túi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xác suất để lấy ra ngẫu nhiên một bi không phải màu xanh dương từ trong túi?

What is the probability of randomly selecting a non- blue marble from the bag?

QED

Mỗi tuyến tơ nhìn giống 1 cái túi với nhiều protein tơ bị tắc bên trong.

A silk gland kind of looks like a sac with a lot of silk proteins stuck inside.

QED

Chẳng hạn, khi một chị Nhân Chứng mất túi xách, tôi nghĩ chị sẽ không bao giờ tìm lại được.

For example, when one of the Witnesses lost her purse, I assumed that she would never see it again.

jw2019

Thú có túi là động vật có vú với chiếc túi giống như loài kangaroo.

A marsupial is a mammal with a pouch like a kangaroo.

ted2019

Gold Rush là chế độ free-for-all, bạn có nhiệm vụ phải thu thập càng nhiều túi vàng càng tốt.

Gold Rush is a free-for-all variant, trying to grab and keep as many bags as possible.

WikiMatrix

Các khách hàng đẫy đà căng phồng ngực của mình với sự xuất hiện của một số ít niềm tự hào và kéo một tờ báo bẩn và nhăn nheo từ túi bên trong của áo tơi của lính của mình.

The portly client puffed out his chest with an appearance of some little pride and pulled a dirty and wrinkled newspaper from the inside pocket of his greatcoat.

QED

Từ túi của tôi.

From my pocket.

OpenSubtitles2018. v3

Chẳng bao lâu sau đó, nhân viên bệnh viện đặt Lexi vào trong túi xốp bong bóng .

Soon afterwards, the hospital staff put Lexi in the bubble wrap plastic bag .

EVBNews

Thả túi xuống.

Freeze!

OpenSubtitles2018. v3

Anh mặc bộ vest trắng với hoa hồng cài trước túi áo ngực.

You wear a white suit with a red rose in your jacket.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay sau đó, Đa-vít chạy đến Gô-li-át, lấy một hòn đá trong túi ra đặt vào cái trành và ném thẳng vào trán của hắn.

At that David runs toward Goliath, takes a stone from his bag, puts it in his sling, and hurls it straight into Goliath’s forehead.

jw2019

Nên mỗi lần các bạn bước vào hay về nhà, nếu các bạn có túi xách, nó sẽ hoạt động trong túi xách của bạn.

So that when you walk in or you come in from home, if you carry a purse, it works in your purse.

ted2019

McClane thì cướp chiếc túi chứa chất nổ C-4 kèm theo các kíp nổ của Heinrich.

McClane steals Heinrich’s bag containing C-4 explosives and detonators.

WikiMatrix

Ngoài ra còn có ba túi nhỏ chứa các đồng tiền euro kim loại (vàng, bạc, đồng) được đặt bên cạnh thi hài.

Three bags containing gold, silver, and copper euro coins were placed beside the body.

WikiMatrix

Và dĩ nhiên, chúng tôi luôn mang theo túi tạp chí* đặc trưng của Nhân Chứng Giê-hô-va.

And, of course, we always carried a magazine bag,* which identified us as Jehovah’s Witnesses.

jw2019

Các trại viên kể rằng họ phải làm những công việc chân tay trong thời gian kéo dài, như chế biến hạt điều, làm nông nghiệp, may quần áo và túi mua hàng, xây dựng và gia công các mặt hàng đồ gỗ, nhựa, mây tre.

Detainees described performing menial labor for long periods processing cashews, farming, sewing clothing and shopping bags, working in construction, and manufacturing products made from wood, plastic, bamboo, and rattan.

hrw.org

Xét theo thành quả chặn đứng băng cướp kia của ông có lẽ ông nên kiểm tra lại túi mình.

Judging by the success you have at stopping these bandidas you may want to check your pockets.

OpenSubtitles2018. v3

Ở đó, cơ thể của vị hoàng đế đã được đun sôi để loại bỏ phần xác thịt-phần này được chôn tại nhà thờ Thánh Peter, bộ xương của ông đã được đặt trong một cái túi để tiếp tục cuộc thánh chiến.

There, the Emperor’s body was boiled to remove the flesh, which was interred in the Church of St. Peter; his bones were put in a bag to continue the crusade.

WikiMatrix

Tôi thấy hắn thua rồi mà vẫn còn có gan lấy túi gạo.

I saw that he had lost and still got the guts to take the rice.

OpenSubtitles2018. v3

Các túi khí: Nếu không có hỗ trợ, các bộ phận in với một bề mặt phẳng và lỗ trong hình học có thể tạo ra bong bóng khí.

Air pocket releaf: Without supports, printing parts with a flat surface and holes in the geometry may create air bubbles.

WikiMatrix

Khi lôi nó ra khỏi túi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

As I pulled it from the pocket, relief flooded over me.

LDS

Sao các anh lại đổi túi?

Why the fuck did you switch bags?

OpenSubtitles2018. v3

Bằng cách của mấy thằng đưa thư bằng xe đạp, gã này kiểm soát đám móc túi ở khu phía nam, và thằng này rõ ràng thích ăn há cảo.

By way of some bike messengers, the guy that runs pickpockets on the south side and a pot sticker joint the guy apparently loved.

OpenSubtitles2018. v3

Đem theo áo choàng và túi ngủ sao?

With his bedroll and coat?

OpenSubtitles2018. v3

Brian, cầm lấy túi, đi đi.

Brian, take the bag and get out of here.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post