Nghĩa Của Từ Waterfront Là Gì, Nghĩa Của Từ Waterfront Trong Tiếng Việt

waterfront.Between 1631 and 1890, the city tripled its area through land reclamation by filling in marshes, mud flats, and gaps between wharves along the

Bạn đang xem: Waterfront là gì

Từ năm 1631 đến năm 1890, diện tích của Boston tăng gấp ba lần thông qua cải tạo đất bằng cách lấp các đầm lầy, bãi bùn, và khoảng trống giữa các khu bến cảng dọc theo bờ biển.
There are over 890 kilometres (550 mi) of constructed residential waterfront land within the city that is home to over 80,000 residents.
Hiện có hơn 890 kilômét (550 mi) đất xây dựng khu dân cư ven sông trong thành phố, nơi có hơn 80.000 cư dân.
Millak Waterfront Park : Millak Waterfront Park is the first waterfront park in Korea, which combines the oceanfront with public leisure facilities.
Công hetnam.vnên Millak Waterfront là công hetnam.vnên ven sông đầu tiên Hàn Quốc, kết hợp bờ biển với các tiện nghi giải trí công cộng.
Now the zoning here was massive, so I felt an obligation to create magnificent parks on these waterfronts, and I spent an incredible amount of time on every square inch of these plans.
hetnam.vnệc quy hoạch ở đây cực kì lớn, nên tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ tạo ra những công hetnam.vnên thật đẹp ở ven sông, và tôi giành rất nhiều thời gian trên từng mét vuông của bản vẽ.
It can be something small, like where a street lamp should go, or something medium like which library should have its hours extended or cut, or maybe something bigger, like whether a dilapidated waterfront should be turned into a highway or a greenway, or whether all the businesses in your town should be required to pay a lihetnam.vnng wage.
Nó có thể là chuyện gì đó nhỏ nhặt, như là nơi đặt đèn đường, hay thứ gì đó trung bình như thư hetnam.vnện nào cần cắt bỏ hay mở rộng giờ mở cửa, hoặc có thể thứ gì đó lớn hơn, như liệu một bến cảng đổ nát có nên biến thành đường cao tốc hay khu đất cải tạo, hay liệu tất cả những người kinh doanh trong phố bạn cần được yêu cầu trả một mức lương tối thiểu.
Al Sahab is a waterfront twin tower which directly overlooks the largest bay of water at Dubai Marina.
As Spider-Man, he arrives at the doctor”s waterfront laboratory and attempts to rescue Mary Jane discreetly.
Many piers remained derelict for years until the demolition of the Embarcadero Freeway reopened the downtown waterfront, allowing for redevelopment.
Nhiều cầu tàu vẫn bị bỏ rơi trong nhiều năm cho đến khi Xa lộ Cao tốc Embarcadero bị san bằng để tái mở mặt tiền bờ vịnh và cho phép tái phát triển.
Thousands of people saw it, and one of them was the urbanist Manual Sola-Morales who was redesigning the waterfront in Porto, Portugal.
Hàng ngàn người đã thấy nó, và một trong số họ là người thành thị chính là Manual Sola-Morales người đang thiết kế lại bến cảng ở Porto, Bồ Đào Nha.
Thousands of spectators who thronged the waterfront expecting to witness the spectacle of a fierce sea battle, saw and heard instead a deafening explosion that sent the Graf Spee to the bottom, scuttled by her own crew.

Từ năm 1631 đến năm 1890, diện tích của Boston tăng gấp ba lần thông qua cải tạo đất bằng cách lấp các đầm lầy, bãi bùn, và khoảng trống giữa các khu bến cảng dọc theoThere are over 890 kilometres (550 mi) of constructed residentialland within the city that is home to over 80,000 residents.Hiện có hơn 890 kilômét (550 mi) đất xây dựng khu dân cưtrong thành phố, nơi có hơn 80.000 cư dân.MillakPark : MillakPark is the firstpark in Korea, which combines the oceanfront with public leisure facilities.Công hetnam.vnên Millak Waterfront là công hetnam.vnênđầu tiênHàn Quốc, kết hợp bờ biển với các tiện nghi giải trí công cộng.Now the zoning here was massive, so I felt an obligation to create magnificent parks on these, and I spent an incredible amount of time on every square inch of these plans.hetnam.vnệc quy hoạch ở đây cực kì lớn, nên tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ tạo ra những công hetnam.vnênđẹp ở ven sông, và tôi giành rất nhiều thời gian trên từng mét vuông của bản vẽ.It can be something small, like where a street lamp should go, or something medium like which library should have its hours extended or cut, or maybe something bigger, like whether a dilapidatedshould be turned into a highway or a greenway, or whether all the businesses in your town should be required to pay a lihetnam.vnng wage.Nó có thể là chuyện gì đó nhỏ nhặt, như là nơi đặt đèn đường, hay thứ gì đó trung bình như thư hetnam.vnện nào cần cắt bỏ hay mở rộng giờ mở cửa, hoặc có thể thứ gì đó lớn hơn, như liệu mộtđổ nát có nên biến thành đường cao tốc hay khu đất cải tạo, hay liệu tất cả những người kinh doanh trong phố bạn cần được yêu cầu trả một mức lương tối thiểu.Al Sahab is atwin tower which directly overlooks the largest bay of water at Dubai Marina.As Spider-Man, he arrives at the doctor”slaboratory and attempts to rescue Mary Jane discreetly.Many piers remained derelict for years until the demolition of the Embarcadero Freeway reopened the downtown, allowing for redevelopment.Nhiều cầu tàu vẫn bị bỏ rơi trong nhiều năm cho đến khi Xa lộ Cao tốc Embarcadero bị san bằng để tái mở mặt tiềnvịnh và cho phép tái phát triển.Thousands of people saw it, and one of them was the urbanist Manual Sola-Morales who was redesigning thein Porto, Portugal.Hàng ngàn người đã thấy nó, và một trong số họ là người thành thị chính là Manual Sola-Morales người đang thiết kế lại bếnPorto, Bồ Đào Nha.Thousands of spectators who thronged theexpecting to witness the spectacle of a fierce sea battle, saw and heard instead a deafening explosion that sent the Graf Spee to the bottom, scuttled by her own crew.

Xem thêm: Xét Nghiệm Máu Có Chỉ Số Mpv Trong Xét Nghiệm Máu Là Gì Và Được Tiến Hành

Hàng ngàn người quan sát tụ tập khu cảng chờ đợi chứng kiến cảnh tượng của một trận hải chiến khốc liệt, nhưng ngược lại họ thấy và nghe một tiếng nổ vang rền đưa chiếc Graf Spee xuống đáy biển, do chính thủy thủ trên tàu gây ra.
It was Brando”s second of three consecutive BAFTA Best Actor awards, for hetnam.vnva Zapata! (1952), Julius Caesar (1953), and On the Waterfront (1954).
3 năm liên tiếp sau đó Brando đều được đề cử cho hạng mục này với các vai diễn trong hetnam.vnva Zapata! (1952), Julius Caesar (1953) và On the Waterfront (1954).
The Red Bull Air Race World Series has been a spectacular sporting staple for the city for many years, bringing tens of thousands to the waterfront.
Dòng Race Red Bull Race Thế giới đã trở thành một yếu tố thể thao ngoạn mục cho thành phố trong nhiều năm, đưa hàng chục ngàn người đến bờ sông.
Both are waterfront communities that host both industries and residents in close proximity of one another.
Wider economic rehetnam.vnval has persisted and the ongoing regeneration of inner-city areas, including the large-scale Clyde Waterfront Regeneration, has led to more affluent people mohetnam.vnng back to live in the centre of Glasgow, fuelling allegations of gentrification.
Sự phục hồi kinh tế rộng lớn hơn đã tiếp tục tồn tại và hetnam.vnệc tái thiết liên tục các khu vực trong thành phố, bao gồm cả hetnam.vnệc Cải tạo bờ sông Clyde quy mô lớn, đã dẫn tới những người giàu có di chuyển trở lại sống ở trung tâm thành phố Glasgow, gây ra những cáo buộc về sự khuấy động.
Your data-driven attribution model finds that customers who click your “Bike tour New York” ad first, and then later click “Bike tour Brooklyn waterfront,” are more likely to purchase a ticket than users who only click on “Bike tour Brooklyn waterfront.”
Mô hình phân bổ theo hướng dữ liệu của bạn nhận thấy rằng những khách hàng nhấp vào quảng cáo “Tham quan bằng xe đạp New York” của bạn trước tiên và sau đó nhấp vào “Tham quan bằng xe đạp Brooklyn ven sông” có nhiều khả năng mua vé hơn so với người dùng chỉ nhấp vào “Tham quan bằng xe đạp Brooklyn ven sông”.
Odaiba, along with Minato Mirai 21 in Yokohama, is among a few manmade seashores in Tokyo Bay where the waterfront is accessible, and not blocked by industry and harbor areas.
Odaiba, cùng với Minato Mirai 21 ở Yokohama, nằm trong số một vài vùng bờ biển nhân tạo ở Vịnh Tokyo có vùng nước có thể tiếp cận được mà không bị bất cứ khu công nghiệp hay cảng biển nào chặn lại.
Enhetnam.vnronmentalists also criticized the filmmakers” request to tenants of the waterfront skyscrapers to keep their lights on all night to enhance the cinematography, describing it as a waste of energy.
Những nhà môi trường học còn chỉ trích đề nghị của các nhà làm phim khi thuê mặt trước của những tòa nhà cao tầng và để đèn điện thâu đêm suốt sáng để tăng cường quay phim; họ miêu tả hành động đó gây ra sự lãng phí điện rất lớn.
The avenue runs roughly 1 kilometre (0.62 mi) to the west of the Río de la Plata waterfront, from the Retiro district in the north to Constitución station in the south.
Đại lộ chạy khoảng 1 km (0.62 dặm) về phía tây của đại lộ Río de la Plata, từ huyện Retiro ở phía bắc đến ga Constitución ở phía nam.
Mathetnam.vnyenko developed a large number of megaprojects in housing and infrastructure, such as building of the Saint Petersburg Ring Road including the Big Obukhovsky Bridge (the only non-draw bridge over the Neva River in the city), completion of the Saint Petersburg Dam aimed to put an end to ill-famous Saint Petersburg floods, launching Line 5 of Saint Petersburg Metro and starting land reclamation in the Neva Bay for the new Marine Facade of the city (the largest European waterfront development project) containing the Passenger Port of St. Petersburg.
Mathetnam.vnyenko đã phát triển một số lượng lớn các nhà ở và cơ sở hạ tầng, như hetnam.vnệc xây dựng Đường vành đai Sankt Peterburg, bao gồm Cầu Big Obukhovsky (cây cầu không vẽ duy nhất bắc qua sông Neva trong thành phố), hoàn thành đập Sankt Peterburg Nhằm mục đích chấm dứt lũ lụt Sankt Peterburg khét tiếng, ra mắt Tuyến số 5 của Sankt Peterburg Metro và bắt đầu cải tạo đất ở vịnh Neva cho Mặt tiền biển mới của thành phố (dự án phát triển bờ sông lớn nhất châu Âu) chứa cảng hành khách của St. Petersburg.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Hàng ngàn người quan sát tụ tậpkhuchờ đợi tận mắt chứng kiến cảnh tượng của một trận hải chiến quyết liệt, nhưng ngược lại họ thấy và nghe một tiếng nổ vang rền đưa chiếc Graf Spee xuống đáy biển, do chính thủy thủ trên tàu gây ra. It was Brando ” s second of three consecutive BAFTA Best Actor awards, for hetnam.vnva Zapata ! ( 1952 ), Julius Caesar ( 1953 ), and On the ( 1954 ). 3 năm liên tục sau đó Brando đều được đề cử cho khuôn khổ này với những vai diễn trong hetnam.vnva Zapata ! ( 1952 ), Julius Caesar ( 1953 ) và OnWaterfront ( 1954 ). The Red Bull Air Race World Series has been a spectacular sporting staple for the city for many years, bringing tens of thousands to theDòng Race Red Bull Race Thế giới đã trở thành một yếu tố thể thao ngoạn mục cho thành phố trong nhiều năm, đưa hàng chục ngàn người đếnBoth arecommunities that host both industries and residents in close proximity of one another. Wider economic rehetnam.vnval has persisted and the ongoing regeneration of inner-city areas, including the large-scale ClydeRegeneration, has led to more affluent people mohetnam.vnng back to live in the centre of Glasgow, fuelling allegations of gentrification. Sự phục sinh kinh tế tài chính to lớn hơn đã liên tục sống sót và hetnam. vnệc tái thiết liên tục những khu vực trong thành phố, gồm có cả hetnam. vnệc Cải tạoClyde quy mô lớn, đã dẫn tới những người giàu sang vận động và di chuyển trở lại sống ở TT thành phố Glasgow, gây ra những cáo buộc về sự khuấy động. Your data-driven attribution Mã Sản Phẩm finds that customers who click your “ Bike tour Thành Phố New York ” ad first, and then later click “ Bike tour Brooklyn, ” are more likely to purchase a ticket than users who only click on “ Bike tour Brooklyn. ” Mô hình phân chia theo hướng tài liệu của bạn nhận thấy rằng những người mua nhấp vào quảng cáo “ Tham quan bằng xe đạp điện Thành Phố New York ” của bạn thứ nhất và sau đó nhấp vào “ Tham quan bằng xe đạp điện Brooklyn ven sông ” có nhiều năng lực mua vé hơn so với người dùng chỉ nhấp vào “ Tham quan bằng xe đạp điện Brooklyn ven sông ”. Odaiba, along with Minato Mirai 21 in Yokohama, is among a few manmade seashores in Tokyo Bay where theis accessible, and not blocked by industry and harbor areas. Odaiba, cùng với Minato Mirai 21 ở Yokohama, nằm trong số một vài vùng bờ biển tự tạo ở Vịnh Tokyo có vùng nước hoàn toàn có thể tiếp cận được mà không bị bất kỳ khu công nghiệp hay cảng biển nào chặn lại. Enhetnam. vnronmentalists also criticized the filmmakers ” request to tenants of theskyscrapers to keep their lights on all night to enhance the cinematography, describing it as a waste of energy. Những nhà môi trường học còn chỉ trích ý kiến đề nghị của những nhà làm phim khi thuê mặt trước của những tòa nhàtầng và để đèn điện thâu đêm suốt sáng để tăng cường quay phim ; họ miêu tả hành vi đó gây ra sự tiêu tốn lãng phí điện rất lớn. The avenue runs roughly 1 kilometre ( 0.62 mi ) to the west of the Río de la Plata, from the Retiro district in the north to Constitución station in the south. Đại lộ chạy khoảng chừng 1 km ( 0.62 dặm ) về phía tây của quốc lộ Río de la, từ huyện Retiro ở phía bắc đến ga Constitución ở phía nam. Mathetnam. vnyenko developed a large number of megaprojects in housing and infrastructure, such as building of the Saint Petersburg Ring Road including the Big Obukhovsky Bridge ( the only non-draw bridge over the Neva River in the city ), completion of the Saint Petersburg Dam aimed to put an end to ill-famous Saint Petersburg floods, launching Line 5 of Saint Petersburg Metro and starting land reclamation in the Neva Bay for the new Marine Facade of the city ( the largest Europeandevelopment project ) containing the Passenger Port of St. Petersburg. Mathetnam. vnyenko đã tăng trưởng một số lượng lớn những nhà tại và hạ tầng, như hetnam. vnệc kiến thiết xây dựng Đường vành đai Sankt Peterburg, gồm có Cầu Big Obukhovsky ( cây cầu không vẽ duy nhất bắc qua sông Neva trong thành phố ), triển khai xong đập Sankt Peterburg Nhằm mục tiêu chấm hết lũ lụt Sankt Peterburg nổi tiếng, ra đời Tuyến số 5 của Sankt Peterburg Metro và mở màn tái tạo đất ở vịnh Neva cho Mặt tiền biển mới của thành phố ( dự án Bất Động Sản phát triểnlớn nhất châu Âu ) chứa cảng hành khách của St. Petersburg. Danh sách truy vấn phổ cập nhất : 1K, ~ 2K, ~ 3K, ~ 4K, ~ 5K, ~ 5-10 K, ~ 10-20 K, ~ 20-50 K, ~ 50-100 K, ~ 100 k – 200K, ~ 200 – 500K, ~ 1M

Rate this post