Dạy nghề – Wikipedia tiếng Việt

Học viện dạy nghề John F. Ross Collegiate là một tổ chức triển khai học nghề ở Guelph, Ontario, Canada, được coi là một trong những trường tiên phong ở nước này .

Giáo dục nghề nghiệp hay dạy nghề là giáo dục chuẩn bị cho mọi người làm việc như một kỹ thuật viên hoặc trong các công việc khác nhau như một thương nhân hoặc một nghệ nhân. Giáo dục nghề nghiệp đôi khi được gọi là giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật.[1] Trường dạy nghề là một loại hình tổ chức giáo dục được thiết kế đặc biệt để đào tạo nghề.

Giáo dục đào tạo nghề nghiệp hoàn toàn có thể diễn ra ở cấp sau trung học, giáo dục nâng cao hoặc trình độ học vấn cao hơn và hoàn toàn có thể tương tác với mạng lưới hệ thống học nghề. Ở Lever sau trung học, giáo dục nghề nghiệp thường được phân phối bởi những trường thương mại chuyên ngành cao, trường kỹ thuật, cao đẳng hội đồng, cao đẳng giáo dục ĐH ( Anh ), ĐH, cũng như những viện công nghệ tiên tiến ( trước kia gọi là học viện chuyên nghành bách khoa ) .

Trong lịch sử, hầu hết tất cả các hoạt động giáo dục nghề nghiệp đều diễn ra trong lớp học hoặc ngay tại nơi hỗ trợ việc làm, với các sinh viên học các kỹ năng thương mại và lý thuyết thương mại từ các giảng viên được công nhận hoặc các chuyên gia thành lập. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, giáo dục nghề nghiệp trực tuyến đã trở nên phổ biến, giúp việc học các kỹ năng thương mại và kỹ năng mềm khác nhau từ các chuyên gia thành lập trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết đối với sinh viên, ngay cả những người có thể sống xa trường dạy nghề truyền thống.

Báo cáo tăng trưởng quốc tế năm 2019 của Ngân hàng Thế giới về tương lai của việc làm [ 2 ] cho thấy rằng sự linh động giữa giáo dục phổ thông và dạy nghề đặc biệt quan trọng là giáo dục ĐH là bắt buộc để người lao động cạnh tranh đối đầu trong việc đổi khác thị trường lao động trong đó công nghệ tiên tiến đóng vai trò ngày càng quan trọng .Xu hướng đã Open trong việc thực thi TVET và tăng trưởng kỹ năng và kiến thức trên toàn quốc tế. Từ cuối những năm 1980 trở đi, một số ít cơ quan chính phủ khởi đầu nhấn mạnh vấn đề về vai trò của giáo dục trong việc chuẩn bị sẵn sàng người học một cách hiệu suất cao cho quốc tế việc làm. Trường phái tư tưởng này, được gọi là ” nghề mới “, đặt nhu yếu kỹ năng và kiến thức của ngành công nghiệp vào TT của những cuộc tranh luận về mục tiêu giáo dục công cộng. TVET và tăng trưởng kiến thức và kỹ năng được xem là một thành phần quan trọng trong việc thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính nói chung và xử lý thực trạng thất nghiệp của người trẻ tuổi nói riêng. [ 3 ]Các mạng lưới hệ thống giáo dục phổ thông đã không hiệu suất cao trong việc tăng trưởng những kỹ năng và kiến thức mà nhiều người trẻ cần để bảo vệ việc làm trong ngành công nghiệp. Cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 tận mắt chứng kiến sự sinh ra và lan rộng ra những chương trình và khóa học dạy nghề mới, thường được tăng trưởng cùng với ngành công nghiệp, và sự ngày càng tăng của nhiều lộ trình học tập dựa trên việc làm dành cho giới trẻ. [ 3 ]

Rate this post