vòi voi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ốc vòi voi sống trong nước mặn.

They can survive in brackish water .

WikiMatrix

Vòi voi có khoảng 40.000 thớ thịt giúp nó xoay chuyển mọi hướng.

The elephant’s trunk has some 40,000 muscle fibers that allow it to move in any direction.

jw2019

Món thịt hầm của nhà hàng Gundel phục vụ gần đây có mùi vòi voi sở thú.

The porkolt Gundel serves these days has the zoo elephants holding their trunks

OpenSubtitles2018. v3

Vòi voi được dùng như cái mũi, ống hút, cánh tay hoặc bàn tay.

The multipurpose tool can serve as a nose, a straw, an arm, or a hand.

jw2019

Người thứ tư thì sờ thấy cái vòi voi và khăng khăng cho rằng con voi giống như một con rắn lớn.

A fourth discovers the trunk and insists that the elephant is like a large snake.

LDS

Đôi khi, một con voi đặt vòi vào miệng voi khác.

At times, an elephant will even put its trunk into another’s mouth.

jw2019

Có phải vòi con voi là do tiến hóa?

Did the elephant’s trunk develop by means of evolution?

jw2019

Ông ấy cho biết: “Đó là cách hoạt động của vòi con voi”.

“The nature of the elephant’s trunk,” he says.

jw2019

Với cái vòi, con voi có thể thở, ngửi, uống, túm lấy, thậm chí kêu ré inh tai!

With it, the elephant can breathe, smell, drink, grab, or even trumpet a deafening blast!

jw2019

Vòi con voi

The Elephant’s Trunk

jw2019

Cái vòivoi à?

The beached whale’s spout?

OpenSubtitles2018. v3

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng việc bắt chước cấu trúc và khả năng của vòi voi sẽ giúp họ sáng chế những rô-bốt tốt hơn được sử dụng trong nhà và trong công nghiệp.

Researchers hope that imitating the dexterous properties of the elephant’s trunk will help them develop superior robots for both domestic and industrial use.

jw2019

Kể từ tháng giêng cho đến tháng mười một cái vòivoi vừa hút vào vừa đẩy ra liên tục

But from January to November the beached whale’s spout is both ingress or egress.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy suy nghĩ điều này: Vòi con voi nặng khoảng 140kg, được gọi là “một phần của cơ thể đa năng và hữu ích nhất hành tinh”.

Consider: Weighing some 300 pounds (140 kg), the elephant’s trunk has been called “the most versatile and useful appendage on the planet.”

jw2019

Anh có thể có hai cái đầu và vòi của một con voi vì tất cả thứ mà những người phụ nữ đó quan tâm.

He could have had two heads and the trunk of an elephant for all those ladies cared.

Literature

Người thứ tư khám phá ra cái vòi và khẳng định rằng con voi giống như một con rắn to.

A fourth discovers the trunk and insists that the elephant is like a large snake.

LDS

Voi có thể dùng đầu vòi để nhặt một đồng xu nhỏ.

Using the tip of its trunk, the elephant can pick up a small coin.

jw2019

Những khu rừng nhiệt đới và những hệ sinh thái khác đang bị phá hủy thay đổi khí hậu, rất nhiều giống loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng: hổ, sư tử, voi, tê giác, heo vòi.

Tropical forests and other ecosystems are being destroyed, climate change, so many species on the brink of extinction: tigers, lions, elephants, rhinos, tapirs.

ted2019

Các động vật có vòi (Proboscidea) sớm nhất đã biết, nhánh chứa các loài voi, đã tồn tại khoảng 55 triệu năm trước (Ma) trong khu vực ven biển Tethys.

The earliest known proboscideans, the clade that contains the elephants, existed about 55 million years ago around the Tethys Sea area.

WikiMatrix

Hải cẩu voi miền nam được phân biệt với hải cẩu voi phương bắc (hai loài này không có phạm vi phân bố chồng lên nhau) bằng khối lượng cơ thể (hải cẩu voi miền nam lớn hơn và vòi cũng ngắn hơn).

The southern elephant seal is distinguished from the northern elephant seal (which does not overlap in range with this species) by its greater body mass and a shorter proboscis.

WikiMatrix

Ngay sau đó, một con voi trắng, giữ một bông hoa sen trắng bằng vòi xuất hiện và đi vòng quanh bà 3 lần, đi vào dạ con của bà từ phía bên phải.

Soon after a white elephant, holding a white lotus flower in its trunk, appeared and went round her three times, entering her womb through her right side.

WikiMatrix

Ngược lại, mũi của con voi đã xây dựng thành một, cơ quan có cơ bắp và kéo dài được gọi là vòi.

Conversely, the elephant’s nose has elaborated into a long, muscular, manipulative organ called the trunk.

WikiMatrix

Khi đi được một nửa đoạn đường, một con voi nhỏ đến phía sau cô bé, và nó chèn cái vòi của nó phía dưới con bé và bắt đầu đẩy cô nàng lên bờ.

Halfway up the bank, a young teenage elephant came in behind her, and he propped his trunk underneath her, and he began to shovel her up the bank.

ted2019

Macrauchenia giống như lạc đà không bướu với một cái vòi ngắn, mặc dù nó không có quan hệ họ hàng gần với cả lạc đà lẫn voi.

In life, Macrauchenia resembled a humpless camel with a short trunk, though it is not closely related to either camels or proboscideans.

WikiMatrix

Truyện ngụ ngôn đó kể về mỗi người trong sáu người mù đã mô tả một con voi khác nhau như thế nào (cái chân giống như cây cột, cái đuôi giống như sợi dây, cái vòi giống như vòi nước, vân vân) vì mỗi người mù đó sờ tay vào một phần khác nhau.2

The parable tells how six blind men each describe an elephant differently (a leg is like a pillar, the tail is like a rope, the trunk is like a water spout, and so forth) because each is touching a different part.2

LDS

Rate this post