Trim là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   
Tiếng Anh
Trim
Tiếng Việt
Sắp Xếp Lại Hàng Hóa Trong Tàu; San Hàng; Cắt Bớt

Chủ đề
Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Trim là gì?

TRIM là một tính năng được tương hỗ bởi ổ cứng thể rắn ( SSD ) tân tiến giúp cải tổ hiệu suất ổ đĩa. Từ “ TRIM ” thường được viết hoa, mặc dầu nó không phải là từ viết tắt. Thay vào đó, TRIM là một lệnh mà hệ điều hành quản lý sử dụng để phân chia khoảng trống trống trên SSD .

  • Trim là Sắp Xếp Lại Hàng Hóa Trong Tàu; San Hàng; Cắt Bớt.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Trim nghĩa là Sắp Xếp Lại Hàng Hóa Trong Tàu; San Hàng; Cắt Bớt.

Khi bạn xóa một tập tin trên SSD, dữ liệu thường không bị xóa ngay lập tức mà thay vào đó sẽ được đánh dấu để xóa. Điều này ngăn không cho một số khu vực nhất định của bộ nhớ flash bị ghi và xóa quá thường xuyên, điều này có thể làm giảm hiệu suất của SSD theo thời gian. Tuy nhiên, nó cũng khiến nhiều “trang” còn trống không thể truy cập được vì chúng đang chờ xóa. Khi đã đánh dấu đủ số trang để xóa, lệnh TRIM sẽ thực hiện thao tác “thu gom rác”. Hành động này xóa tất cả các “khối” dữ liệu lớn cùng một lúc, phân bổ không gian trống trên ổ đĩa.

Để TRIM hoạt động, nó phải được hỗ trợ bởi phần cứng và phần mềm của thiết bị. Điều này bao gồm 1) SSD, 2) bộ điều khiển ổ đĩa và 3) hệ điều hành. Gần như tất cả các ổ SSD được sản xuất từ ​​năm 2012 trở lên đều có hỗ trợ TRIM và do đó hầu hết các bộ điều khiển SSD được sản xuất từ ​​năm 2012 trở lên đều hỗ trợ TRIM. Windows 7 trở lên và Mac OS X 10.6.8 trở lên hỗ trợ TRIM ở cấp hệ thống tệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể cần phải định cấu hình TRIM theo cách thủ công, chẳng hạn như khi bạn cài đặt ổ SSD của bên thứ ba.

Definition: TRIM is a feature supported by modern solid state drives (SSDs) that helps improve drive performance. The word “TRIM” is typically capitalized, though it is not an acronym. Instead, TRIM is a command that the operating system uses to allocate free space on an SSD.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Trim

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Trim là gì? (hay Sắp Xếp Lại Hàng Hóa Trong Tàu; San Hàng; Cắt Bớt nghĩa là gì?) Định nghĩa Trim là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trim / Sắp Xếp Lại Hàng Hóa Trong Tàu; San Hàng; Cắt Bớt. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Rate this post