Vốn đầu tư công là gì? Đặc điểm và phân loại vốn đầu tư công –

Bạn từng nghe nói rất nhiều về “vốn đầu tư công” nhưng không thực sự hiểu “vốn đầu tư công là gì?” và “đặc điểm của vốn đầu tư công thế nào?”. Vậy thì bạn đã đến đúng nơi. Bài viết này cung cấp cho bạn những kiến thức quan trọng về vốn đầu tư công.

Vốn đầu tư là gì? Vốn đầu tư công là gì?

von-dau-tu-cong-la-gi-1Vốn đầu tư công là gì ?Vốn đầu tư là tiền hay gia tài khác được sử dụng để thực thi những hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại .

Trong khi đó, Theo điều 4 Luật Đầu tư Công (2013): “Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.”

Như vậy, vốn đầu tư công là khái niệm dùng để chỉ nguồn vốn mà Nhà nước chi tiền ngân sách ra, để đầu tư vào những dự án Bất Động Sản thiết yếu ship hàng đời sống của nhân dân và sự tăng trưởng của hội đồng .

Giải ngân vốn đầu tư công là gì?

Việc giải ngân cho vay vốn đầu tư công là quy trình chi vốn đầu tư của nhà nước, được dùng để tiến hành triển khai những dự án Bất Động Sản như thiết kế xây dựng những khu công trình hạ tầng kinh tế tài chính, chính trị, xã hội, …

Đặc điểm của vốn đầu tư công 

von-dau-tu-cong-la-gi-3Đặc điểm của vốn đầu tư côngDựa trên khái niệm vốn đầu tư công đã nêu trên và những điều luật tương quan tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy 2 đặc thù điển hình nổi bật của loại vốn này. Cụ thể như sau :

  • Theo điều 1, Luật Đầu tư Công, vốn đầu tư công gồm có : vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư, …
  • Vốn đầu tư công được sử dụng để đầu tư vào những chương trình, dự án Bất Động Sản kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội và đầu tư vào những chương trình, dự án Bất Động Sản Giao hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .

👉 Xem thêm: Đầu tư là gì? 101 cách đầu tư vào bản thân không bao giờ lỗ vốn

Vốn đầu tư công có những loại nào?

Sau khi đã biết được vốn đầu tư công là gì, bạn cần biết được những loại vốn đầu tư công. Có 5 loại vốn đầu tư công đó là :

Vốn ngân sách nhà nước

von-dau-tu-cong-la-gi-4Vốn đầu tư công có những loại nào ?Vốn ngân sách nhà nước là gì ? Đây là nguồn vốn được quyết định hành động và giải ngân cho vay vốn đầu tư công đến những bộ ngành, địa phương. Nguồn vốn giải ngân cho vay đầu tư công đến từ ngân sách nhà nước, được dùng để thiết kế xây dựng hạ tầng kinh tế tài chính – xã hội. Đây là nguồn vốn không hoàn trả, không có năng lực tịch thu vốn hay tịch thu vốn chậm. Vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước có vai trò thôi thúc sự tăng trưởng không thay đổi cho nền kinh tế tài chính nhà nước .

Vốn đầu tư từ các chương trình hỗ trợ

Vốn đầu tư từ các chương trình hỗ trợ là nguồn vốn đầu tư đến từ các chương trình hỗ trợ đầu tư quốc gia được quyết định bởi chính phủ nhà nước.

Vốn tín dụng đầu tư

Vốn tín dụng thanh toán đầu tư là nguồn vốn của nhà nước, được cơ quan chính phủ cho vay với mức lãi suất vay bằng với nguồn vốn tự do hay vốn ODA. Vốn tín dụng thanh toán này được sử dụng để đầu tư vào những dự án Bất Động Sản thuộc những nghành nghề dịch vụ ưu tiên của nhà nước nhằm mục đích triển khai những tiềm năng nhất định .von-dau-tu-cong-la-gi-2Vốn tín dụng thanh toán đầu tư

Vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước

Vốn đầu tư của những doanh nghiệp nhà nước gồm có giải ngân tiền vốn từ ngân sách nhà nước đã cấp cho doanh nghiệp, cùng với những khoản thu có doanh thu hoặc vốn vay của doanh nghiệp do Nhà nước bảo lãnh. Quản lý và phân bổ sử dụng đúng cách vốn đầu tư cho những doanh nghiệp nhà nước ở những nghành nghề dịch vụ được dùng để tăng nhanh sự tăng trưởng của kinh tế tài chính quốc gia .

👉 Xem thêm: Chứng chỉ quỹ là gì? Đầu tư chứng chỉ quỹ như thế nào?

Vốn vay trong nước và nước ngoài

Bên cạnh những nguồn vốn đến từ nguồn trong nước như ngân sách nhà nước, tín dụng thanh toán đầu tư, thì nguồn vốn vay từ cả trong nước và quốc tế cũng thiết yếu để triển khai những dự án Bất Động Sản thiết yếu .Đây là nguồn vốn vay trong nước và quốc tế so với những dự án Bất Động Sản đầu tư trong nước. Nguồn vốn trong nước gồm trái phiếu địa phương hoặc trái phiếu chính phủ nước nhà ( phiếu ngoại tệ, phiếu kho bạc, trái phiếu đầu tư, công trái kiến thiết xây dựng … ) .

Vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì?

von-dau-tu-cong-la-gi-5Vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì ?Ở những phần trên, chắc rằng bạn đã biết được vốn đầu tư công là gì, vậy vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì ?Theo Luật đầu tư công, vốn ngoài đầu tư công là vốn nhà nước không đến từ ngân sách nhà nước. Nguồn vốn này đến từ những nguồn thu của những cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp được sử dụng để đầu tư theo đúng lao lý của pháp lý .

Vốn sự nghiệp có phải là vốn đầu tư công không?

Vốn sự nghiệp là vốn từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho những đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp nhằm mục đích mục tiêu chi trả cho những hoạt động giải trí sửa chữa thay thế, tái tạo, tăng cấp cơ sở vật chất, …

Như vậy, vốn sự nghiệp không mang tính chất đầu tư, nên không phải là vốn đầu tư công.

von-dau-tu-cong-la-gi-6Vốn sự nghiệp có phải là vốn đầu tư công không ?Trên đây là một số ít thông tin về “ vốn đầu tư công là gì ? ” và những đặc thù của loại vốn đầu tư này. Các cấp ban ngành cần quản trị và sử dụng đúng nguồn vốn đầu tư để kiến thiết xây dựng và tăng trưởng nền kinh tế tài chính quốc gia và nâng cao đời sống của người dân. Để đón đọc những thông tin có ích khác về xã hội, vị trí việc làm, hãy truy vấn vào jobsgo.vn bạn nhé .

👉 Xem thêm: Lập nghiệp là gì? Điểm khác biệt giữa lập nghiệp và khởi nghiệp

JobsGO

Rate this post