Vượng, tướng, hưu, tù, tử với nhu cầu ngũ hành – Kipkis

Vượng, tướng, hưu, tù, tử với nhu yếu ngũ hành
Vượng, tướng, hưu, tù, tủ đó là những khái niệm đặc biệt quan trọng mà những tiên triết Trung Quốc cổ đặt ra cho ngũ hành .

Vượng tức là vượng, ý là đế vượng, chỉ sự thịnh vượng, nó cùng nghĩa với chữ “ đỉnh điểm ” mà thường ngày ta hay dùng .Tướng là tể tướng, vì so với đế vượng còn kém một cấp nên gọi là vượng vừa, tương tự với nghĩa “ tốt ” ta nói thường ngày .Hưu tức là nghỉ ngơi, nghỉ hưu, bộc lộ thể lực mở màn suy giảm .Tù là bị cầm tù, luôn luôn bị hạn chế, không được như mong muốn .Tử là tử trận, không có lực tái sinh .Các tiên triết Trung Quốc cổ trải qua vượng, tướng, hưu, tù, tử đem phân loại quy trình tăng trưởng của mỗi hành trong ngũ hành thành năm trạng thái. Sự phân loại này phản ánh nhận thức biện chứng so với quy trình tăng trưởng của sự vật, không xem sự vật một cách tĩnh tại .Dưới đây tất cả chúng ta khái quát vắn tắt năm loại trạng thái và quan hệ của mỗi hành so với những hành khác .Mộc vượng Hỏa tướng Thủy hưu Kim tù Thổ tửHỏa vượng Thổ tướng Mộc hưu Thủy tù Kim tửKim vượng Thủy tướng Thổ hưu Hỏa tù Môc tửThủy vượng Mộc tướng Kim hưu Thổ tù Hỏa tử

Thổ vượng Kim tướng Hỏa hưu Mộc tù Thủy tử

Từ sự khái quát trên ta hoàn toàn có thể phát hiện quy luật như sau : khi một hành nào đó ở trạng thái vượng thì hành mà nó sinh ra ở trạng thái vượng vừa, hành sinh ra nó ở trạng thái hưu, hành khắc nó ở trạng thái tù, hành dị nó khắc ở trạng thái tử .Lấy mộc làm ví dụ, khi mộc vượng, hỏa được mộc sinh ra ở trạng thái vượng vừa, thủy sinh mộc ở trạng thái hưu, kim khắc mộc ở trạng thái tù, thổ bị mộc khắc ở trạng thái tử. Nguyên nhân là vì khi mộc vượng thì con do nó sinh ra cũng nhờ mẹ vượng mà được vượng, nhưng không vượng bằng mẹ nên gọi là vượng vừa. Còn mẹ của mộc là thủy, vì con đã vượng nên trách nhiệm của mẹ đã hoàn thành xong, nên mẹ được hưu, nghỉ ngơi. Vì mộc vượng, kim khắc phạt khó, do đó kim tù. Còn thổ bị mộc khắc tức thổ gặp tai ương, do đó thổ tử .Năm loại trạng thái này của ngũ hành đã đem lại sự gợi ý rất lớn so với nhận thức nhu yếu tâm ý của ta. Ta biết rằng nhu yếu tâm ý với tư cách là một hoạt động giải trí tâm ý cũng sẽ có những trạng thái tăng trưởng khác nhau. Bây giờ ta giả thiết nó có năm loại trạng thái : vượng, tướng, hưu, tù, tử, ta hoàn toàn có thể phát hiện một quy luật khác .Khi nhu yếu tôn trọng mãnh liệt thì nhu yếu thành tích cũng sẽ tương đối mạnh, còn nhu yếu tiếp xúc tỏ ra mà nhạt, nhu yếu bảo đảm an toàn và nhu yếu sinh lý đều ở mức thấp nhất. Ta hoàn toàn có thể qua câu truyện Yếu Ly đâm Khánh Kị để chứng tỏ điểm này. Yếu Ly là tay hảo hán cừ khôi trong vùng. Anh ta luôn muốn trở thành một hiệp sĩ nổi tiếng. Sau khi nhận lời thỉnh cầu của Hạp Lư, anh ta nghĩ rằng đây là thời cơ để mình hoàn toàn có thể nổi tiếng. Sau lần thứ nhất giết Khánh Kị bị bại lộ, anh ta đã tự chặt đứt một cánh tay và giết chết vợ con của mình để làm cho Khánh Kị hết hoài nghi và về sau còn tin tưởng sử dụng. Việc chặt đứt cánh tay và giết vợ con chứng tỏ nhu yếu tôn trọng và nhu yếu thành tích của Yếu Ly rất vượng, dẫn đến nhu yếu bảo đảm an toàn và nhu yếu sinh lý suy nhược. Hay nói cách khác để thực thi hai nhu yếu trước, Yếu Ly đã vứt bỏ hai nhu yếu sau làm giá phải trả. Lúc đó nhu yếu tiếp xúc đã trở nên rất quan trọng, thế cho nên nếu không bị tổn hại thì không hề thực thi nhu yếu tiếp xúc được. Chúng ta còn hoàn toàn có thể dùng ví dụ Từ Hi buông rèm chấp chính để nói rõ trạng thái của những nhu yếu khác khi nhu yếu thành tích rất thịnh. Từ Hi sau khi thắng thế, rất muốn triển khai lý tưởng trở thành Nữ hoàng. Bà ta muốn phượng ở trên, rồng ở dưới. Sau khi Hàm Phong chết, bà cho rằng thời cơ đã đến, liền phát động cuộc chính biến cung đình, giết chết phái phản đối trong triều. Lúc đó ngoài dã tâm đang bốc lên hừng hực thì Từ Hi không hề nghĩ đến người khác sẽ nói gì về mình, cũng không cần trải qua thủ đoạn tiếp xúc để tranh luận với phái phản đối, càng không hề nghĩ đến nếu thất bại sẽ bị phân thây làm trăm mảnh thế nào. Bà chỉ biết dùng trí tuệ và lòng độc ác của mình để phát động một cuộc tàn sát, khiến cho bà trở thành Lão phật bà đứng trên hàng vạn người. Chúng ta dùng lý luận ngũ hành vượng tướng để miêu tả như cầu tâm ý của Từ Hi Thái hậu như sau :Hỏa vượng : triển khai dã tâm thao túng triều đình. Dã tâm đó sau khi Hàm Phong chết đã trở thành vô cùng thịnh vượng chưa từng có .Thổ tướng : thỏa mãn nhu cầu giành được sự duy nhất của mình .Mộc hưu : bà không có lòng thương ai, cũng thấy không thiết yếu mình phải quy thuộc vào tập đoàn lớn nào. Bà muốn người khác quy thuộc mình, chỉ yêu bản thân mình. Cho nên bà không có nhu yếu tiếp xúc .Kim tử : bà không có lòng thương, cũng không quản đến sau khi thất bại sẽ ra sao, hay nói cách khác bà không sợ chết. Cho dù chết bà cũng nguyện không vứt bỏ thời cơ này để thực thi dã tâm .Hai ví dụ trên chứng tỏ những hiện tượng kỳ lạ đã bị người đời bỏ lỡ : đó là trong một thời hạn nào đó, nhu yếu ngũ hành của con người sẽ cấu thành những cấu trúc khác nhau. Căn cứ cường độ của nhu yếu tâm ý, ta phân biệt thành :Mạnh -> mạnh vừa -> thông thường -> yếu -> cực yếuNăm loại trạng thái của nhu yếu ngũ hành nhắc nhở tất cả chúng ta những mức độ thích ứng so với thực trạng ,

Nhu cầu là sản vật của con người thích ứng với sự tồn tại và tiến hoá. Nhu cầu trông bậc thang sinh mệnh đóng vai trò hạt nhân. Sự cân bằng của nhu cầu là tiêu chí biểu thị mức độ thành thục và trình độ sức khoẻ của một người. Bệnh tật và không thành thục đều do sự mất cân bằng quá đáng tạo thành.

Các tiên triết Trung Quốc cổ rất coi trọng sự tu dưỡng, tức là muốn đạt được trạng thái cân đối trong nội tâm, khiến cho nhu yếu và tính tình của mình luôn giữ à trạng thái thích đáng để đạt được tâm và thân khoẻ mạnh. Khi một nhu yếu nào đó ở trạng thái quá mức hoàn toàn có thể dùng nhu yếu tương ứng để kiểm soát và điều chỉnh, khiến cho nó trở lại thông thường. Bên trong kiểm soát và điều chỉnh cho nội tâm cân đối, bên ngoài hòa giải với tự nhiên và xã hội để trong sự cân đối động luôn luôn đạt được mạnh khoẻ và trường thọ .

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Nhân hòa
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyễn Văn Mậu
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Ebook: TVE-4U.org

” Like ” us to know more !

Knowledge is power

Rate this post