Vùng kinh tế trọng điểm là gì? Định nghĩa, khái niệm

Vùng kinh tế trọng điểm là gì?

Tương tự: Key economic region

Vùng kinh tế trọng điểm là vùng hội tụ đầy đủ nhất những điều kiện thuận lợi để phát triển và có vai trò quyết định đến nền kinh tế quốc gia. 

Đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm

Tương tự : Key economic region

Ranh giới của vùng kinh tế trọng điểm bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố và ranh giới này có thể thay đổi theo thời gian tủy thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của đất nước. 

Hội tụ rất đầy đủ những thế mạnh, tập trung chuyên sâu tiềm lực kinh tế mê hoặc những nhà đầu tư .
Có tỉ trọng lớn trong tổng GDP của vương quốc tạo ra vận tốc tăng trưởng nhanh cho cả cả nước và hoàn toàn có thể tương hỗ những vùng khác .

Có năng lực lôi cuốn những ngành mới về công nghiệp và dịch vụ từ đó nhân rộng ra toàn nước .

Các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Vùng kinh tế trọng điểm ( KTTĐ ) Bắc Bộ gồm 7 tỉnh, thành phố : TP Thành Phố Hà Nội, TP Hải Phòng Đất Cảng, Quảng Ninh, Thành Phố Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thành Phố Bắc Ninh. Vùng KTTĐ Bắc Bộ nằm giữa hai bộ phận chủ quyền lãnh thổ Đồng bằng sông Hồng và sườn núi Đông Bắc .

Vùng KTTĐ Bắc bộ có Thành Phố Hà Nội TP.HN là TT chính trị, kinh tế, văn hóa truyền thống, khoa học – công nghệ tiên tiến của cả nước. Cùng có trường bay quốc tế Nội Bài, trường bay Cát Bi cùng với cụm cảng TP. Hải Phòng – Cái Lân là cửa mở vào – ra của toàn vùng Bắc Bộ và cả khu vực Tây Nam Trung Quốc .

Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ

Được xây dựng theo quyết định hành động số 1018 / 1997 / QĐ-TTg, ngày 29/11/1997 của Thủ tướng nhà nước gồm có thành phố TP. Đà Nẵng và những tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Tỉnh Quảng Ngãi. Đến nay qui mô của vùng được lan rộng ra thêm tỉnh Tỉnh Bình Định .

Vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ

Được xây dựng theo quyết định hành động số 44/1998 / QĐ-TTg, ngày 23/2/1998 của Thủ tướng nhà nước gồm có thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu

Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng Sông Cửu Long

Vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Sông Cửu Long được xây dựng theo quyết định hành động số 492 / QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng nhà nước về việc phê duyệt đề án xây dựng vùng KTTĐ vùng Đồng bằng sông Cửu Long .

Theo đó, Vùng KTTĐ vùng ĐBSCL gồm có 4 tỉnh, thành phố là Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau .

Người đăng: hoy

Time: 2020-08-14 17:27:14

Rate this post