VBMA – Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam

Tham gia với chúng tôi

Để trở thành hội viên của VBMA … Cách thức như sau:

 

Cám ơn Quý vị đã chăm sóc để trở thành hội viên của Thương Hội thị trường trái phiếu Nước Ta ( VBMA ). Quý vị luôn được nghênh đón khi tham gia những hoạt động giải trí của VBMA mà không phân biệt mối chăm sóc riêng của Quý vị .. Là hội viên của VBMA, Quý vị được tiếp cận với những chuyên viên giỏi, những dịch vụ nghiên cứu và điều tra, được giảm phí khi tham gia những hội thảo chiến lược và sự kiện của hiệp hội tổ chức triển khai, và có thời cơ liên kết độc nhất .
Hãy ĐK để trở để trở thành Hội viên của VBMA và cùng chúng tôi tạo dựng tương lai cho thị trường trái phiếu !

Cơ cấu hội viên

Cá nhân, công ty và tổ chức triển khai đều hoàn toàn có thể trở thành hội viên của VBMA. Có 3 hình thức hội viên tại VBMA :

Hội viên thường thì
Hội viên thường thì của Thương Hội là những doanh nghiệp, những tổ chức triển khai và những cá thể Nước Ta thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính cùng tham gia hoạt động giải trí về nghành thị trường trái phiếu và những nghành nghề dịch vụ khác có tương quan đến trái phiếu, ưng ý Điều lệ Thương Hội, tự nguyện làm đơn gia nhập Thương Hội, đóng Hội phí được Ban thường vụ Thương Hội xem xét, quyết định hành động kết nạp làm hội viên chính thức của Thương Hội .

Hội viên link
Hội viên link của Thương Hội là những Doanh nghiệp liên kết kinh doanh và Doanh nghiệp có 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế ( sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố quốc tế ) hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta đống ý Điều lệ của Thương Hội, có góp phần cho sự tăng trưởng của Thương Hội, tự nguyện xin gia nhập đều hoàn toàn có thể được Ban thường vụ Thương Hội xem xét, công nhận là Hội viên link của Thương Hội .

Hội viên danh dự

Hội viên danh dự của Hiệp hội là các tổ chức và cá nhân Việt Nam có uy tín, có nhiều đóng góp, xây dựng và phát triển của Hiệp hội, được Ban thường vụ Hiệp hội mời làm Hội viên danh dự của Hiệp hội.

Lợi ích của Hội viên

Là thành viên của VBMA, Quý vị sẽ nhận được những quyền lợi thành viên gồm có việc tiếp cận những nghiên cứu và điều tra và cơ sở tài liệu thị trường trái phiếu, những khóa giảng dạy và những hội nghị cũng như forum do VBMA tổ chức triển khai … .

Năm tài chính

Năm kinh tế tài chính của Thương Hội khởi đầu từ ngày 01 tháng 01 của năm dương lịch và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch .

Để gia nhập VBMA hoặc biết thêm về quyền lợi của hội viên sung sướng liên lạc với :

Người liên hệ
Bà Tạ Thị Bích Thảo
Phó Tổng Thư ký
Thương Hội thị trường Trái phiếu Nước Ta

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Gelex,  52 Lê Đại Hành, Hà Nội, Việt Nam

Tel : + 84 24 3974 8781
Fax : + 84 24 3 9748782
E-Mail : [email protected]

Rate this post