tuýp người trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Anh thuộc tuýp người… muốn lấy vợ và sinh con.

I’m the type of guy who wants to get married and have a kid.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy sẽ biết rằng cô không phải tuýp người tôi thích.

She’ll know you’re not my type.

OpenSubtitles2018. v3

Nói thế này nhé, tôi không phải tuýp người của cô, được chứ?

Let’s just say, I’m not your type, ok?

OpenSubtitles2018. v3

Nghe vẫn giống tuýp người của cậu đó.

That still sounds like your type.

OpenSubtitles2018. v3

Một anh chàng chuẩn, đúng tuýp người cô thích.

Hot guy, just your type.

OpenSubtitles2018. v3

Tuýp người ăn chay, đi xăng-đan với tất.

Vegan, sandals and socks kind of guy.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy không phải tuýp người của cậu.

She’s not your type.

OpenSubtitles2018. v3

Bữa sáng cô ăn gì và liệu mình có phải tuýp người của cô không.

What she eats for breakfast and if I’m her ideal type .

QED

Tôi thuộc tuýp người thiên về Thính giác và vợ tôi là Trực giác.

I am Auditory and my wife is Kinesthetic.

Literature

Tôi biết anh là tuýp người lãng mạn mà.

I knew you were the romantic type.

OpenSubtitles2018. v3

Anh thực sự chẳng phải tuýp người hoạt náo viên.

You’re really not the cheerleader type.

OpenSubtitles2018. v3

Thứ nhất là, Minnie không phải tuýp người nhiều tình cảm thế đâu.

Well, first off, Minnie never struck me as the sentimental type.

OpenSubtitles2018. v3

Họ thuộc tuýp người dám nghĩ dám làm, và đã chế tạo ra cái máy này.

They were real solderinggun type guys, and they actually built this thing.

ted2019

Tất nhiên là không ai thuộc hoàn toàn vào tuýp người Thị Giác, Thính Giác hoặc 100% Trực Giác.

Of course, no one is totally Visual, utterly Auditory or 100 % Kinesthetic .

Literature

Tuýp người cô đơn mà.

Kind of a loner.

OpenSubtitles2018. v3

Ê, cô cũng không phải tuýp người tôi thích.

Hey, you’re not exactly my type, either.

OpenSubtitles2018. v3

Họ thuộc tuýp người dám nghĩ dám làm, và đã chế tạo ra cái máy này.

They were real soldering – gun type guys, and they actually built this thing .

QED

Nó thuộc tuýp người cô độc.

He’s kind of a loner.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc chắn cũng không phải Dogger: chú ấy không phải tuýp người biết lấy món tráng miệng để ăn.

Nor would Dogger have eaten it; he wasn’t the sort of man who helped himself to dessert.

Literature

Gần đây trong một buổi tiệc được ghi hình, Paulina Porizkova nói rằng cô thích tuýp người mẫu như Heather.

In a recent interview at a viewing party, Paulina Porizkova stated that her favorite model was Kuzmich.

WikiMatrix

Các cuộc thăm dò quá hẹp, mà chỉ đặt câu hỏi cho một tuýp người nhất định cũng không tốt luôn.

Polls that are too narrow, that only ask a certain type of person a question, are bad, too .

QED

Steven có thể là tuýp người “cậu làm trước,” nhưng Jack vẫn luôn biết rằng Steven ở ngay phía sau anh.

Steven might have been a “you go first” kind of guy, but Jack had always known that Steven was right there behind him.

Literature

Việc chọn một chiếc váy phù hợp với tuýp người và khiến bạn cảm thấy thoải mái, tự tin là rất quan trọng .

It ‘s important to choose a dress that is flattering on your body type and you feel comfortable makes_and confident .

EVBNews

Và anh luôn là tuýp người mà nếu không làm tốt một việc gì đó thì anh sẽ chẳng dính dáng gì đến nó.

And he’d always been the kind of person that if he didn’t do something well, he didn’t do it at all.

Literature

Trước đây người ta cho rằng tuýp 2 chỉ gặp ở người lớn nhưng gần đây nó xuất hiện ở cả trẻ em.

While in the past it was seen as exclusive to adults, more recently type 2 diabetes has also been affecting children.

jw2019

Rate this post