Dịch vụ web – Wikipedia tiếng Việt

Dịch vụ web (tiếng Anh: web service) là sự kết hợp các máy tính cá nhân với các thiết bị khác, các cơ sở dữ liệu và các mạng máy tính để tạo thành một cơ cấu tính toán ảo mà người sử dụng có thể làm việc thông qua các trình duyệt mạng.[1]

Bản thân những dịch vụ này sẽ chạy trên những sever trên nền Internet chứ không phải là những máy tính cá thể, do vậy hoàn toàn có thể chuyển những chức nǎng từ máy tính cá thể lên Internet. Người sử dụng hoàn toàn có thể thao tác với những dịch vụ trải qua bất kể loại máy nào có tương hỗ web service và có truy vấn Internet, kể cả những thiết bị cầm tay. Do đó những web service sẽ làm Internet biến hóa thành một nơi thao tác chứ không phải là một phương tiện đi lại để xem và tải nội dung .Điều này cũng sẽ đưa những tài liệu và những ứng dụng từ máy tính cá thể tới những máy ship hàng của một nhà sản xuất dịch vụ web. Các máy Giao hàng này cũng cần trở thành nguồn cung ứng cho người sử dụng cả về độ bảo đảm an toàn, độ riêng tư và khả nǎng truy nhập .

Các máy phục vụ ứng dụng sẽ là một phần quan trọng của các web service bởi vì thường thì các máy chủ này thực hiện các hoạt động ứng dụng phức tạp dựa trên sự chuyển giao giữa người sử dụng và các chương trình kinh doanh hay các cơ sở dữ liệu của một tổ chức nào đó.

Một số nhà quan sát ngành công nghiệp này cho rằng web service không thực sự là một khái niệm mới và phản ánh một phần không nhỏ khái niệm mạng máy tính vốn đã trở nên quen thuộc trong nhiều nǎm qua. Web service hầu hết dựa trên một lời gọi thủ tục từ xa không ngặt nghèo mà hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa những lời gọi thủ tục từ xa ngặt nghèo, yên cầu những liên kết API tương thích đang thông dụng lúc bấy giờ. Dịch Vụ Thương Mại web sử dụng XML chứ không phải C hay C + +, để gọi những quy trình tiến độ .Tuy nhiên những chuyên viên khác lại cho rằng web service là một dạng API dựa trên ứng dụng trung gian, có sử dụng XML để tạo phần giao diện trên nền Java 2 ( J2EE ) hay những server ứng dụng. NET. Giống như những ứng dụng trung gian, web service sẽ liên kết server ứng dụng với những chương trình Client .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Rate this post