người mua một cách tốt nhất tại những phiên xử .

Lĩnh vực tư vấn giải quyết tranh chấp về kinh doanh – thương mại là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Lĩnh vực này do nhóm Luật Sư Kinh Tế phụ trách. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Văn phòng luật sư Quang Thái cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho Quý khách.

Địa chỉ: 12 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Rate this post