VIMCERTS là gì? Chứng chỉ quan trắc môi trường là gì?

Theo Nghị định 127 / năm trước / NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền trong việc đánh giá và thẩm định điều kiện kèm theo hoạt động giải trí dịch vụ quan trắc thiên nhiên và môi trường ; cấp, gia hạn, kiểm soát và điều chỉnh nội dung, cấp lại, trong thời điểm tạm thời đình chỉ hiệu lực hiện hành, tịch thu và hủy bỏ Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí dịch vụ quan trắc thiên nhiên và môi trường .Theo đó, Các đơn vị chức năng được cấp Chứng chỉ quan trắc Môi trường cần thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo về nhân lực, trang thiết bị, chiêu thức và cơ sở vật chất triển khai hoạt động giải trí quan trắc tại hiện trường và nghiên cứu và phân tích thiên nhiên và môi trường .Chứng chỉ quan trắc môi trường tự nhiên ( VIMCERTS ) là ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí dịch vụ quan trắc thiên nhiên và môi trường do Bộ Tài Nguyên Môi trường cấp cho đơn vị chức năng hoạt động giải trí dịch vụ quan trắc về quan trắc hiện trường và nghiên cứu và phân tích thiên nhiên và môi trường, thỏa mãn nhu cầu theo những điều kiện kèm theo cấp phép hoạt động giải trí quan trắc thiên nhiên và môi trường được lao lý trong Nghị định số 127 / năm trước / NĐ-CP .

Căn cứ pháp luật

Căn cứ nghị định 127 / năm trước / NĐ-CP lao lý điều kiện kèm theo những tổ chức triển khai hoạt động giải trí dịch vụ quan trắc thiên nhiên và môi trường .
Luật bảo vệ thiên nhiên và môi trường số 55/2014 / QH13 ngày 23/06/2014
Nghị định 155 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 18/11/2016 .
Thông tu 43/2015 / TT-BTNMT ngày 19/05/2015
Thông tu 31/2016 / TT-BTNMT ngày 14/10/2016
Từ ngày 01/01/2015 những đơn vị chức năng hoặc tổ chức triển khai không co giấy chứng nhân đủ điều kiện kèm theo quan trắc môi trường tự nhiên ( giấy phép hoạt động giải trí quan trắc thiên nhiên và môi trường – VIMCERT ) sẽ không được hoạt động giải trí dịch vụ quan trắc. Nghị định 155 / năm nay / NĐ-CP cũng nêu rõ mức phát và đối tượng người dùng phạt theo đó đơn vị chức năng thuê dịch vụ quan trắc và đơn vị chức năng quan trắc ( không có giấy phép ) đều bị phạt .

Thế nào là quan trắc môi trường?

Quan trắc môi trường là gì?

Quan trắc thiên nhiên và môi trường chính là việc làm khảo sát hiện trường, lấy mẫu thí nghiệm, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận và lập những báo cáo giải trình thiết yếu về chất lượng thiên nhiên và môi trường. Việc này phải được triển khai tiếp tục theo đúng lao lý để nắm rõ thực trạng và cả những diễn biến trong suốt quy trình hoạt động giải trí sản xuất của những công ty, doanh nghiệp .
Đây không chỉ là điều bắt buộc so với mỗi đơn vị chức năng kinh doanh thương mại, sản xuất mà nó còn là nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn của toàn bộ mọi người trong công ty ..

Dich vụ quan trắc môi trường

  • Lập kế hoạch quan trắc đánh giá mức độ ô nhiễm không khí, tiến hành đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng không khí, khí thải. Ngoài phương pháp đo nhanh các thông số ô nhiễm trong nguồn thải, chúng tôi còn tiến hành lấy mẫu về phòng thí nghiệm phân tích tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn TCVN, QCVN. Các chỉ tiêu cụ thể theo bảng báo giá đính kèm.
  • Tư vấn phân tích đo đạc môi trường, tham gia quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo về môi trường. Tham gia lấy mẫu & phân tích tại hiện trường cho các cá nhân, xí nghiệp, công ty, nhà máy có yêu cầu, …
  • Quan trắc chất lượng môi trường đất
  • Quan trắc chất lượng môi trường nước
  • Quan trắc chất lượng không khí.

Thông tin quý khách hàng cần cung cấp để thực hiện quan trắc môi trường:

+ Số lượng mẫu quan trắc ( số mẫu : khí thải, nước thải, bùn thải, nước mặt, không khí khu vực thao tác … )
+ Chỉ tiêu quan trắc tương ứng ?
+ Tên những vị trí quan trắc ?
+ Tần xuất quan trắc ? ( 3 tháng / lần, 6 tháng / lần … )
Các thông tin trên thường nằm trong chương trình giám sát thiên nhiên và môi trường theo báo cáo giải trình nhìn nhận tác động ảnh hưởng thiên nhiên và môi trường ( báo cáo giải trình ĐTM ) quyết định hành động phê duyệt ĐTM, kế hoặc bảo vệ thiên nhiên và môi trường, cam kết môi trường tự nhiên, đề án bảo vệ môi trường tự nhiên, giấy phép xả thải …

Quy định về quan trắc môi trường

Quy định về quan trắc thiên nhiên và môi trường phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn như sau :

Quy định về phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu thử

Trước hết phòng thí nghiệm phải đạt chuẩn do Bộ tài nguyên và môi trường tự nhiên lao lý. Các giải pháp lấy mẫu và xét nghiệm cũng phải theo đúng chuẩn của Bộ tài nguyên và môi trường tự nhiên. Ngoài ra những hoạt động giải trí lấy mẫu, nhìn nhận chất lượng nước thải, nước mặt, không khí, chất thải, bùn, trầm tích, … đều phải theo những tiêu chuẩn TCVN, QCVN đã pháp luật .

Tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng không khí, nước, chất thải rắn phải theo chỉ tiêu và tần suất đã cam kết. Vừa phải đo nhanh tại hiện trường, vừa phải lấy mẫu về phòng thí nghiệm theo đúng TCVN.

Xem thêm: Giới thiệu

Quy định về máy móc thiết bị dùng trong việc lấy và phân tích mẫu

Trong pháp luật về quan trắc môi trường tự nhiên thì tiêu chuẩn về máy móc thiết bị để dùng cho việc làm luôn là mối ưu tiên số 1. Các loại máy móc phục vụ việc quan trắc lấy mẫu, nghiên cứu và phân tích đều phải đạt chất lượng và bảo vệ độ đúng chuẩn cao. Tất cả những loại máy móc này đều phải đạt tiêu chuẩn và có ghi nhận Vimcert do Bộ tài nguyên và thiên nhiên và môi trường lao lý .

Tham khảo thêm : VILAS là gì ?

Rate this post