võ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

( tay) Chúng tôi cũng rất vui mừng vì điều này.

( Applause ) We’re delighted about it as well .

ted2019

Có rất nhiều sư phụ ở phố Quán.Cứ hỏi # trong số họ đi là được thôi

There are so many Masters in Dojo Street just ask any of them will do

opensubtitles2

Takeda Tokimune coi một trong những đặc điểm độc đáo của môn thuật là ở việc ưu tiên kiểm soát các khớp bị hạ xuống của người tấn công bằng đầu gối của một người, để giữ một tay của người đó được tự do để lấy vũ khí hoặc để đối phó với mối đe dọa từ những kẻ tấn công khác.

Tokimune Takeda regarded one of the unique characteristics of the art to be its preference for controlling a downed attacker’s joints with one’s knee to leave one’s hands free to access weapons or to deal with the threat of other attackers.

WikiMatrix

Tớ cần tiếp tục đấu nghiệp dư.

I need to keep working the smokers.

OpenSubtitles2018. v3

Trong bộ phim sĩ đạo cuối cùng, bokken được nhìn thấy trong nhiều trường hợp.

In the film The Last Samurai, the bokken is seen in multiple instances.

WikiMatrix

Và, với một môn khinh miệt, với một tay nhịp đập chết lạnh sang một bên, và gửi

And, with a martial scorn, with one hand beats Cold death aside, and with the other sends

QED

Keiko cũng có thể được thay thế bởi dō, đề cập đến con đường, có nghĩa là cả thuật và lối sống của sĩ.

Keiko can also be replaced by dō which refers to the way, meaning both the martial art and the lifestyle of the martial artist.

WikiMatrix

Nam diễn viên Richard Boone đóng vai Phó Đề đốc Perry trong bộ phim sĩ đạo mang tính tiểu thuyết hóa cao năm 1981.

Actor Richard Boone played Commodore Perry in the highly fictionalized 1981 film The Bushido Blade.

WikiMatrix

Kết hợp Thiếu Lâm với ca nhạc.

Combining Shaolin kung fu with singing and dancing.

OpenSubtitles2018. v3

Các Sĩ!

Shinsengumi!

OpenSubtitles2018. v3

Mở 1 quán phải không?

Opening a dojo, right?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi được biết Fuoshan rất nổi tiếng về thuật

I’ ve heard that Fuoshan is the town of martial arts

opensubtitles2

Tại sao cho phép Thuật trở thành một sự kiện của Thế vận hội?

Why allow wushu as an olympic event?

OpenSubtitles2018. v3

Giờ là lúc để chúng ta làm theo cách sĩ đạo rồi.

Now is the time for us to use the Bushido way

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có thể thấy trong lòng người sinh này một niềm đam mê chiến đấu, một lòng vì những kỹ năng mà anh đã rèn luyện và hoàn thiện.

I can see in this fighter’s heart a passion for combat, a devotion to the skill that he has honed and perfected.

jw2019

Ngày hôm nay… dưới kiếm Đang… ngươi sẽ chết!

For you to die under Wudang’s sword today is no disgrace!

OpenSubtitles2018. v3

Tên gọi chung của nó đề cập đến hành vi hung hăng và các đặc điểm khuôn mặt của nó, giống như của sĩ quyền Anh nổi tiếng năm 1920 Jack Dempsey.

Its common name refers to its aggressive nature and strong facial features, likened to that of the famous 1920s boxer Jack Dempsey.

WikiMatrix

Ở Hồng Kông mở quán rất phức tạp

It’ s a pain to open martial clubs in Hong Kong!

opensubtitles2

Trong tháng 1 và 2 năm 2009, có một loạt các vụ không kích vào Sudan và một tại Biển Đỏ, do Israel tiến hành nhắm vào các khí của Iran được đưa lén vào Dải Gaza băng qua Sudan.

In January and February 2009, there was a series of two air strikes in Sudan and one in the Red Sea allegedly conducted by Israel against a convoy of 17 trucks containing Iranian arms, possibly Fajr-3 artillery rockets, being smuggled to the Gaza Strip through Sudan.

WikiMatrix

Hai người con trai lớn lên lại giỏi nghệ.

The sons grew up to be skilled artists.

WikiMatrix

Ki có nhiều ý nghĩa, bao gồm “khí thế” (ambience), “suy nghĩ” (mind), “tâm trạng” (mood), và “chủ ý” (intention), tuy nhiên trong thuật truyền thống, nó thường được sử dụng để chỉ “năng lượng sống”.

Ki has many meanings, including “ambience”, “mind”, “mood”, and “intention”, however, in traditional martial arts it is often used to refer to “life energy”.

WikiMatrix

sĩ quyền thuật nghỉ ngơi

The Boxer at Rest

jw2019

Tại Ki Society, Tōhei tạo ra một viễn cảnh, nơi mà Ki có thể được dạy cho học viên ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả những người tàn tật và ốm yếu, và những người không có khả năng thực hành môn Aikido khác.

At the Ki Society, Tohei envisioned a place where Ki could be taught to students of all ages, including the handicapped and infirm, and others who are incapable of Aikido martial art practice.

WikiMatrix

Người Tây Dương đang sát hại sĩ Trung Hoa để mua vui

Foreigners are killing Chinese fighters for amusement

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù anh ta đã đánh bại Con Quỷ Vĩ Đại mà không hề bị thương anh ta bị vết thương đầu tiên trong đài bởi chính nhà vua!

Though he defeated the Great Devil Corker unscathed, he earned his first wound in the arena from the King himself!

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post