tự sát trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Lần đầu anh liên lạc với cô Taylor sau vụ tự sát?

You first came in contact with Miss Taylor after a suicide attempt.

OpenSubtitles2018. v3

Anh là nạn nhân của vụ đánh bom tự sát đầu tiên ở Iraq.

He was the victim of the first- ever suicide bomb in Iraq.

QED

Đây là tự sát.

It’s fucking suicide.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày 24 tháng 8 năm 2017: Một người đàn ông tự sát tại ga Noor Bank.

24 August 2017 – A man commits suicide in Noor Bank Metro Station.

WikiMatrix

Tấn công bây giờ là tự sát.

To attack now would be suicide.

OpenSubtitles2018. v3

Tĩến sĩ Lanning đã tự sát.

Dr. Lanning killed himself.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng tình yêu không đủ, và tự sát sẽ xảy ra.

But love is not enough, and suicide is prevalent.

ted2019

Sao cô ấy lại tự sát?

Why would she kill herself?

OpenSubtitles2018. v3

Hannah chưa bao giờ nói với thầy cô bé đang nghĩ tới chuyện tự sát.

Hannah never told me she was thinking about killing herself.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy chết đuối, nhưng không phải tự sát.

She… she drowned, but she didn’t kill herself.

OpenSubtitles2018. v3

Thậm chí có người thà tự sát còn hơn là chịu nhục nhã.

Some will even opt to commit suicide rather than deal with the shame.

jw2019

Mối quan hệ của họ kết thúc bằng vụ tự sát của Buhr vào ngày 4 tháng 10 năm 1995.

Their relationship ended with Buhr’s suicide on 4 October 1995.

WikiMatrix

Lý do gì khiến thiếu niên có ý định tự sát ?

Why do teens try to kill themselves ?

EVBNews

Cuối cùng, khi bị cảnh sát bắt, hắn chĩa súng vào đầu tự sát.

When the police finally caught up with him, he shot himself in the head.

jw2019

Con trai chúng ta đã tự sát.

Our baby boy killed himself.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là tự sát.

That’s suicidal.

OpenSubtitles2018. v3

Kate tự sát bằng cách nhảy từ tầng thượng ký túc xá nữ xuống.

Kate commits suicide by jumping off the roof of the girls’ dorm.

WikiMatrix

ông ấy tự sát à?

He kill himself?

OpenSubtitles2018. v3

Vì ông ấy tự sát?

Because he killed himself?

OpenSubtitles2018. v3

Có một hiệu ứng lan tỏa rõ rệt. khi ai đó tự sát trong cộng đồng.

There is a pronounced ripple effect when someone suicides in your community .

ted2019

Vì họ biết làm vậy là tự sát.

They know it’s suicide.

OpenSubtitles2018. v3

Oh, Henry Fishguard không đời nào tự sát.

Oh, Henry Fishguard never committed suicide.

OpenSubtitles2018. v3

Dối trá, về việc bố đã tự sát bằng súng.

Lies, about how he shot himself.

OpenSubtitles2018. v3

Hung thủ sau đó đã tự sát.

The attacker then committed suicide.

WikiMatrix

Tôi muốn biết suy nghĩ tự sát của nó dẫn đến hành động như thế nào.

I wanted to know how his suicidal thinking became homicidal.

ted2019

Rate this post