Tin học 10 Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet – Học hỏi Net

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tổ chức truy cập thông tin

a. Tổ chức thông tin

– Siêu văn bản
+ HTML ( HyperText Markup Language ) tích hợp nhiều phương tiện đi lại khác như : văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, .. và link với những văn bản khác .

+ Siêu văn bản được gắn liền với một địa chỉ truy cập gọi là website.

+ Hệ thống WWW được cấu thành từ những website và được xd trên giao thức truyền tin đặc biệt quan trọng, gọi là giao thức truyền tin SVB :
+ HTTP ( Hyper Text Transfer Protocol ) Trang web đặt trên máy chũ tạo thành website thường là tập hợp những website chứa thông tin tương quan đến một đối tượng người dùng, tổ chức triển khai .
+ Địa chỉ trang chủ là địa chỉ của website .
– Có 2 loại website : trang web tĩnh và website động
+ Trang web tĩnh : nội dung hiển thị không biến hóa, người dùng chỉ hoàn toàn có thể xem thông tin, ví dụ như những trang báo mạng .
+ Trang web động : người dùng ngoài việc xem nội dung còn hoàn toàn có thể triển khai hành vi trên website, ví dụ website tra cứu điểm thi .

b. Truy cập trang web

– Nhờ đó ta hoàn toàn có thể chuyển từ website này sang trang web khác một cách dể dàng .
– Để truy vấn đến website nào ta phải có địa chỉ website đó, gỏ địa chỉ vào hộp ( Address ) .

1.2. Tìm kiếm thông tin trên Internet

– Có 2 cách thường sử dụng .
– Tìm kiếm theo hạng mục địa chỉ, thông tin được nhà sản xuất dịch vụ đặt trên một trang web tĩnh .
– Tìm kiếm nhờ trang web động trên những máy tìm kiếm ( search Engine ) Máy tìm kiếm được cho phép tìm kiếm thông tin trên internet theo nhu yếu cũa người dùng .
– Để sử dụng máy tìm kiếm, gõ địa chỉ website vào thanh địa chỉ và nhấn Enter .

Tìm kiếm thông tin trên google

1.3. Thư điện tử

– Người dùng muốn sử dụng thư điện tử, phải ĐK hộp :
– Địa chỉ cũa mổi hộp thu là duy nhất .
– Máy chủ, hộp thư, địa chỉ và nội dung thư .
– Có thể gửi đồng thời cho nhiều người, dịch vụ này miển phí .

1.4. Vấn đề bảo mật thông tin

a. Quyền truy cập website

– Chỉ được phép truy vấn website khi có thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu .
– Một vài website số lượng giới hạn đối tượng người dùng truy nhập .

Đăng nhập vào facebook

b. Mã hoá dữ liệu

– Mã hoá tài liệu để tăng cường tính bảo mật thông tin cho thông điệp mà chie ngường biết giải mà mới đọc được .
– Việc mã hoá thực thi bằng nhiều cách, cả phần cứng lần ứng dụng .

c. Nguy cơ nhiểm vi rút khi sử dụng dịch vụ Internet

– Trong quy trình sử dụng Internet dể có rủi ro tiềm ẩn nhiểm virut vậy nên sử dụng Internet đúng mục tiêu .

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Chọn những từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Email, www, chat, website, siêu liên kết, trang chủ, trình duyệt

A. …. là mạng lưới hệ thống thông tin dựa trên siêu văn bản. Có thể coi www là dịch vụ thông tin đa phương tiện, tích hợp hầu hết những dịch vụ trên internet được cho phép duyệt, tìm kiếm, truyền và tổ chức triển khai link những website .

B. …. dịch vụ được cho phép hội thoại trực tuyến ( gồm text chat, voice chat, video chat ) .
C. …. trong website thường là có chữ màu xanh dương và được gạch chân. Con trỏ chuột sẽ chuyển hình thành bàn tay khi chuyển dời vào nó .
D. …. dịch vụ thư điện tử, được cho phép gửi, nhận và chuyển tiếp những thư điện tử .

Hướng dẫn giải

A. www
B. Chat
C. Siêu link
D. E-Mail

Bài 2: Khi sử dụng Internet các em cần lưu ý những vấn đề gì?

Hướng dẫn giải

Một số quan tâm khi sử dụng Internet :
– Luôn chạy ứng dụng diệt virus và update tiếp tục
– Không mở những tệp kèm thư điện tử khi không chắc như đinh bảo đảm an toàn
– Sử dụng mật khẩu dài hơn tám kí tự gồm cả chữ và số
– Không phân phối những thông tin những nhân, ảnh khi hội thoại trực tuyến
– Cần chú ý quan tâm đến yếu tố bản quyền .

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản?

Câu 2: Giao thức truyền tin siêu văn bản viết tắt là:

Câu 3: Khái niệm trình duyệt Web?

Câu 4: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là viết tắt của?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: WWW là từ viết tắt của từ nào:

A. world wide web
B. wide world web
C. wesite world web
D. wide with world

Câu 2: Web động là các trang Web:

A. Mở ra năng lực tương tác giữa người dùng và sever
B. Có thể có nhiều video, ảnh động …
C. Có nhiều trang link đến trang chủ trang chủ pase
D. Một quan điểm khác

Câu 3: Phải biểu nào sau đây là sai:

A. Mỗi máy chỉ cần setup một ứng dụng chống virut là hoàn toàn có thể tìm và diệt tổng thể những loại virus
B. Không có ứng dụng diệt virus nào hoàn toàn có thể tìm và diệt tổng thể những loại virus
C. Những người đưa virus lên mạng nhằm mục đích mục tiêu phá hoại là vi phạm pháp lý
D. Hiện nay có nhiều ứng dụng diệt virus không tính tiền người dùng hoàn toàn có thể tải về sử dụng nó

Câu 4: Chọn một câu đúng:

A. Chỉ có người gửi thư mới có quyền truy nhập tệp đính kèm trong thư đã gửi đi .
B. Khi chưa có thư phản hồi ta chứng minh và khẳng định người nhận chưa nhận được thư
C. Trong thư điện tử có đính kèm tệp, người gửi hoàn toàn có thể nêu lý giải ngắn gọn về một số ít đặc thù của tệp
D. Trong hộp thư ( Inbox ) không hề có thư của người không quen

Câu 5: Những nội dung nào dưới đây là quan trọng mà em cần phải biết khi sử dụng Internet:

A. Nguyên tắc bảo mật thông tin khi trao đổi thông tin trên Internet
B. Các luật bảo quyền tương quan đến sử dụng Internet
C. Nguy cơ lây nhiễm virus rất cao
D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Web tĩnh là các trang Web:

A. Chỉ có một trang duy nhất

B. Có nội dung không thay đổi

C. Không có video hay ảnh động
D. Một quan điểm khác

4. Kết luận

Sau khi học xong bài 22 môn Tin học 10 những em cần nắm được 1 số ít nội dung chính sau đây :

  • Khái niệm hệ thống WWW, siêu văn bản.
  • Trang web, trình duyệt web, website
  • Trang web động, trang web tĩnh.
  • Truy cập và tìm kiếm thông tin trên internet.
  • Sử dụng được trình duyệt web.
  • Thực hiện được đăng kí, gửi, nhận thư điện tử.
  • Có thái độ lành mạnh khi sử dụng Internet
Rate this post