Văn bản hành chính là gì? Đặc điểm của văn bản hành chính?

Văn bản hành chính là loại văn bản thường dùng trong cơ quan nhà nước để truyền đạt những nội dung và nhu yếu nào đó từ cấp trên xuống hoặc bày tỏ những quan điểm, nguyện vọng của cá thể hay tập thể tới những cơ quan và người có quyền hạn để xử lý .
Văn bản hành chính được biết đến là loại văn bản rất quen thuộc, thường gặp trong đời sống lúc bấy giờ. Tuy nhiên, khi nhắc đến văn bản hành chính khá nhiều nhưng nhiều người thực sự hiểu loại văn bản này là gì ?

Bài viết sau sẽ hỗ trợ Khách hàng tìm hiểu văn bản hành chính là gì? Thẩm quyền ban hành văn bản hành chính? Hi vọng với những giải đáp của chúng tôi, sẽ giúp Khách hàng hiểu rõ hơn về loại văn bản thông dụng này.

Văn bản hành chính là gì?

Văn bản hành chính là những văn bản mang tính quy phạm hành chính nhà nước, văn bản hành chính có nhiều vài trò khác nhau, có thể là thông báo, truyền đạt thông tin từ tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước này đến một hay nhiều tổ chức, cá nhân khác.

Văn bản hành chính cũng hoàn toàn có thể dung để cụ thể hóa những văn bản pháp quy, xử lý những việc làm đơn cử trong quy trình quan lý, quản lý và điều hành một cơ quan, tổ chức triển khai .
Hàng ngày, tất cả chúng ta tiếp xúc với rất nhiều văn bản như quyết định hành động của cơ quan nhà nước như quyết định hành động nâng lương, quyết định hành động giải quyết và xử lý luật lao động, thông tin cuộc họp, thư mời cuộc họp … Căn cứ vào nội dung và hình thức của những văn bản đó, ta hoàn toàn có thể phân loại nó thành văn bản hành chính .

Văn bản hành chính gồm mấy loại?

Để Quý vị hiểu thêm về bản hành chính là gì, nhận diện được loại văn bản này, chúng tôi xin đưa ra những thông tin về các loại văn bản hành chính.

Văn bản hành chính là một trong những loại văn bản được sử dụng thông dụng nhất lúc bấy giờ, đây là văn bản mang tính thông tin quy phạm nhà nước, xử lý những vấn đề trong quy trình quản trị nhà nước. Văn bản hành chính được chia thành hai loại chính là văn bản hành chính riêng biệt và văn bản hành chính thường thì .

– Văn bản hành chính thường thì

Văn bản hành chính thường thì là những văn bản nhằm mục đích mục tiêu thông tin để hướng dẫn, quản lý những văn bản quy phạm pháp luật hoặc để xử lý những việc làm đơn cử tương quan đến tình hình, thanh toán giao dịch, ghi chép để xử lý những việc làm đơn cử trong những cơ quan, tổ chức triển khai. Có thể chia văn bản hành chính thường thì thành hai loại như sau :
+ Văn bản không có tên loại : Loại văn bản này thường được biểu lộ dưới dạng thư gửi hoặc công văn của cơ quan nhà nước đến những cá thể, tổ chức triển khai, ở phần đầu của văn bản sẽ không có tên gọi. Đây cũng là cách để phân biệt thư gửi, công văn với những loại văn bản hành chính khác ( Ví dụ như Công văn mời họp, Công văn vấn đáp, Công văn nhu yếu … ) .
+ Văn bản có tên loại : Văn bản có tên loại cũng là loại văn bản hành chính nhằm mục đích mục tiêu thông tin, cụ thể hóa những pháp luật pháp quy hoặc thông tin của cơ quan nhà nước đến những cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai khác trong xã hội. Tuy nhiên, văn bản có tên loại thì ở phần đầu của văn bản sẽ có tên gọi của văn bản .
Vì dụ một số ít văn bản có tên loại như sau :
Thông báo : Dùng thông tin tình hình hoạt động giải trí hoặc tin tức tương quan đến với những cá thể, tổ chức triển khai, ví dụ như Thông báo Họp hội đồng thành viên, Thông báo nghỉ lễ, Thông báo triệu tập …
Báo cáo : Dùng để trình diễn về một vấn đề đã diễn ra trong một khoảng chừng thời hạn nhất định, thường được dung trong việc báo cáo giải trình của cấp dưới đến chỉ huy, cấp trên. ( Ví dụ như báo cáo giải trình việc làm tuần, báo cáo giải trình tháng, báo cáo giải trình quý … ) .
Biên bản : Là loại văn bản hành chính dung để ghi chép lại những vấn đề đã xảy ra tại một thời gian nào đó để làm minh chứng giải quyết những việc làm về sau. ( Vì dụ như Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản thao tác nhóm, Biên bản nghiệm thu sát hoạch … ) .

– Văn bản hành chính riêng biệt

Văn bản hành chính riêng biệt là loại văn bản dung để bộc lộ những quyết định hành động của cơ quan quản trị hành nhà nước cấp trên hoặc lao lý quy phạm hành chính nhà nước để xử lý những việc làm đơn cử như quyết định hành động riêng biệt, thông tư riêng biệt, nghị quyết riêng biệt .

Đặc điểm của văn bản hành chính ?

Như chúng tôi đã trình diễn ở trên, văn bản hành chính là loại văn bản thường dùng để truyền đạt những nội dung và nhu yếu nào đó từ cấp trên xuống hoặc bày tỏ những quan điểm, nguyện vọng của cá thể hay tập thể tới những cơ quan và người có quyền hạn để xử lý
Từ nội dung trên hoàn toàn có thể thấy, văn bản hành chính cần có những nội dung bắt buộc như sau ::
– Nội dung Quốc hiệu và tiêu ngữ : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Độc lập Tư do Hạnh phúc
– tin tức Địa điểm và ngày tháng làm văn bản : Ví dụ : Thành Phố Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2021
– tin tức Họ tên, chức vụ của người nhận hay tên cơ quan nhận văn bản : Kính gửi Ông Nguyễn Văn A – quản trị Ủy Ban Nhân Dân Huyện X
– tin tức Họ tên, chức vụ của người gửi hay tên cơ quan, tập thể gửi văn bản : tin tức người đại diện thay mặt cho cơ quan gửi
– Nội dung thông tin, ý kiến đề nghị báo cáo giải trình : Ghi rõ ràng nội dung cần báo cáo giải trình hoặc thông tin là gì
– Chữ kí và họ tên người gửi văn bản : Người đừng đầu ký tên và đóng dấu vào văn bản hành chính

Thẩm quyền ban hành văn bản hành chính?

Trước khi đi đến việc tìm hiểu về thẩm quyền ban hành của văn bản hành chính, thì chúng tôi sẽ đi tìm hiểu để giải đáp cho câu hỏi văn bản hành chính là gì?

Văn bản hành chính là một loại văn bản thuộc mạng lưới hệ thống những loại văn bản do Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát hành. Văn bản này có tính thông tin quy phạm của Nhà nước và truyền tải một cách cụ thể hóa nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi và thi hành những văn bản pháp quy khác, việc phát hành văn bản nhằm mục đích thực thi xử lý những việc làm có trong khâu quản trị .
Hay hiểu đơn thuần thì văn bản hành chính là văn bản sử dụng nhằm mục đích mục tiêu để truyền tải những thông tin, nội dung hay nhu yếu bất kể nào đó từ cấp trên đưa xuống hay là văn bản bộc lộ quan điểm, quan điểm cá thể của bản thân hoặc một tập thể nào đó tới người hay cơ quan có thẩm quyền để được xử lý .
Văn bản hành chính nhà nước có vai trò rất quan trọng lúc bấy giờ bởi nó Cụ thể hóa được những văn bản mang tính quy phạm pháp luật. Đồng thời là văn bản hướng dẫn một cách đơn cử những chủ trương, chủ trương mà Nhà nước phát hành. Hỗ trợ đắc lực trong việc quản trị những việc làm hành chính Nhà nước và những thông tin về pháp lý tương quan được vận dụng đúng với những đối tượng người tiêu dùng đơn cử .
Khi tìm hiểu và khám phá về văn bản hành chính tất cả chúng ta sẽ thấy những đặc thù nổi trội của loại văn bản này hoàn toàn có thể kể đến như : Đặc điểm của văn bản hành chính nói chung
+ Chủ thể phát hành văn bản hành chính là những cơ quan nhà nước, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, chính trị, xã hội với thẩm quyền và công dụng rất khác nhau trong mạng lưới hệ thống những cơ quan quản trị và những tổ chức triển khai xã hội .
+ Văn bản tác nghiệp hành chính chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số những loại văn bản thiết yếu phải soạn thảo, phát hành của những cơ quan nhà nước, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, chính trị, xã hội .
+ Nội dung truyền đạt của văn bản hành chính đa phần là thông tin quản trị mang tính hai chiều : theo chiều dọc từ trên xuống ( những văn bản cấp trên chuyển xuống cấp dưới ) và từ dưới lên ( những văn bản từ cấp dưới chuyển lên cấp trên ) ; theo chiều ngang gồm những văn bản trao đổi giữa những cơ quan ngang cấp, ngang quyền .
+ Ngôn ngữ và văn phong trong văn bản tác nghiệp hành chính vừa mang đặc thù khách quan, trực tiếp, đơn cử, rõ ràng ; vừa mang tính ngắn gọn, đúng mực, vừa đủ .
Như vậy dựa vào đặc thù của văn bản tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy rõ cơ quan có thẩm quyền phát hành. Thẩm quyền phát hành là tổng thể những cơ quan, tổ chức triển khai nhà nước đều có thẩm quyền phát hành văn bản hành chính .

Chức năng văn bản hành chính?

Với văn bản hành chính thì lúc bấy giờ, loại văn bản này được chia thành 2 loại đó là :
– Văn bản hành chính thường thì
– Văn bản hành chính riêng biệt
Với Văn bản hành chính riêng biệt, thì đây là phương tiện đi lại biểu lộ những quyết định hành động quản trị của cơ quan quản trị hành chính nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở những pháp luật chung, quyết định hành động quy phạm của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc lao lý quy phạm của cơ quan mình nhằm mục đích xử lý những việc làm đơn cử. Bao gồm : Quyết định riêng biệt ; Chỉ thị riêng biệt ; Nghị quyết riêng biệt .
Với Văn bản hành chính thường thì là những văn bản mang tính thông tin quản lý và điều hành nhằm mục đích triển khai những văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc dùng để xử lý những việc làm đơn cử, phản ánh tình hình, thanh toán giao dịch, trao đổi, ghi chép việc làm trong cơ quan, tổ chức triển khai. Hệ thống loại văn bản này rất phong phú và phức tạp hoàn toàn có thể kể đến như :
– Văn bản không có tên loại như Công văn đôn đốc, công văn vấn đáp, công văn mời họp, công văn lý giải, công văn nhu yếu, công văn yêu cầu, công văn phỏng vấn .
Văn bản có tên loại như : Thông báo, báo cáo giải trình, biên bản, tờ trình, đề án, chương trình, kế hoạch, hợp đồng, giấy đi đường …
Dù thuộc loại văn bản hành chính thường thì hay văn bản hành chính riêng biệt thì công dụng chính của văn bản là cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn đơn cử những chủ trương, chủ trương của nhà nước, tương hỗ cho quy trình quản trị hành chính nhà nước và thông tin pháp lý .

Mẫu văn bản hành chính 2021

Thông thường, một văn bản hành chỉnh sẽ gồm các thông tin:

– Có Quốc hiệu và tiêu ngữ Open trong văn bản .
– Có thông tin về khu vực, thời hạn văn bản này được tạo ra .
– Có tiềm ẩn thông tin về họ tên, chức vụ tương quan của người nhận hoặc tên cơ quan đảm nhiệm văn bản đó .
– Có thông tin về họ tên, chức vụ của người gửi văn bản hoặc là tên của cơ quan, tập thể triển khai việc gửi đi văn bản này .
– Có thông tin về nội dung của văn bản đó, bộc lộ điều gì .
– Có chữ ký và xác nhận của cá thể hay tập thể gửi đi văn bản đó .
Dưới đây chúng tôi sẽ triển khai một mẫu văn bản hành chính thường thì để người mua tìm hiểu thêm :

ĐẢNG BỘ HUYỆN VỤ BẢN

CHI BỘ XÃ TÂN KHÁNH

Số : 123 / GM – ĐBXTK

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Khánh, ngày 15 tháng 1 năm 2021

GIẤY MỜI

DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2021-2023

Chi bộ xã Tân Khánh trân trọng kính mời :
– Đại diện thường trực huyện ủy ;
– Đại diện chỉ huy và nhân viên đảm nhiệm nghành Ban tổ chức triển khai Huyện ủy ;
– Các chiến sỹ Ủy viên BCH Đảng bộ ;
– Các bí thư Chi bộ thường trực huyện ủy ;
Tới dự : Đại hội chi bộ nhiệm kỳ năm 2021 – 2023 của đảng bộ xã Tân Khánh
Chủ trì : chiến sỹ bí thư xã Trần Hồng Thanh
Thời gian : khởi đầu vào lúc 14 h ngày 29/01/2021
Địa điểm : trụ sở chính uỷ ban nhân dân xã Tân Khánh, huyện Vụ bản, tỉnh Tỉnh Nam Định .
Kính mong sự xuất hiện của quý đại biểu / .

Nơi nhận:
– NT ;
– Lưu : VT ;

TM. CHI ỦY CHI BỘ
BÍ THƯ
Họ và tên

Tải (Download) mẫu văn bản hành chính 1 – Giấy mời

Tải (Download) mẫu văn bản hành chính 2 – Nghị quyết

Hình thức văn bản hành chính

Về hình thức, văn bản quản lí Hành chính Nhà nước có rất nhiều thể loại khác nhau, gồm ; Nghị quyết, nghị định, quyết định hành động, thông tư, thông tư, lệnh, đề xuất kiến nghị, nhu yếu, văn bản pháp quy phụ, công văn, thông tin, công điện … .

Mỗi loại văn bản này được ban hành bởi những chủ thể khác nhau, trong những trường hợp xác định và để những mục tiêu quản lí khác nhau nhưng đều có những nét tương tự nhau về cơ cấu.

Cơ cấu văn bản quản lí Hành chính Nhà nước là phương pháp trình diễn văn bản theo mẫu mã nhất định, có tính năng giúp cho việc xác lập nội dung của văn bản được thuận tiện .
Đồng thời góp thêm phần tạo nên tính logic cho nội dung văn bản ; bảo vệ tính chính thể, tạo sự link ngặt nghèo giữa hình thức với nội dung văn bản, tạo sự thống nhất về hình thức văn bản cho mạng lưới hệ thống cơ quan Nhà nước nói chung và cho mỗi chủ thể quản lí Hành chính Nhà nước nói riêng làm tiền đề cho việc xây dụng và sử dụng mẫu văn bản và nếu xác lập cơ cấu tổ chức phải chăng thì sẽ tạo tính mĩ quan thiết yếu cho văn bản, bảo vệ sự nghiêm trang của hoạt động giải trí quản lí Hành chính Nhà nước .

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về tìm hiểu Văn bản hành chính là gì? Khách hàng tham khảo thông tin bài viết, có vấn đề gì chưa hiểu rõ vui lòng phản hồi trực tiếp để chúng tôi hỗ trợ.

Rate this post