tử hình trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bị kết án tử hình và chờ đợi. có tin chúng tôi sẽ được đưa về nhà.

Finally, about a month later, word came that we were to be sent home.

OpenSubtitles2018. v3

Khi bị phát hiện, ông ta đã bị xử tử hình.

When he did so he was arrested.

WikiMatrix

Göring bị xét phạm phải cả bốn tội và bị kết án tử hình bằng treo cổ.

Göring was found guilty on all four counts and was sentenced to death by hanging.

WikiMatrix

Ý tôi là, hắn ta vừa bị tử hình vì nó.

I mean, he was just executed for it.

OpenSubtitles2018. v3

Bellingham đã bị kết tội và bị kết án tử hình.

Bellingham was found guilty, and was sentenced to death.

WikiMatrix

Lấy ví dụ trong văn bản Hồi giáo Koran không có nghi thức tử hình bằng ném đá.

The Koran, for example, doesn’t condone stoning .

ted2019

Nếu họ tử hình ông, thì họ sẽ làm gì với tôi?

If they’d have executed you, what would they have done with me?

OpenSubtitles2018. v3

Vào thời La Mã, tội phạm nào bị tử hình như trường hợp của Chúa Giê-su?

In Roman times, what crimes merited a death like that of Jesus?

jw2019

Tử hình, MD.

I should just die .

QED

Cũng trong đêm đó, Ngài đã bị cáo buộc tội phạm thượng và bị kết án tử hình.

That same night He was accused of the crime of blasphemy and condemned to death.

LDS

Trong mỗi tế bào là một phân tử hình xoắn gọi là ADN.

Inside each of those cells is a tiny ropelike structure known as DNA (deoxyribonucleic acid).

jw2019

Thế là hai đứa chúng tôi bị ngồi tù và bị kết án tử hình.

My classmate and I were put in prison for that attack and sentenced to death by firing squad.

jw2019

Ở vị trí này, ông ủng hộ khủng bố và áp đặt khoảng ba mươi án tử hình.

In this position, he supported the terror and imposed around thirty death sentences.

WikiMatrix

Ở đó bà đã bị kết án tử hình nhưng sau đó được ân xá.

There she was sentenced to death but later pardoned.

WikiMatrix

Một ông đang ngồi trong tù đợi án tử hình.

A man is sitting in prison awaiting execution.

jw2019

Tử hình.

Execution.

OpenSubtitles2018. v3

Ông đang ký vào bản án tử hình cho mình đó.

You are signing your own death warrant.

OpenSubtitles2018. v3

Làm loạn thì phải chịu kết án… Tử hình.

Mutinous insurrection is punishable… by death.

OpenSubtitles2018. v3

Hai anh em ông đã bị kết án tử hình cho tội cướp biển bởi Ladislaus Naples.

His two brothers were sentenced to death for piracy by Ladislaus of Naples.

WikiMatrix

Ta không nói là ” lưu đày “, ta nói là ” tử hình “.

I didn’t say ” exiled, ” l said ” dead. “

OpenSubtitles2018. v3

Bà ta đã phán hắn tội tử hình.

She sentenced him to death.

OpenSubtitles2018. v3

Oh, tôi không muốn bị tử hình đâu.

Oh, I wouldn’t want to chance execution.

OpenSubtitles2018. v3

Van der Lubbe đã bị đưa ra tòa và kết án tử hình.

Only Van der Lubbe was found guilty and sentenced to death.

WikiMatrix

Ai có mã truy nhập?Nước Nga đã thay đổi, nhưng khủng bố là tội tử hình

Who is behind your attack– Who had authorization

opensubtitles2

Họ đã dời án tử hình thành sớm hơn

They are bringing forward the execution

opensubtitles2

Rate this post