Cách để Định dạng FAT32

 1. Tiêu đề ảnh Format FAT32 Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/40\/Format-FAT32-Step-1-Version-4.jpg\/v4-460px-Format-FAT32-Step-1-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/40\/Format-FAT32-Step-1-Version-4.jpg\/v4-728px-Format-FAT32-Step-1-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  1

  Sao lưu mọi thứ bạn muốn giữ lại trên ổ đĩa. Nếu ổ đĩa đã được sử dụng, bạn nên sao lưu dữ liệu mà bạn muốn giữ lại. Khi một ổ đĩa được định dạng, mọi dữ liệu có trên ổ đĩa đó sẽ bị xóa.

  Bạn đang đọc: Cách để Định dạng FAT32

 2. Tiêu đề ảnh Format FAT32 Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/76\/Format-FAT32-Step-2-Version-4.jpg\/v4-460px-Format-FAT32-Step-2-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/76\/Format-FAT32-Step-2-Version-4.jpg\/v4-728px-Format-FAT32-Step-2-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  2Mở cửa sổ Computer/This PC (Máy tính/ PC này). Cửa sổ này hiển thị mọi ổ đĩa được nối với máy tính của bạn. Có vài cách để mở nó:

  • Mở thực đơn Start (Bắt đầu) và chọn “Computer” (Máy tính) hoặc nhấp đôi vào biểu tượng Máy tính trên màn hình của bạn.
  • Nhấp vào biểu tượng Thư mục nằm trên thanh công cụ.
  • Nhấn

   ⊞ Win+E

   .

  Cửa sổ này hiển thị mọi ổ đĩa được nối với máy tính của bạn. Có vài cách để mở nó :

 3. Tiêu đề ảnh Format FAT32 Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/88\/Format-FAT32-Step-3-Version-4.jpg\/v4-460px-Format-FAT32-Step-3-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/88\/Format-FAT32-Step-3-Version-4.jpg\/v4-728px-Format-FAT32-Step-3-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  3Nhấp phải vào ổ USB của bạn và chọn “Format” (Định dạng). Nhờ đó, cửa sổ Format sẽ được mở.

  • Nếu ổ USB của bạn không được liệt kê ở đây, hãy nhấn tổ hợp phím

   ⊞ Win+R

   và chạy “diskmgmt.msc” để mở công cụ Disk Management (Quản lý Ổ đĩa). Nếu cổng USB hay ổ đĩa không gặp vấn đề về mặt vật lý, ổ đĩa hẳn sẽ xuất hiện ở đây. Hãy nhấp phải lên nó và chọn “Format”.

  Nhờ đó, hành lang cửa số Format sẽ được mở .

 4. Tiêu đề ảnh Format FAT32 Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/ea\/Format-FAT32-Step-4-Version-4.jpg\/v4-460px-Format-FAT32-Step-4-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/ea\/Format-FAT32-Step-4-Version-4.jpg\/v4-728px-Format-FAT32-Step-4-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  4Chọn “FAT32” từ thực đơn “File system” (Hệ thống tập tin). Ở đây, có một số lựa chọn dành cho bạn. FAT32 khả dụng với ổ đĩa có dung lượng tối đa là 32 GB. Nếu ổ USB của bạn có dung lượng lớn hơn 32 GB hoặc nếu bạn cần lưu trữ tập tin lớn hơn 4 GB, hãy cân nhắc lựa chọn “exFAT”. Chuẩn này tương thích với nhiều thiết bị mới hơn và hỗ trợ ổ USB cũng như tập tin có dung lượng bất kỳ.

  • Nếu ổ đĩa lớn hơn 32 GB và bạn vẫn muốn định dạng theo chuẩn hệ thống tập tin FAT32, hãy đọc phần tiếp theo của bài viết này.

  Ở đây, có 1 số ít lựa chọn dành cho bạn. FAT32 khả dụng với ổ đĩa có dung tích tối đa là 32 GB. Nếu ổ USB của bạn có dung tích lớn hơn 32 GB hoặc nếu bạn cần tàng trữ tập tin lớn hơn 4 GB, hãy xem xét lựa chọn ” exFAT “. Chuẩn này thích hợp với nhiều thiết bị mới hơn và tương hỗ ổ USB cũng như tập tin có dung tích bất kể .

 5. Tiêu đề ảnh Format FAT32 Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/d7\/Format-FAT32-Step-5-Version-3.jpg\/v4-460px-Format-FAT32-Step-5-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/d7\/Format-FAT32-Step-5-Version-3.jpg\/v4-728px-Format-FAT32-Step-5-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  5

  Bỏ chọn “Perform quick format” (Tiến hành định dạng nhanh) nếu USB hoạt động không tốt. Nếu nhận thấy ổ USB có tốc độ chậm hoặc xuất hiện lỗi khi sao chép tập tin, hãy cho chạy định dạng đầy đủ để tìm và sửa lỗi. Dĩ nhiên, làm vậy sẽ tốn thời gian hơn chạy định dạng nhanh chuẩn.

 6. Tiêu đề ảnh Format FAT32 Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/20\/Format-FAT32-Step-6-Version-3.jpg\/v4-460px-Format-FAT32-Step-6-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/20\/Format-FAT32-Step-6-Version-3.jpg\/v4-728px-Format-FAT32-Step-6-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  6

  Đặt tên cho ổ đĩa. Trường “Volume label” (Tên ổ) cho phép bạn nhập tên cho ổ đĩa. Tên này sẽ xuất hiện khi kết nối ổ đĩa với thiết bị.

 7. Tiêu đề ảnh Format FAT32 Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/7f\/Format-FAT32-Step-7-Version-3.jpg\/v4-460px-Format-FAT32-Step-7-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/7f\/Format-FAT32-Step-7-Version-3.jpg\/v4-728px-Format-FAT32-Step-7-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  7

  Nhấp vào “OK” (Đồng ý) để bắt đầu quá trình định dạng. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận muốn xóa mọi thứ trên ổ. Với hầu hết ổ đĩa, việc định dạng diễn ra khá nhanh. Chạy định dạng đầy đủ sẽ tốn thời gian hơn.

 8. Tiêu đề ảnh Format FAT32 Step 8

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/71\/Format-FAT32-Step-8-Version-3.jpg\/v4-460px-Format-FAT32-Step-8-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/71\/Format-FAT32-Step-8-Version-3.jpg\/v4-728px-Format-FAT32-Step-8-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  8

  Kiểm tra lại xem liệu ổ đĩa có hoạt động hay không. Sau khi được định dạng, ổ đĩa hẳn sẽ xuất hiện trên cửa sổ Computer/This PC. Hãy thử sao chép tập tin vào đó, đảm bảo rằng không có gì bất thường với ổ đĩa của bạn.

  Quảng cáo

Rate this post