Tước quân tịch là gì?

Trong cuộc sống, khi theo dõi các thông tin trên truyền hình, báo chí về các vụ án có liên quan đến các chủ thể làm việc trong lực lượng quân đội, chúng ta thường nghe nhiều đến việc “tước quân tịch”. Vậy tước Quân tịch là gì?

Để nhằm mục đích giúp quý fan hâm mộ hoàn toàn có thể hiểu hơn về yếu tố này, Luật Hoàng Phi xin gửi đến quý fan hâm mộ những thông tin dưới bài viết sau .

Tước quân tịch là gì?

Tước quân tịch là việc quân nhân bị xóa tên khỏi list quân nhân và tước quyền lợi và nghĩa vụ mà bản thân quân nhân và mái ấm gia đình được hưởng về quân nhân đó .

Hiện nay, trong hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có khái niệm tường minh “tước quân tịch” là gì. Tuy nhiên, trong hệ thống pháp luật nước ta, có xuất hiện thuật ngữ “tước danh hiệu quân nhân” (với ý nghĩa tường đồng với thuật ngữ “tước quân tịch” ) được quy định lần đầu tiên tại Khoản 2 Điều 21, Điều 71 Bộ luật Hình sự 1985- Bộ luật Hình sự đầu tiên của Việt Nam.

Bạn đang đọc: Tước quân tịch là gì?

Bộ luật hình sự 1985 pháp luật “ tước thương hiệu quân nhân ” ( hay “ tước quân tịch ” ) là hình phạt bổ trợ vận dụng cho đối tượng người tiêu dùng phạm tội là quân nhân khi phạm tội nghiêm tọng do cố ý gây nguy cơ tiềm ẩn lớn cho xã hội .
Ở thời gian hiện tại, Bộ luật Hình sự năm ngoái sửa đổi, bổ trợ 2017 không lao lý “ tước thương hiệu quân nhân ” ( hay “ tước quân tịch ” ) là hình phạt bổ trợ nữa. Đây là một hình thức giải quyết và xử lý kỷ luật vận dụng cho đối tượng người dùng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ được pháp luật tại Điều 10 thông tư 16/2020 / TT-BQP ngày 21/02/2020 của Bộ Quốc phòng lao lý việc vận dụng những hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền giải quyết và xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng .

Trên đây là giải đáp về Tước quân tịch là gì?. Bên cạnh thông tin trên, Luật Hoàng phi xin gửi đến quý độc giả một số thông tin liên quan sau.

Quy định về tước quân tịch mới nhất?

Thứ nhất: Về đối tượng áp dụng hình thức xử lý kỷ luật “tức danh hiệu quân nhân” (hay “tước quân tịch”):

Là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ ( sau đây gọi chung là quân nhân ), công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng ( sau đây gọi chung là công chức, công nhân và viên chức quốc phòng ) và những cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan. ( theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 16/2020 / TT-BQP )

Thứ hai : Về nguyên tắc giải quyết và xử lý kỷ luật theo hình thức “ tước thương hiệu quân nhân ” ( hay “ tước quân tịch ” ) :

– Mọi vi phạm kỷ luật phải được phát hiện, ngăn ngừa kịp thời và phải bị giải quyết và xử lý nghiêm minh ; hậu quả do vi phạm kỷ luật gây ra phải được khắc phục theo đúng lao lý của pháp lý .
– Việc giải quyết và xử lý vi phạm kỷ luật được triển khai nhanh gọn, đúng mực, công khai minh bạch, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo vệ công minh, đúng pháp luật của pháp lý .
– Việc xử phạt vi phạm kỷ luật phải địa thế căn cứ vào đặc thù, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng người dùng vi phạm và diễn biến giảm nhẹ, diễn biến tăng nặng .
– Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng trong quy trình xem xét giải quyết và xử lý kỷ luật ; không vận dụng những hình thức kỷ luật khác thay cho hình thức kỷ luật được pháp lý lao lý .
– Không vận dụng hình thức kỷ luật tước thương hiệu quân nhân và buộc thôi việc so với nữ quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng khi mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. [ … ] ” – Theo Điều 4 Thông tư 16/2020 / TT-BQP .

Thứ ba : Về trình tự, thủ tục giải quyết và xử lý kỷ luật :

Theo Điều 41 Thông tư 16/2020 / TT-BQP lao lý như sau :
1. Người vi phạm phải tự kiểm điểm bằng văn bản, trước tập thể cơ quan, đơn vị chức năng và tự nhận hình thức kỷ luật. Nếu người vi phạm vắng mặt, không tự kiểm điểm thì cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành xác minh tại mái ấm gia đình, địa phương nơi người vi phạm cư trú và lập biên bản về sự vắng mặt của người vi phạm. Biên bản xác định được công bố trước cơ quan, đơn vị chức năng và có giá trị như bản tự kiểm điểm của người vi phạm .
2. Tập thể cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu và phân tích, phê bình, tham gia quan điểm về hành vi vi phạm và yêu cầu hình thức kỷ luật. Nếu người vi phạm vắng mặt thì địa thế căn cứ vào biên bản xác định, hồ sơ vi phạm, hành vi vi phạm kỷ luật của người vi phạm, tập thể cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức triển khai cuộc họp nghiên cứu và phân tích, phê bình, tham gia quan điểm và yêu cầu hình thức kỷ luật .
3. Người chỉ huy phải kiểm tra, xác định trực tiếp hoặc ủy quyền cho cấp có thẩm quyền trực tiếp gặp người vi phạm để người vi phạm trình diễn quan điểm. Nếu người vi phạm vắng mặt thì người chỉ huy địa thế căn cứ vào biên bản xác định, hồ sơ vi phạm, để Kết luận về hành vi vi phạm, hình thức kỷ luật so với người vi phạm .
4. Kết luận về hành vi vi phạm kỷ luật .

5. Báo cáo cấp ủy Đảng cỏ thẩm quyền xem xét, thông qua (nếu có).

6. Ra quyết định hành động hoặc ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định hành động giải quyết và xử lý kỷ luật theo quyền hạn phân cấp .
7. Tổ chức công bố quyết định hành động kỷ luật, báo cáo giải trình lên trên và tàng trữ hồ sơ ở đơn vị chức năng .
– Ngoài ra, Điều 42 Thông tư 16/2020 / TT-BQP lao lý về trình tự, thủ tục giải quyết và xử lý kỷ luật trong một số ít trường hợp đặc biệt quan trọng như sau :
1. Trường hợp người vi phạm thuộc quyền có hành vi chống mệnh lệnh hoặc có hành vi vi phạm pháp lý nghiêm trọng thì người chỉ huy phải có giải pháp ngăn ngừa kịp thời và báo cáo giải trình ngay lên cấp trên có thẩm quyền .
2. Trường hợp người vi phạm không chấp hành kiểm điểm xét kỷ luật thì người chỉ huy địa thế căn cứ đặc thù, mức độ của hành vi vi phạm, đề xuất của cấp dưới và những tổ chức triển khai quần chúng để triệu tập họp chỉ huy, cấp ủy xem xét, quyết định hành động hình thức kỷ luật theo quyền hạn .
3. Trường hợp bị kỷ luật tước thương hiệu quân nhân thì chỉ huy đơn vị chức năng quản trị quân nhân bị giải quyết và xử lý từ cấp trung đoàn và tương tự trở lên phải cử người đưa quân nhân bị kỷ luật, cùng hàng loạt hồ sơ có tương quan chuyển giao cho cơ quan quân sự cấp huyện nơi quân nhân cư trú ( trừ trường hợp đào ngũ không trở lại đơn vị chức năng hoặc bị tòa án nhân dân tuyên án phạt tù ) .
4. Trường hợp quân nhân đào ngũ bị giải quyết và xử lý kỷ luật vắng mặt thì đơn vị chức năng gửi văn bản thông tin hình thức giải quyết và xử lý và nhu yếu quân nhân vi phạm trở lại đơn vị chức năng về Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị xã, cơ quan quân sự cấp huyện nơi quân nhân cư trú và mái ấm gia đình quân nhân. Nếu sau 30 ngày, kể từ ngày thông tin mà quân nhân vi phạm vẫn không trở lại đơn vị chức năng thì bị coi là đã bị giải quyết và xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm .
5. Trường hợp người vi phạm pháp lý bị khởi tố, truy tố, xét xử thì chỉ huy cấp trung đoàn và tương tự trở lên ra quyết định hành động người vi phạm không được mang mặc phục trang của Quân đội trong thời hạn bị cơ quan thực thi tố tụng tìm hiểu, truy tố, xét xử .
6. Trường hợp người vi phạm đã chết thì chỉ xem xét, Kết luận về hành vi vi phạm kỷ luật .
7. Trường hợp quân nhân vi phạm kỷ luật trong thời hạn biệt phái thì việc xem xét, giải quyết và xử lý kỷ luật do cơ quan, tổ chức triển khai sử dụng quân nhân biệt phái triển khai và gửi hàng loạt hồ sơ, quyết định hành động kỷ luật về cơ quan, đơn vị chức năng quản trị quân nhân biệt phái để lưu vào hồ sơ quân nhân .
8. Trường hợp người vi phạm chuyển công tác làm việc về cơ quan, đơn vị chức năng khác trong Bộ Quốc phòng mới phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật khi công tác làm việc ở cơ quan, đơn vị chức năng cũ thì do cơ quan, đơn vị chức năng cũ triển khai xem xét kỷ luật và gửi hàng loạt hồ sơ, quyết định hành động kỷ luật về cơ quan, đơn vị chức năng đang quản trị người vi phạm để lưu hồ sơ và theo dõi quản trị .
9. Trường hợp người vi phạm thôi Giao hàng trong quân đội mới phát hiện có hành vi vi phạm kỷ luật trong thời hạn Giao hàng trong quân đội thì do cơ quan, đơn vị chức năng quân đội đã quản trị thực thi xem xét giải quyết và xử lý kỷ luật .

Thứ tư : Về thời hiệu, thời hạn giải quyết và xử lý kỷ luật “ tước thương hiệu quân nhân ” ( hay “ tước quân tịch ” ) :

– Theo điểm b Khoản 1 Điều 43 Thông tư 16/2020 / TT-BQP, không vận dụng thời hiệu so với hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật tước thương hiệu quân nhân .
– Khoản 2,3,4 Điều 43 Thông tư 16/2020 / TT-BQP pháp luật về thời hạn xử lí kỷ luật tước quân tịch như sau :
– Thời hạn giải quyết và xử lý kỷ luật so với quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng là khoảng chừng thời hạn từ khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật đến khi có quyết định hành động giải quyết và xử lý kỷ luật của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền .

Thời hạn xử lý kỷ luật là 03 tháng. Trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian kiểm tra, xác minh làm rõ thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 05 tháng.

– Trường hợp người vi phạm kỷ luật có tương quan đến vấn đề, vụ án đang bị những cơ quan thực thi tố tụng tìm hiểu, truy tố, xét xử thì trong thời hạn tìm hiểu, truy tố, xét xử, đơn vị chức năng tạm dừng việc xem xét giải quyết và xử lý kỷ luật. Khi có Tóm lại sau cuối của cơ quan pháp lý có thẩm quyền hoặc bản án của tòa án nhân dân có hiệu lực hiện hành pháp lý thì xem xét giải quyết và xử lý kỷ luật theo pháp luật. Thời hạn xem xét giải quyết và xử lý kỷ luật vận dụng theo Khoản 2 Điều này .
– Người có thẩm quyền giải quyết và xử lý kỷ luật phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc giải quyết và xử lý kỷ luật so với người vi phạm trong thời hạn pháp luật .

Qua nội dung bài viết trên đã giải thích một cách đầy đủ và chi tiết về khái niệm tước quân tịch là gì?

Rate this post