Văn bản quản lý nhà nước là gì? Phân loại – https://blogchiase247.net

Văn bản quản lý nhà nước là gì ? Các loại văn bản quản lý nhà nước .

Văn bản quản lý nhà nước

Văn bản quản lý nhà nước ( VBQLNN ) là những quyết định hành động và thông tin quản lý thành văn ( được văn bản hoá ) do những cơ quan quản lý nhà nước phát hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định và được nhà nước bảo vệ thi hành bằng những hình thức khác nhau nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh những mối quan hệ quản lý nội bộ nhà nước hoặc giữa những cơ quan nhà nước với những tổ chức triển khai và công dân .

Văn bản quản lý hành chính nhà nước

Văn bản QLHCNN là một bộ phận của văn bản QLNN, gồm có những văn bản của những cơ quan nhà nước ( mà hầu hết là những cơ quan hành chính nhà nước ) dùng để đưa ra những quyết định hành động và chuyển tải những thông tin quản lý trong hoạt động giải trí chấp hành và điều hành quản lý. Các văn bản đặc trưng thuộc thẩm quyền lập pháp ( văn bản luật, văn bản dưới luật mang đặc thù luật ) hoặc thuộc thẩm quyền tư pháp ( bản án, cáo trạng, … ) không phải là văn bản QLHCNN .

Phân loại văn bản quản lý nhà nước

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật ( QPPL ) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có những quy tắc xử sự chung nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội và được Nhà nước bảo vệ thực thi .
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm có :
+ Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội
+ Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
+ Lệnh, quyết định hành động của quản trị nước
+ Nghị định của nhà nước
+ Quyết định của Thủ tướng nhà nước
+ Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao
+ Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
+ Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
+ Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước

+ Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc giữa nhà nước với cơ quan TW của tổ chức triển khai chính trị – xã hội
+ Thông tư liên tịch giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ; giữa những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ .
+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân những cấp
+ Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân những cấp

Văn bản hành chính

Văn bản hành chính thông thường

Văn bản hành chính thường thì dùng để chuyển đạt thông tin trong hoạt động giải trí quản lý nhà nước như công bố hoặc thông tin về một chủ trương, quyết định hành động hay nội dung và tác dụng hoạt động giải trí của một cơ quan, tổ chức triển khai ; ghi chép lại những quan điểm và Tóm lại trong những hội nghị ; thông tin thanh toán giao dịch chính thức giữa những cơ quan, tổ chức triển khai với nhau hoặc giữa tổ chức triển khai và công dân. Văn bản hành chính đưa ra những quyết định hành động quản lý, do đó, không dùng để thay thế sửa chữa cho văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản riêng biệt .
Văn bản hành chính thường thì là loại văn bản hình thành trong hoạt động giải trí quản lý nhà nước, được sử dụng xử lý những việc làm có đặc thù như hướng dẫn, trao đổi, đôn đốc, nhắc nhở, thông tin …
Các loại văn bản hành chính
+ Công văn

+ Thông cáo

+ Thông báo
+ Báo cáo
+ Tờ trình
+ Biên bản
+ Dự án, đề án
+ Kế hoạch, chương trình
+ Diễn văn

+ Công điện
+ Các loại giấy ( giấy mời, giấy đi đường, giấy ủy nhiệm, giấy nghỉ phép, … )
+ Các loại phiếu ( phiếu gửi, phiếu báo, phiếu trình, … )

Văn bản hành chính cá biệt

Văn bản hành chính riêng biệt là những quyết định hành động quản lý hành chính thành văn mang tính vận dụng pháp lý do cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền phát hành theo trình tự, thủ tục nhất định nhằm mục đích đưa ra quy tắc xử sự riêng vận dụng một lần so với một hoặc một nhóm đối tượng người tiêu dùng đơn cử, được chỉ rõ .
Các loại văn bản hành chính riêng biệt :
+ Lệnh : là một trong những hình thức văn bản do những chủ thể phát hành nhằm mục đích đưa ra quyết định hành động quản lý riêng biệt so với cấp dưới .
+ Nghị quyết : là một trong những hình thức văn bản do một tập thể chủ thể phát hành nhằm mục đích đưa ra quyết định hành động quản lý riêng biệt so với cấp dưới .
+ Nghị định pháp luật đơn cử về tổ chức triển khai, địa giới hành chính thuộc thẩm quyền của nhà nước .
+ Quyết định là một trong những hình thức văn bản do những chủ thể phát hành nhằm mục đích đưa ra quyết định hành động quản lý riêng biệt so với cấp dưới .
+ Chỉ thị : một trong những hình thức văn bản do những chủ thể phát hành có tính đặc trưng, nhằm mục đích đưa ra quyết định hành động quản lý riêng biệt so với cấp dưới có quan hệ thường trực về tổ chức triển khai với chủ thể phát hành. Chỉ thị thường dùng để đôn đốc nhắc nhở cấp dưới thực thi những quyết định hành động, chủ trương đã phát hành .
+ Điều lệ, quy định, lao lý, nội quy, … có đặc thù nội bộ. Đây là loại văn bản được phát hành bằng một văn bản khác, trình diễn những yếu tố có tương quan đến những pháp luật về hoạt động giải trí của một cơ quan, tổ chức triển khai nhất định .

Văn bản chuyên môn – kỹ thuật

Đây là những văn bản mang tính đặc trưng thuộc thẩm quyền phát hành của một số ít cơ quan nhà nước nhất định theo lao lý của pháp lý. Những cơ quan, tổ chức triển khai khác khi có nhu yếu sử dụng những loại văn bản này phải tuân thủ theo mẫu lao lý của những cơ quan nói trên, không tùy tiện đổi khác nội dung và hình thức của những văn bản đã được mẫu hóa .
Văn bản trình độ được hình thành trong 1 số ít nghành nghề dịch vụ đơn cử của quản lý nhà nước như kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, giáo dục … hoặc là những văn bản được hình thành trong những cơ quan tư pháp và bảo vệ pháp lý. Các loại văn bản này nhằm mục đích giúp cho những cơ quan chuyên môn triển khai 1 số ít công dụng được Ủy quyền, giúp thống nhất quản lý hoạt động giải trí trình độ. Những cơ quan không được nhà nước Ủy quyền không được phép phát hành văn bản này .

Văn bản kỹ thuật là các văn bản được hình thành trong một số lĩnh vực như kiến trúc, xây dựng, khoa học công nghệ, địa chất, thủy văn,.. Đó là các bản vẽ được phê duyệt, nghiệm thu và đưa vào áp dụng trong thực tế đời sống xã hội. Các văn bản này có giá trị pháp lý để quản lý các hoạt động chuyên môn, khoa học kỹ thuật.

Rate this post