Các vùng biển và đáy biển quốc tế theo Luật Biển quốc tế hiện đại | Biển – Biên giới biển Bến Tre

Theo pháp luật quốc tế hiện đại, cụ thể là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc, toàn bộ đại dương trên thế giới được chia thành 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của các nước ven biển (phần cột nước chia thành nội thuỷ, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế. Còn phần dưới cột nước gọi là thềm lục địa). Bộ phận thứ 2 là các vùng biển quốc tế và đáy biển quốc tế. Điểm chung của bộ phận thứ 2 này là không thuộc bất cứ nước nào. Nhưng lại có chỗ khác nhau ở chỗ: vùng biển quốc tế thì tự do khai thác, còn đáy biển quốc tế thì không được tự do khai thác.

Vùng biển quốc tế ( hay còn gọi là biển cả ) theo luật biển quốc tế trước kia thì vùng biển quốc tế rất rộng, tức là hàng loạt những khu vực biển nằm ngoài lãnh hải 3 hải lý của những nước ven biển. Với sự sinh ra của vùng độc quyền kinh tế tài chính 200 hải lý thuộc quyền chủ quyền lãnh thổ của những nước ven biển, khoanh vùng phạm vi vùng biển quốc tế bị thu hẹp đáng kể. Theo Công ước Luật Biển năm 1982, vùng biển quốc tế là vùng biển nằm ngoài vùng độc quyền kinh tế tài chính 200 hải lý của những nước ven biển .
Ở vùng biển quốc tế, tổng thể những nước đều có quyền tự do hàng hải, tự do hàng không, tự do đặt dây cáp và ống ngầm, tự do đánh bắt cá cá và tự do nghiên cứu và điều tra khoa học. Tuy nhiên, khi triển khai những quyền tự do này, những nước phải tôn trọng quyền lợi của những nước khác cũng như phải tuân thủ những lao lý tương quan của Công ước Luật Biển năm 1982 như bảo vệ môi trường tự nhiên biển, bảo tồn tài nguyên sinh vật biển, bảo đảm an toàn hàng hải, hợp tác trấn áp cướp biển … Công ước pháp luật vùng biển quốc tế được sử dụng vì mục tiêu hoà bình và không nước nào được phép đòi một khu vực nào đó của vùng biển quốc tế thuộc chủ quyền lãnh thổ của mình .

Liên quan đến việc bảo tồn và quản trị tài nguyên sinh vật ở vùng biển quốc tế, Công ước Luật Biển năm 1982 đề ra 4 pháp luật rất quan trọng. Một là, khi để dân mình đánh cá ở vùng biển quốc tế, những nước phải tuân thủ những nghĩa vụ và trách nhiệm ghi trong Công ước. Các nước phải tôn trọng những quyền và quyền lợi của những nước ven biển tương quan những đàn cá vừa sinh sống ở vùng độc quyền kinh tế tài chính vừa sinh sống ở vùng biển quốc tế. Hai là, những nước có nghĩa vụ và trách nhiệm định ra những giải pháp thiết yếu để vận dụng so với công dân mình nhằm mục đích bảo tồn tài nguyên sinh vật ở vùng biển quốc tế hoặc hợp tác với những nước khác trong hoạt động giải trí này. Ba là, những nước phải hợp tác với nhau trong việc bảo tồn và quản trị tài nguyên sinh vật ở biển .
Các nước có công dân khai thác những tài nguyên sinh vật khác nhau ở trong cùng một khu vực hoặc những tài nguyên sinh vật giống nhau phải thương lượng để có những giải pháp thiết yếu trong việc bảo tồn những tài nguyên đó. Trong những trường hợp thiết yếu những nước lập ra những tổ chức triển khai đánh bắt cá phân khu vực hoặc khu vực. Bốn là, những nước hoàn toàn có thể lao lý khối lượng đánh bắt cá và thi hành những giải pháp khác để bảo tồn những tài nguyên sinh vật ở vùng biển quốc tế. Khi thao tác này, những nước phải dựa vào những số liệu khoa học đáng an toàn và đáng tin cậy nhất, tính đến một loạt yếu tố như duy trì và Phục hồi những loài đang được khai thác, những yếu tố sinh thái xanh và kinh tế tài chính, nhu yếu đặc biệt quan trọng của những nước đang tăng trưởng, chiêu thức đánh bắt cá và quan tâm đến những tác động ảnh hưởng của những giải pháp này .
Đáy biển quốc tế ( hay còn gọi là đáy đại dương ) là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài thềm lục địa của vương quốc ven biển. Công ước Luật Biển năm 1982 pháp luật đáy biển quốc tế là di sản chung của trái đất và không một vương quốc nào có quyền yên cầu chủ quyền lãnh thổ hay những quyền chủ quyền lãnh thổ ở đáy biển quốc tế, kể cả tài nguyên ở đó. Đây cũng là những pháp luật mới trong luật biển quốc tế tân tiến. Công ước Luật Biển năm 1982 lao lý : khác với vùng biển quốc tế, ở đáy biển quốc tế những vương quốc không có quyền tự do khai thác những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên .

Quy chế nói trên về đáy biển quốc tế là kết quả đấu tranh kiên trì của các nước đang phát triển. Theo luật biển quốc tế trước đây quy chế pháp lý của đáy biển cũng là quy chế tự do, tương tự như vùng biển quốc tế. Vào những năm 60 của thế kỷ XX, các nước đang phát triển đã nỗ lực để cộng đồng quốc tế đi tới quy chế pháp lý này. Các nước công nghiệp phát triển hoàn toàn không ủng hộ việc có một quy chế pháp lý như vậy. Đơn giản vì họ có công nghệ để khai thác. Họ muốn duy trì tự do khai thác ở đáy đại dương. Cho nên trong thập kỷ 80 rất ít nước phát triển phê chuẩn Công ước. Công ước Luật Biển năm 1982 là văn kiện pháp lý quốc tế vô cùng quan trọng. Người ta thường gọi nó là Hiến chương của thế giới về biển và đại dương.

Một văn kiện như vậy mà chỉ có những nước đang tăng trưởng tham gia thì ý nghĩa sẽ giảm đi nhiều. Trong toàn cảnh đó, những nước thấy cần phải xem xét bàn luận về quy định khai thác đáy đại dương để những nước công nghiệp tham gia Công ước. Từ năm 1990 đến 1994 trong khuôn khổ tìm hiểu thêm không chính thức dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký Liên hợp quốc ( những ông J.P de Cúella và Boutros Boutros Ghali ), những nước đã thực thi 15 vòng thương lượng tại trụ sở của Liên hợp quốc về nội dung của phần XI. Kết quả thương lượng đó dẫn đến sự sinh ra của Hiệp định năm 1994 về triển khai phần XI của Công ước. Theo đó, một số ít lao lý của Công ước Luật Biển năm 1982 tương quan quy chế pháp lý của đáy biển quốc tế đã có biến hóa để cung ứng nhu yếu của những nước tăng trưởng .
Để kiểm soát và điều chỉnh mọi hoạt động giải trí tương quan đến đáy biển quốc tế, Công ước Luật Biển năm 1982 đã pháp luật xây dựng một tổ chức triển khai quốc tế mới là Cơ quan Quyền lực quốc tế về Đáy Đại dương. Cơ quan này có công dụng đại diện thay mặt toàn thể hội đồng quốc tế quản trị đáy biển quốc tế như cấp phép thăm dò tài nguyên ở đó, định ra những chủ trương thăm dò khai thác, phân loại thu nhập từ việc khai thác tài nguyên ở đáy biển quốc tế cho hội đồng quốc tế v.v … Các vương quốc thành viên Công ước Luật Biển năm 1982 là thành viên đương nhiên của Cơ quan Quyền lực quốc tế về Đáy Đại dương. Cơ quan Quyền lực quốc tế về Đáy Đại dương đóng tại King-xtơn ( Gia-mai-ca ). Các cơ quan chính của Cơ quan Quyền lực gồm có Đại hội đồng với đại diện thay mặt toàn bộ những vương quốc thành viên ( tương tự như như Đại hội đồng Liên hợp quốc ), Hội đồng với 36 thành viên ( nhiệm kỳ 4 năm ) và Ban Thư ký do Tổng Thư ký đứng đầu .
Hội đồng có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng nên việc phân loại 36 ghế trong Hội đồng rất phức tạp. Nhóm A có 4 thành viên được bầu từ những nước tiêu thụ nhiều những loại hàng hoá được sản xuất từ những loại quặng sẽ được khai thác từ đáy đại dương. Trong số đó phải có 1 thành viên từ những nước Đông Âu. Nhóm B có 4 thành viên được bầu từ những nước góp vốn đầu tư lớn nhất cho việc thăm dò khai thác đáy đại dương. Nhóm C có 4 thành viên được bầu từ những nước xuất khẩu lớn nhất những loại tài nguyên sẽ khai thác từ đáy đại dương, trong đó có 2 thành viên từ những nước đang tăng trưởng. Nhóm D có 6 thành viên được bầu từ những nước đang tăng trưởng có những quyền lợi và nghĩa vụ đặc biệt quan trọng ( những nước không có biển hoặc bất lợi về mặt địa lý, những nước hòn đảo nhỏ, những nước nhập khẩu hầu hết những loại tài nguyên sẽ được khai thác từ đáy đại dương, những nước sản xuất tiềm tàng những tài nguyên đó và những nước kém tăng trưởng nhất ). 18 thành viên còn lại được bầu theo nguyên tắc bảo vệ sự cân đối giữa những khu vực địa lý với điều kiện kèm theo là mỗi khu vực địa lý tối thiểu có 3 thành viên .

Về nguyên tắc, các quyết định của Đại hội đồng, Hội đồng được thông qua bằng nhất trí hoàn toàn. Nếu không thể đạt được nhất trí thì sẽ bỏ phiếu. Đối với các vấn đề thủ tục, Đại hội đồng thông qua quyết định bằng đa số thường. Đối với các vấn đề thực chất, Đại hội đồng thông qua bằng đa số 2/3. Phương thức bỏ phiếu trong Hội đồng cũng tương tự. Tuy nhiên đi kèm với điều kiện đa số 2/3 là ở trong mỗi nhóm phải có đa số thành viên ủng hộ.

Ngoài ra còn có Uỷ ban Tài chính với 15 thành viên do Đại hội đồng bầu. Công thức phân chia ghế của Uỷ ban này cũng phải bảo vệ nguyên tắc công minh giữa những khu vực địa lý, trong đó mỗi nhóm khu vực tối thiểu có 1 đại diện thay mặt. Hội đồng trải qua những quyết định hành động về những yếu tố thủ tục bằng hầu hết, còn những yếu tố nội dung bằng nhất trí. Công ước Luật Biển cũng dự trù lập Xí nghiệp của cơ quan Quyền lực. Do lúc bấy giờ chưa thực thi những hoạt động giải trí khai thác, nên Hiệp định năm 1994 đã quyết định hành động chưa lập, Chức năng của Xí nghiệp trong thời điểm tạm thời giao cho Ban Thư ký của Cơ quan Quyền lực .
Hiện nay, Cơ quan Quyền lực quốc tế về Đáy Đại dương về cơ bản đã triển khai xong công tác làm việc tổ chức triển khai và đang thiết kế xây dựng những luật lệ tương quan hoạt động giải trí ở đáy đại dương, cấp giấp phép cho những nước thăm dò và sẵn sàng chuẩn bị cho việc khai thác. Các tài nguyên tài nguyên trên đất liền còn dồi dào, nên quốc tế đang tập trung chuyên sâu khai thác tài nguyên trên đất liền. Ở đáy đại dương, một số ít nước có tiềm lực ( như Nhật Bản, Anh, Pháp, Nga, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc và Nước Hàn ) đã góp vốn đầu tư và thực thi thăm dò ở một số ít lô. Theo pháp luật thì những nhà đầu tư phải thăm dò và đệ trình lên Cơ quan Quyền lực quốc tế về đáy đại dương 2 lô với diện tích quy hoạnh khoảng chừng 150.000 km2. Cơ quan Quyền lực quốc tế về đáy đại dương giữ lại một lô, còn một lô cho phép nhà góp vốn đầu tư thăm dò và khai thác. Theo Dự kiến cũng phải khoảng chừng 15-20 năm nữa việc khai thác đáy đại dương mới được tiến hành / .

Trí Tâm ( Biendong.net)
Nguồn:vietnam.vn

Rate this post