Bảo hiểm Thất Nghiệp là gì? – MassLegalHelp

Quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp là tiền mặt trả cho người lao động khi họ bị mất việc làm. Quyền lợi thất nghiệp cũng hoàn toàn có thể gồm có cả bảo hiểm y tế và giảng dạy nghề, trong khi bạn tìm kiếm một việc làm mới. Không phải ai cũng hoàn toàn có thể nhận lãnh những quyền lợi và nghĩa vụ thất nghiệp, nhưng nhiều người lao động hoàn toàn có thể được hưởng những quyền lợi và nghĩa vụ này. Nếu bạn bị mất việc làm, bạn hoàn toàn có thể nhận những quyền hạn thất nghiệp trong khi bạn tìm kiếm một việc làm mới .
Ở tiểu bang Massachusetts, Bộ Trợ giúp Thất Nghiệp ( Division of Unemployment Assistance ( DUA ) ) điều hành quản lý một chương trình Bảo hiểm Thất Nghiệp. Hằng năm, những người sử dụng lao động trả thuế dựa theo số lượng nhân viên cấp dưới mà họ đã tuyển dụng, sa thải hoặc những người thôi việc vì những nguyên do khác và nhận lãnh Bảo hiểm Thất nghiệp. Tiền từ những khoản thuế thu được này dùng để trả cho chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp. nhà nước Hoa kỹ cũng cung ứng ngân sách cho chương trình ở tiểu bang .
Khi bạn bị mất việc làm mà không phải do lỗi của bạn, DUA trả cho bạn một phần tiền cho quyền hạn Bảo hiểm Thất nghiệp. Nếu DUA quyết định hành động cho bạn hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bạn sẽ được lãnh tiền hàng tuần cho tới khi bạn tìm được một việc làm hoặc cho tới hết 30 tuần. Đôi khi, chính phủ nước nhà Hoa Ký cũng gia hạn thời hạn 30 tuần này, như thế bạn sẽ hoàn toàn có thể lãnh nhận trong thời hạn dài hơn 30 tuần. Quyền lợi thất nghiệp thường vào khoảng chừng một nửa số tiền mà bạn kiếm được hàng tuần khi còn đang đi làm. Hiện tại, số tiền trợ cập thất nghiệp cao nhất mà bạn hoàn toàn có thể nhận lãnh là USD 629 một tuần. Nếu bạn có con nhờ vào, bạn hoàn toàn có thể nhận được nhiều tiền hơn. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy thông tin cặp nhật về trợ cấp thất nghiệp trên trang trực tuyến của DUA. Overview of Unemployment Benefits .

Trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp là gì?

Các quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp bao gồm:

  • các khoản thanh toán tiền mặt,
  • gia hạn trợ cấp tiền mặt trong khi đang tham dự khóa đào tạo việc làm, và 
  • trợ giúp bảo hiểm y tế

The Massachusetts Division of Unemployment Assistance ( DUA ) thanh toán giao dịch trợ cấp tiền loại sản phẩm tuần cho tới 30 tuần. Ý tưởng đằng sau những khoản thanh toán giao dịch Bảo hiểm Thất nghiệp là để giúp sức bạn giao dịch thanh toán những hóa đơn trong khi bạn tìm kiếm một việc làm mới. DUA đo lường và thống kê số tiền giao dịch thanh toán cho bạn dựa trên số tiền mà bạn kiếm được trong khoảng chừng một năm trước khi bạn ngừng thao tác. Họ dùng thông tin này để quyết định hành động xem số tiền thất nghiệp sẽ giao dịch thanh toán cho bạn .
Nếu bạn tham gia một chương trình đào tạo và giảng dạy kiến thức và kỹ năng để giúp bạn tìm được một việc làm mới, DUA hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch thêm cho bạn tới 26 tuần nữa. Chương trình giảng dạy phải được sự đồng ý chấp thuận của DUA.
DUA cũng giúp bạn với bảo hiểm y tế .
Để liên hệ với DUA nhằm mục đích biết thêm thông tin về đào tạo và giảng dạy, hãy gọi theo số 617-626-6800 hoặc 877-626-6800, hoặc truy vấn vào trang trực tuyến đào tạo và giảng dạy của DUA ( DUA training website ). Để biết thêm thông tin về những quyền lợi và nghĩa vụ y tế, hãy gọi điên thoại tơi Chương trình An sinh Y tế theo số 800-908-8801, hoặc truy vấn vào trang trưc tuyến của DUA Help with Health Insurance .

Liên bang Gia hạn cho các quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp

Đôi khi nền kinh tể quá yếu kém khiến nhiều người không hề tìm được việc làm. nhà nước nhận biết rằng hầu hết mọi người gặp khó khăn vất vả hơn lúc thông thường trong việc tìm kiếm việc làm. Vì thế, chính phủ nước nhà Hoa Kỳ tài trợ “ gia hạn của cơ quan chính phủ ” cho những người đang thất nghiệp. Gia hạn của cơ quan chính phủ tăng thêm số tuần để bạn liên tục nhận trợ cấp thất nghiệp. Lần gia hạn gần nhất là ngày 22 tháng 7 năm 2010 ( July 22, 2010 ) .

Tôi có thể nhận lãnh bao nhiêu tiền?

Thông thường, bạn có thể lành khoảng một nửa so với sô tiền mà bạn kiếm được hàng tuần khi còn đang đi làm. Số tiền cao nhất mà bạn có thể nhận lãnh là $629 mỗi tuần. Mức tiền này thay đổi vào ngày 1 tháng 10 hàng năm.

Nếu bạn có con và bạn phân phối trên 50 % ngân sách đời sống cho chúng, bạn hoàn toàn có thể nhận thêm USD 25 một tuần cho mỗi trể trong mái ấm gia đình bạn mà :

  • dưới 18 tuổi, hoặc
  • dưới 24 tuổi và là sinh viên toàn thời gian, hoặc 
  • không thể làm việc vì có khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất (không có giới hạn về tuổi).

Tôi có thể nhận lãnh những quyền lợi nào khác?

Kéo dài Quyền lợi Đào tạo Thất nghiệp (Quyền lợi trong Điều 30)

Bạn cũng hoàn toàn có thể nhận thêm tới 26 tuần cho những Quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp trong khi bạn tham gia một chương trình huấn luyện và đào tạo việc làm. Chương trình đào tạo và giảng dạy phải được DUA chấp thuận đồng ý. Đây đôi lúc được gọi là một “ Điểu 30 ” hoặc Chương trình Các Cơ hội Đào tạo ( TOP ) ( Training Opportunity Program ( TOP ) ) .
Bạn cần nộp đơn xin vào một chương trình đào tạo và giảng dạy sớm nhất hoàn toàn có thể được. Để được nhận quyền lợi và nghĩa vụ thêm 26 tuần, DUA muốn bạn nộp đơn xin những quyền lợi và nghĩa vụ về đào tạo và giảng dạy trong vòng 15 tuần. Điều này có nghĩa là bạn phải nộp đơn xin đào tạo và giảng dạy ít hơn 15 tuần tính từ sau ngày tiên phong mà bạn nộp đơn xin những quyền hạn thất nghiệp. Tuy nhiên, chừng nào bạn nộp đơn trong vòng một năm, DUA sẽ đồng ý nhiều nguyên do cho việc nộp đơn trễ – sau thời hạn 15 tuần .
Trong một số ít trường hợp, DUA hoàn toàn có thể nói “ không ” cho một đơn xin Bảo hiểm Thất nghiệp rồi sau đó lại biến hóa quyết định hành động và phê chuẩn. Trong trường hợp đó, bạn phải nộp đơn xin những quyền lợi và nghĩa vụ về huấn luyện và đào tạo không chậm hơn 15 tuần kể sau ngày DUA phê chuẩn đơn xin của bạn. Một lần nữa, ngay cả khi bạn có nguyên do chính đáng cho việc chậm trễ nộp đơn xin quyền hạn huấn luyện và đào tạo, bạn vẫn phải nộp đơn trong vòng một năm tính từ khi bạn xin Bảo hiểm Thất nghiệp lúc đầu .

Chú ý:

Bạn có tới một năm để nộp đơn cho DUA :

  • trong thời gian nền kinh tế khó khăn,
  • nếu bạn rời khỏi một ngành công nghiệp đang bị suy giảm, hoặc 
  • nhà máy nơi bạn đã làm việc đóng cửa vĩnh viến.

Khi chình phủ liên bang cung cấp cho tiểu bang Massachusetts thêm kinh phí để gia hạn các quyền lợi Thất nghiệp, bạn có thể lãnh thêm 26 tuần cho các quyền lợi trong Chương trình Cơ hội Đào tạo. Nhưng bạn phải nộp đơn xin cho quyền lợi trong chương trình đào tạo trong vòng một năm kể từ lúc đầu bạn xin Bảo hiểm Thất nghiệp. Hiện tại, những người lãnh các quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp có một năm để nộp đơn tới DUA xin các quyền lợi về đào tạo việc làm.

Nếu bạn đã không có được thông tin về nhu yếu 15 tuần hoặc bạn nhận được thông tin sai, bạn hoàn toàn có thể nộp đơn xin sau đó .

Trợ giúp trong việc trả chi phí đào tạo

Đôi khi bạn hoàn toàn có thể được nhận ngân sách liên bang cho huấn luyện và đào tạo việc làm trải qua Một Trạm dùng Trung tâm Hướng Nghiệp địa phương ( local One Stop Career Center ). Bạn cần tới Một Trạm dừng Trung tâm Hướng nghiệp ( One Stop Career Center ) để tìm hiểu và khám phá về những ngân sách này. Truy cập trực tuyến vào ( find training programs ) gần bạn .

Trợ giúp trong việc trả chi phí học đại học (Các Tài trợ Pell)

Bạn cũng hoàn toàn có thể được nhận một Pell Grant để giúp chi trả tiền học ĐH. Tại thời gian tháng 6 năm 2010, người lao động bị thất nghiệp hoàn toàn có thể nhận được một trợ giúp đặc biệt quan trọng của Tài trợ Pell. nhà nước Hoa kỳ cung ứng những thông tin về những Tài trợ Pell và những chương trình trợ giúp kinh tế tài chính khác .

Rate this post